Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je streda, 14. 11. 2018 | meniny má Irma

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci zasadnú koncom augusta

Vo štvrtok 30. augusta 2018 o 9. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční 4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade, ktoré zvoláva primátor mesta Jozef Švagerko. Rokovaniu MsZ, ktoré je verejné, bude v utorok 28. augusta predchádzať zasadanie Mestskej rady mesta Poprad.
Po procedurálnych otázkach poslanci prerokujú viacero návrhov na prenájmy nebytových priestorov, informatívnu správu o predaji podniku, spoločnosti HK Poprad, návrh na schválenie aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Poprad v tepelnej energetike. Ďalej sa budú zaoberať množstvom návrhov na zámenu, predaj, prenájom, alebo na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj pozemkov a tiež na zriadenie vecných bremien. MsZ má v programe aj návrh na prehlásenie, že miestne komunikácie Uralská, Mierová a Vodárenská sú vo vlastníctve mesta Poprad, za účelom doplnenia žiadosti o delimitáciu štátnych pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu. Poslanci takisto prerokujú návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
V programe je zaradený aj návrh na súhlas k zaradeniu Súkromnej spojenej školy na Rovnej ul. do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Life Academy, návrh na zmenu vecnej náplne rozpočtu na rok 2018 v programe šport a niekoľko návrhov na prenájom nebytových priestorov v základných školách. MsZ prerokuje aj návrhy na zmeny rozpočtu mesta Poprad na rok 2018, návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Poprad, Ceny mesta Poprad a Ceny primátora mesta Poprad, petíciu za schválenie zámeru výstavby Basketbalovej tréningovej haly v Poprade v lokalite Juh III a ďalšie. Pred záverom sú zaradené interpelácie poslancov.
Zasadanie mestského zastupiteľstva je verejné. Podrobný program je zverejnený na www.popradsk.