Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je streda, 14. 11. 2018 | meniny má Irma

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Ako sa stať úspešným lokálnym médiom ukazujú zmeny v TV Poprad

Vďaka transformácii získala TV Poprad dominantné miesto na lokálnom trhu médií v Poprade a okolí. Mediálny dosah televízie aktuálne dosahuje vyše 73%, čo v absolútnych číslach predstavuje takmer 20 000 divákov iba v samotnom Poprade.
V dotazníkových prieskumoch, ktoré sa konajú každé štyri roky, sa pravidelne objavuje otázka “Ktorý informačný kanál je pre Vás ako obyvateľa Popradu pri získavaní informácií o dianí v meste prioritný?”. Ide o otvorenú otázku, na ktorú respondenti odpovedajú spontánne. Následne je otázka rozpracovaná do zisťovania pravidelnosti záujmu obyvateľov o takýto typ informácií. Zatiaľ čo v roku 2014 sa TV Poprad objavovala až na treťom mieste, od ostatného prieskumu zaznamenala výrazné zlepšenie výsledkov.
Aktuálne čísla ukazujú, že kým v roku 2014 mediálny zásah TV Poprad dosahoval iba 30,53%, podľa meraní z tohto roka je to už 73,72%. Výsledok ukazuje na výrazné zvýšenie poznateľnosti značky a rovnako aj zvýšenie dôveryhodnosti k vysielanému obsahu. Zároveň sa tak miestna televízia zaradila na prvé miesto pomyselného rebríčka pred ostatné médiá.

S náskokom pred ostatnými
Mediálny dosah informačnej služby TV Poprad teda na verejnosť predstavuje viac ako 73%, čím predstihla Noviny Poprad s dosahom 55,59%, ktoré boli pred 4 rokmi, vtedy s dosahom 55,23 %, na prvom mieste. Nasledujú Podtatranské noviny s 54,49%, po nich sú v poradí informácie získavané z Facebooku so sledovanosťou na úrovni 53,61%, webová stránka Mesta Poprad s dosahom 41,75%, internetový portál poprad24 s 37,57% a prieskum uzatvára regionálny týždenník Popradské noviny Korzár (MY) s nameranou hodnotou na úrovni 34,61%.
Ako ďalej vyplýva z výsledkov prieskumu, veľkú časť mediálneho dosahu majú aj rôzne letákové a schránkové bulletiny či iné tlačoviny, ktoré sa takisto objavili v prieskume a ktoré majú dosah až 55,26%.
„Možno tak konštatovať, že zatiaľ čo v roku 2014 bola pozícia TV Poprad neporovnateľná s ostatnými médiami v meste a zaostávala v mediálnom dosahu za svojou konkurenciou, s odstupom štyroch rokov sme získali výrazný nárast sledovanosti a s tým aj spojený mediálny dosah v našom meste,“ hovorí riaditeľ a šéfredaktor TV Poprad Róbert Merva.
Zber dát prebiehal koncom mája 2018 s úhrnom 1236 odpovedí. Vyhodnotenie prieskumu, ktorý sa zameriaval najmä na blížiace sa komunálne voľby, sa realizovalo z finálnej vzorky 920 respondentov.

Zlepšeniu sledovanosti pomohli zmeny
TV Poprad sa od roku 2014 s nástupom nového vedenia mesta postupne zmenila na informačné médium, určené najmä pre širokú verejnosť. Prioritou sa totiž stala najmä užitočnosť spravodajstva a s tým spojená aj informačná hodnota týchto správ.
Tieto základné kritériá si postupne začali získavať pozornosť verejnosti a po troch rokoch od realizovanej zmeny sa stalo spravodajstvo TV Poprad atraktívne aj pre drvivú väčšinu obyvateľov mesta. Lokálne médium tak s finančnou podporou mesta začalo plniť svoju primárnu úlohu informovania verejnosti.
„Na začiatku sme si museli jasne zadefinovať pozíciu tohto média. Uvedomili sme si, že ide o jednoznačne spravodajskú televíziu, ktorej primárnou úlohou je informovať aktuálne o dianí v meste. Výsledkom bolo, že lokálna televízia s finančnou podporou mesta začala plniť svoju primárnu, teda informačnú úlohu,“ hovorí riaditeľ a šéfredaktor TV Poprad.

Dobrá spolupráca s mestom
Možnosť slobodne sa rozhodovať o výbere tém do vysielania veľmi rýchlo opäť získali pre TV Poprad pozíciu užitočného média. K vyššej atraktivite pomohol aj veľkorysý postoj vedenia mesta Poprad, ktoré prestalo zasahovať do tvorby spravodajstva a prostredníctvom svojho komunikačného manažéra začalo poskytovať všetky potrebné informácie, o ktoré redaktori televízie začali prejavovať záujem.
„Tu je potrebné zdôrazniť, že autonómia objektívneho spravodajstva, aj nezávislá publicistika v tomto smere takmer vo všetkých lokálnych médiách zlyhávajú. Rozhodovanie o novinárskej slobode v tomto type médií je podmieňované dohodami o spôsobe a možnostiach ich financovania z verejných financií a rozpočtov samospráv. V Poprade sa to však do veľkej miery podarilo a aj vďaka novému nastaveniu pravidiel bolo možné miestnej televízii prinavrátiť jej primárne poslanie, ktorým je služba informovania verejnosti,“ objasňuje Róbert Merva. „Poďakovanie za túto možnosť patrí rovnako primátorovi mesta Poprad Jozefovi Švagerkovi, ako aj všetkým poslancom v mestskom zastupiteľstve.”

Televízia má väčšie možnosti
Zvýšeniu sledovanosti TV Poprad do veľkej miery pomohla aj spolupráca s Medzinárodným festivalom horských filmov v Poprade, vďaka ktorej televízia získala unikátne vysielacie práva na veľké množstvo kvalitných dokumentárnych filmov s horskou tématikou. Ďalej k tomu prispela aj nízkonákladová výroba týždennej literárnej relácie Nedeľná chvíľka Christianie, ktorá sa realizuje v spolupráci s populárnym miestnym kníhkupectvom.
„Do dramaturgie vysielania televízia zapojila aj rôznych umelcov z mesta, ktorí svojou popularitou pomohli k jej viditeľnejšej propagácii. K zviditeľneniu TV Poprad prispeli aj cielené nízkonákladové reklamné kampane, zamerané na zvýšenie povedomia značky. Televízia investovala aj do technického vybavenia, osobného rozvoja redaktorov a vzdelávania zamestnancov. Určite je potrebné zmieniť výrobu estrádneho galaprogramu Umelci Popradu, ktorý dosiahol kvalitu nejednej celoštátnej televízie a vďaka svojmu atraktívnemu spracovaniu zaznamenal v meste obrovský úspech,“ dodal Merva. Ako doplnil, nezanedbateľnú úlohu zohral aj komplexný rebranding televízie spolu s moderným a atraktívnym staničným vizuálom.
K vyššie zmieneným pozitívnym výsledkom sledovanosti dopomohla aj finančná injekcia mesta Poprad, ktoré je 100-percentným vlastníkom televízie. Mesto totiž navýšilo dotáciu z dovtedajších 145 tis. eur ročne na 185 tis. eur. Do kapitálových investícií počas štvorročného obdobia smerovalo ďalších takmer 50 tis. eur.