Noviny Poprad č. 35 zo dňa 12. 9. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 20. 9. 2018 | meniny má Ľuboslav, Ľuboslava

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 36. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. septembra 2018, si môžete prečítať:

* Na aký program sa môžu občania tešiť v Kvetnici a ako sa tam dostanú?

* Ako postupovať, ak si chcete uctiť svojho príbuzného slávnostným prijatím v obradnej sieni mesta?

* Čím sa Poprad zapojil do Európskeho týždňa mobility?

* Aké defibrilátory poslúžia obyvateľom všetkých troch častí Centra sociálnych služieb v Poprade?

* Aké výročie si pripomenulo OZ Nádej?

* Aké výročie oslavujú železničiari v Tatrách a pod Tatrami?

* Na čo spomínal Popradčan František Barilla?

* Aké interpelácie podali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve?

* Aká skvelá kuchárka navštívila jednu z renomovaných reštaurácií v Spišskej Sobote a prečo?

* Kde našli v Poprade "plošticu"?

* Komu sa najviac darilo na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, vo futbale, hokeji, karate, behu či volejbale?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci zasadnú koncom augusta

Vo štvrtok 30. augusta 2018 o 9. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční 4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade, ktoré zvoláva primátor mesta Jozef Švagerko. Rokovaniu MsZ, ktoré je verejné, bude v utorok 28. augusta predchádzať zasadanie Mestskej rady mesta Poprad.
Po procedurálnych otázkach poslanci prerokujú viacero návrhov na prenájmy nebytových priestorov, informatívnu správu o predaji podniku, spoločnosti HK Poprad, návrh na schválenie aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Poprad v tepelnej energetike. Ďalej sa budú zaoberať množstvom návrhov na zámenu, predaj, prenájom, alebo na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj pozemkov a tiež na zriadenie vecných bremien. MsZ má v programe aj návrh na prehlásenie, že miestne komunikácie Uralská, Mierová a Vodárenská sú vo vlastníctve mesta Poprad, za účelom doplnenia žiadosti o delimitáciu štátnych pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu. Poslanci takisto prerokujú návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
V programe je zaradený aj návrh na súhlas k zaradeniu Súkromnej spojenej školy na Rovnej ul. do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Life Academy, návrh na zmenu vecnej náplne rozpočtu na rok 2018 v programe šport a niekoľko návrhov na prenájom nebytových priestorov v základných školách. MsZ prerokuje aj návrhy na zmeny rozpočtu mesta Poprad na rok 2018, návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Poprad, Ceny mesta Poprad a Ceny primátora mesta Poprad, petíciu za schválenie zámeru výstavby Basketbalovej tréningovej haly v Poprade v lokalite Juh III a ďalšie. Pred záverom sú zaradené interpelácie poslancov.
Zasadanie mestského zastupiteľstva je verejné. Podrobný program je zverejnený na www.popradsk.