Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je streda, 14. 11. 2018 | meniny má Irma

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Otázka z mediačnej poradne

Pred dvoma rokmi som predal svoj polovičný podiel na byte za 15 tisíc eur. Ako zálohu mi kupujúci vyplatil 2 tisíc eur a zvyšnú čiastku mi sľúbil, že mi doplatí pri podpise kúpnej zmluvy. Ale, keď sme zmluvu podpísali, peniaze mi nedal a teraz tvrdí, že mi ich vyplatí, až keď si vysporiada druhú polovicu bytu. Stále mi sľubuje, že mi to doplatí a dokonca mi dal doklad na 5 tisíc, ktoré som nikdy nevidel. V zmluve mám napísané, že som peniaze prevzal pri podpise zmluvy, čo nie je pravda. Čo môžem urobiť, ak mi to nezaplatí?
Odpovedá riaditeľka Mediačného centra Poprad JUDr. Dagmar Tragalová:
„Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade, ak nebola zaplatená celá kúpna cena ani dodatočne a máte to uvedené ako dôvod odstúpenia v zmluve, môžete od zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v zákone ustanovené alebo účastníkmi v zmluve dohodnuté. V takom prípade sa zmluva od začiatku zrušuje a účastníci sú povinní si vrátiť vzájomné plnenia. Čiže vy zaplatiť 5 tisíc eur, keďže príjmový doklad uvádza túto sumu, ktorú ste prevzali, aj keď žiaľ tvrdíte opak, a kupujúci vám musí vrátiť váš podiel na byte. Rovnako účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok má právo od zmluvy odstúpiť. Ak však došlo k čiastočnému plneniu zo zmluvy, je v prvom rade potrebné vyzvať kupujúceho na doplatenie kúpnej ceny. Preto sa pokúste najprv dohodnúť s kupujúcim na podmienkach doplatenia kúpnej ceny, možno aj formou splátkového kalendára v mediácii. V prípade, ak nebude ochotný doplatiť kúpnu cenu, môžete od uzatvorenia kúpnej zmluvy do troch rokov podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej zmluvy. To, že zmluva uvádza, že ste peniaze pri podpise prevzali, ešte neznamená, že bola kúpna cena zaplatená. Aj nato by ste mali mať príjmový doklad alebo doklad o bezhotovostnom prevode zvyšnej sumy.“