Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je streda, 14. 11. 2018 | meniny má Irma

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Objavil sa investor, ktorý chce stavať byty na Juhu IV

Do neskorého popoludnia trvalo minulý štvrtok augustové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade. Poslanci prerokovali a schválili množstvo prenájmov nebytových priestorov, medzi nimi aj rozšírenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove viacúčelovej haly Aréna pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad (viac na 3. str.).
MsZ sa oboznámilo aj s informatívnou správou o predaji podniku - spoločnosti s ručením obmedzeným HK Poprad, akciovej spoločnosti Hokejový klub Poprad. Rozvírila sa diskusia o zmluvných vzťahoch s mestom Poprad, najmä o schválenej dotácii z rozpočtu mesta Poprad. Novú spoločnosť mesto vyzvalo, aby vo vzťahu k schváleným dotáciám a zmluvám o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta preukázala, že spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich predpisov.
Poslanci tiež schválili aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike, ktorá sa musí realizovať v 5 ročných intervaloch. Prvýkrát dalo mesto Poprad vypracovať takúto koncepciu v roku 2006.
MsZ schválilo zriadenie vecných bremien, zámeny, prenájmy a predaje pozemkov, medzi nimi aj predaj pozemkov v zriadenej záhradkovej osade Poprad - Západ I a ďalšie. Podrobné uznesenia budú uverejnené na webovej stránke mesta www.poprad.sk/mestské zastupiteľstvo. Najväčšiu rozpravu vyvolal návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemkov v katastrálnom území Poprad pre spoločnosť Systeos Bratislava. Ide o pozemky v lokalite Juhu IV, na ktorých mienila približne pred dvanástimi rokmi stavať byty niekdajšia spoločnosť Tenzona. K tomu však nedošlo a spoločnosť sa ocitla v konkurze.
Po pôvodnej firme Tenzona sa predstavitelia rakúskeho investora (na foto) stali vlastníkmi územného rozhodnutia a stavebného povolenia a majú veľký záujem dokončiť projekt výstavby bytov na Juhu IV. Pred poslancami prezentovali svoj zámer. Je pre nich však nutná právna istota a preto požiadali mesto o schválenie prenájmu takmer 18 tisíc m2 za účelom výstavby bytových domov. Uviedli: „Ak by mesto nerozhodlo o prenájme pozemkov, museli by sme správcovi konkurznej podstaty vrátiť územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Ten by sa potom súdil s mestom a zablokovala by sa aj výstavba pre ďalšieho stavebníka, ktorému dalo mesto povolenie stavať na časti pozemkov.“ Poslanci napokon zámer podporili a nájom schválili s podmienkami navrhnutými poslancom Pavlom Gašperom.
Budúci rakúsky investor mieni stavať cenovo prístupné byty s rozlohou 50 - 70 m2, aby si ich mohli dovoliť aj mladí a menej majetní ľudia. V tomto smere bude spolupracovať i so Štátnym fondom rozvoja bývania. Ceny nebudú premrštené, ale realistické podľa trhu. „Chceme stavať 2 a 3-izbové byty, nie veľké ako sa pôvodne plánovalo až 110 m2, ale ani nie 1-izbové, čo považujeme až za neľudské bývanie,“ uviedli investori.
Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: „Vítam záujem investora a myslím si, že ide o serióznu firmu. Sme už poučení z minulosti a dokážeme lepšie nastaviť podmienky nájmu. Takisto budeme postupovať pri území v kasárňach. Toto sú dve parcely vo vlastníctve mesta, ktoré vieme ovplyvniť priamym spôsobom. Verím, že aj jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sme začali robiť a bolo treba s nimi začať už pred 20 rokmi, prispejú k výstavbe rodinných domov a bytov za prijateľné ceny v meste a ľudia sa nebudú sťahovať za bývaním do okolitých obcí.“
Poslanci tiež schválili VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
MsZ ďalej schválilo účasť mesta Poprad v združení bez právnej subjektivity so spoločnosťou ORIN Poprad na realizáciu stavby parkovania - 17 státí na dvoch výškových úrovniach vo svahovitom teréne vnútrobloku na Ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia. Schválili aj vyradenie starého pieskoviska pri bytovom dome Luxor na Ul. Komenského z evidencie mesta, keďže v tejto lokalite sa rekonštruuje detské ihrisko s novým pieskoviskom.
Poslanci sa oboznámili i s rozborom hospodárenia a monitorovania programového rozpočtu mesta Poprad za I. polrok 2018 a návrhmi na zmenu rozpočtu mesta na tento rok, ktoré predložil vedúci ekonomického odboru MsÚ Marián Matta.
Ďalej schválili udelenie Ceny mesta Poprad Jánovi Madáčovi, prvému porevolučnému primátorovi mesta a Divadlu Commedia, ktoré v tomto roku oslavuje 50 rokov od svojho založenia. Takisto schválili návrhy primátora mesta na Cenu primátora mesta, a to akademickým maliarom Ondrejovi Ivanovi a Michalovi Trembáčovi, obom in memoriam.
MsZ, napriek tomu, že koncom júla na svojom mimoriadnom zasadaní už rozhodlo o podpore zámeru výstavby basketbalovej tréningovej haly na Juhu IV, bolo v rámci zákona o petičnom práve povinné prerokovať petíciu občanov za výstavbu tejto haly v lokalite Juhu III. Ako uviedol za petičný výbor Michal Weinciller, petičné hárky podpísalo 1707 ľudí, z toho 1285 Popradčanov. Pri prerokovaní petície poslankyňa Anna Schlosserová uviedla, že získala informácie, na základe ktorých údajne v lokalite Juh IV nie je výstavba basketbalovej tréningovej haly možná. Vysvitlo, že pravdepodobne ju na tomto území nebude možné postaviť z niekoľkých dôvodov, medziiným pre rozpor s územným plánom. Mesto rokuje o možnosti jej výstavby v lokalite pozemkov pri Aquacity.
Poslanci prerokovali i ďalšie záležitosti a predniesli množstvo interpelácií. Poslanec Štefan Pčola interpeloval medializovaný problém, podľa neho už dlhodobo nezákonný stav, kedy nie je rešpektované súkromné vlastníctvo občana M. K na Ul. Dominika Tatarku a mesto na ňom podniká. Dokonca dalo odstrániť betónový panel na občanovom pozemku, ktorým protestoval proti mestu. Spor medzi mestom a vlastníkom trvá už dlho a ešte nie je úplne právne uzavretý. Vlastník však už disponuje niekoľkými rozhodnutiami, ktorými vie preukázať svoje vlastníctvo.