Noviny Poprad č. 35 zo dňa 12. 9. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 20. 9. 2018 | meniny má Ľuboslav, Ľuboslava

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 36. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. septembra 2018, si môžete prečítať:

* Na aký program sa môžu občania tešiť v Kvetnici a ako sa tam dostanú?

* Ako postupovať, ak si chcete uctiť svojho príbuzného slávnostným prijatím v obradnej sieni mesta?

* Čím sa Poprad zapojil do Európskeho týždňa mobility?

* Aké defibrilátory poslúžia obyvateľom všetkých troch častí Centra sociálnych služieb v Poprade?

* Aké výročie si pripomenulo OZ Nádej?

* Aké výročie oslavujú železničiari v Tatrách a pod Tatrami?

* Na čo spomínal Popradčan František Barilla?

* Aké interpelácie podali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve?

* Aká skvelá kuchárka navštívila jednu z renomovaných reštaurácií v Spišskej Sobote a prečo?

* Kde našli v Poprade "plošticu"?

* Komu sa najviac darilo na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, vo futbale, hokeji, karate, behu či volejbale?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Otázka z mediačnej poradne

Pred dvoma rokmi som predal svoj polovičný podiel na byte za 15 tisíc eur. Ako zálohu mi kupujúci vyplatil 2 tisíc eur a zvyšnú čiastku mi sľúbil, že mi doplatí pri podpise kúpnej zmluvy. Ale, keď sme zmluvu podpísali, peniaze mi nedal a teraz tvrdí, že mi ich vyplatí, až keď si vysporiada druhú polovicu bytu. Stále mi sľubuje, že mi to doplatí a dokonca mi dal doklad na 5 tisíc, ktoré som nikdy nevidel. V zmluve mám napísané, že som peniaze prevzal pri podpise zmluvy, čo nie je pravda. Čo môžem urobiť, ak mi to nezaplatí?
Odpovedá riaditeľka Mediačného centra Poprad JUDr. Dagmar Tragalová:
„Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade, ak nebola zaplatená celá kúpna cena ani dodatočne a máte to uvedené ako dôvod odstúpenia v zmluve, môžete od zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v zákone ustanovené alebo účastníkmi v zmluve dohodnuté. V takom prípade sa zmluva od začiatku zrušuje a účastníci sú povinní si vrátiť vzájomné plnenia. Čiže vy zaplatiť 5 tisíc eur, keďže príjmový doklad uvádza túto sumu, ktorú ste prevzali, aj keď žiaľ tvrdíte opak, a kupujúci vám musí vrátiť váš podiel na byte. Rovnako účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok má právo od zmluvy odstúpiť. Ak však došlo k čiastočnému plneniu zo zmluvy, je v prvom rade potrebné vyzvať kupujúceho na doplatenie kúpnej ceny. Preto sa pokúste najprv dohodnúť s kupujúcim na podmienkach doplatenia kúpnej ceny, možno aj formou splátkového kalendára v mediácii. V prípade, ak nebude ochotný doplatiť kúpnu cenu, môžete od uzatvorenia kúpnej zmluvy do troch rokov podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej zmluvy. To, že zmluva uvádza, že ste peniaze pri podpise prevzali, ešte neznamená, že bola kúpna cena zaplatená. Aj nato by ste mali mať príjmový doklad alebo doklad o bezhotovostnom prevode zvyšnej sumy.“