Noviny Poprad č. 39 zo dňa 11. 10. 2017, ročník XXVIII

Dnes je piatok, 20. 10. 2017 | meniny má Vendelín

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. októbra 2017, si môžete prečítať:

* Prinášame zoznam kandidátov na predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK

* Kto získal Grand Prix na XXV. ročníku medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade?

* Ktorá škola bude mať novú telocvičňu?

* Aká bola konferencia Vzdelávame pre budúcnosť?

* Aké najnovšie miniinvazívne operácie u detí zaviedla popradská nemocnica?

* Aké konferencie sa konajú 19. a 20. októbra v Poprade?

* Prečo treba zošliapavať prázdne obaly?

* Kto zvíťazil na Festival Cupe v boulderingu v Poprade?

* Postup kamzíkov v pohári, dve prehry v lige,

* Výsledky všetkých futbalových, hokejových a basketbalových kategórií od juniorov až po mladších žiakov a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na muzikál Na skle maľované!

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Najväčším zdrojom kontaminácie vody v bazénoch je práve človek

V rámci celého Slovenska budú do všetkých umelých kúpalísk a bazénov distribuované plagáty, ktoré vyšli z „dielne“ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
Roman Rams (na foto), vedúci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Poprad, autor námetu, informoval: „Hoci sú informácie na plagáte známe, chceme takouto pútavou formou upozorniť ľudí, prečo je dôležité brať ohľad na ostatných na kúpaliskách. Aj keď sa prevádzkovatelia snažia pomocou filtrácie, pridávania chemických látok, pravidelnej kontroly vody, starať o to, aby bola zdravotne vyhovujúca, najväčším zdrojom kontaminácie na kúpaliskách je práve človek, pretože voda v kúpaliskách a bazénoch je kontinuálne vystavená kontaminácii od kúpajúcich sa osôb.“ Hlavnými zdrojmi znečistenia od kúpajúcich sa osôb sú vlasy, nos, ústa, pokožka, sliny, pot, ruky, kozmetické výrobky, zbytky stolice a moč.
Cieľom kampane Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie! nie je mentorovať a rozkazovať, ale upozorňovať ľudí na dodržiavanie pravidiel zdravého kúpania sa vo verejných kúpaliskách a bazénoch. Ako zdôraznil R. Rams, voda, kúpanie a plávanie v nej má pozitívny vplyv na zdravie, na psychickú pohodu. Vodné prostredie sa nedá nahradiť ničím iným, ale je potrebné, aby bolo vyhovujúce pre zdravie človeka. Uviedol: „V územnom obvode RÚVZ Poprad máme spolu 6 umelých kúpalísk a jedno biokúpalisko v Levočskej doline. A potom sú bazény súčasťou wellness centier a doplnkovými službami rôznych ubytovacích zariadení v regióne. Kvalita vody sa zisťuje približne dva týždne pred začiatkom letnej turistickej sezóny, ktorá spravidla trvá od 15. júna do 15. septembra. Následne ju RÚVZ kontroluje priebežne v pravidelných intervaloch v závislosti od toho, či je bazén recirkulačný alebo nie. Kúpanie sa na kúpaliskách, ktoré majú súhlas a sú monitorované, je bezpečné. Môžem povedať, že prevádzkovatelia, u ktorých zistíme mierne prekročené limity v bazénovej vode, okamžite prijímajú opatrenia.“ Do bazénovej vody sa pridávajú zlúčeniny chlóru, ktoré majú reziduálny účinok, teda ochraňujú vodu pred prípadnou kontamináciou. RÚVZ sa stretáva s novými trendmi na kúpaliskách a vo wellness centrách - požiadavkou zvyšovania teploty vody, čo môže mať za následok rýchlejšie pomnožovanie mikroorganizmov. Ďalej sa tiež zvyšuje prítomnosť čoraz väčšej populácie starších osôb, osôb z iného kultúrneho prostredia ako je Európa, ktoré môžu mať iné nároky na hygienu a pod., čo môže viesť k zvyšovaniu možnosti prenosu ochorení v bazénoch. Tieto faktory viedli ku kampani o zdravšom kúpaní sa.
Medzi pravidlá pre zdravšie plávanie a kúpanie sa patrí, aby bazény nenavštevovali osoby, ktoré trpia prenosným ochorením alebo krátko po ochorení. Ďalej, aby sa všetci návštevníci dôkladne osprchovali pred vstupom do bazéna, čo môže znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne. Použili brodítka, nemočili do bazéna, vyvarovali sa náhodnému prehltnutiu bazénovej vody, dodržiavali kapacitu bazénov a rešpektovali pokyny personálu. Naozaj platí: Bazény sú čisté najmä vtedy, ak ste čistotní vy!