Noviny Poprad č. 29 zo dňa 1. 8. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 14. 8. 2018 | meniny má Mojmír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 31. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 15. augusta 2018, si môžete prečítať:

* Príbeh autentických fotografií z Augusta 1968 v Poprade

* Aká je starostlivosť o zeleň v meste v horúčavách?

* Aké kamene pribudli na chodníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade?

* Koľkým pacientom a s akými problémami museli pomáhať na Centrálnom príjme popradskej nemocnice?

* Ako vyčíňala búrka v Poprade?

* Aké bolo podujatie Poprad tancuje s nepočujúcimi?

* Predstavil sa ďalší kandidát na post primátora mesta Poprad

* Koľko turistov napočítali vo Vysokých Tatrách?

* Tréningový azyl sa pre kamzíkov skončil

* Kto ovládol futbalový festival v Poprade? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Pokračujú práce na zefektívnení dodávok tepla a teplej vody

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. (PES), ktorá spravuje tepelné hospodárstvo v našom meste, aj v týchto letných mesiacoch pokračuje v realizácii prác podľa schváleného plánu investícii na rok 2018. Ich cieľom je znížiť náklady a zvýšiť komfort pre odberateľa tepla.
V investičnom pláne PES-ky na rok 2018 bolo zrealizovať rekonštrukcie a opravy rozvodov na okruhu kotolne v Matejovciach a na okruhu kotolne K3/3, na sídlisku Juh III zrealizovať prepoj kotolní PK1 a PK2 a na sídlisku JUH V inštalovať nové domové odovzdávacie stanice (DOST). S prácami PES-ka začala v máji tohto roka. O ich realizácii nám porozprával Ing. Pavol Kubičko, konateľ Popradskej energetickej spoločnosti.
• Čo prinesú tieto akcie odberateľom tepla a teplej vody?
„Druhá etapa rekonštrukcie a opravy rozvodov na okruhu kotolne v Matejovciach nadväzuje na minuloročnú prvú etapu rekonštrukcie. Po jej ukončení budú tepelné rozvody na okruhu kotolne v Matejovciach kompletne zrenovované. Výmena rozvodov tepla na okruhu kotolne K3/3 nadväzuje na minuloročnú inštaláciu DOST na tomto okruhu. Postupnou výmenou rozvodov tepla a teplej vody znížime tepelné straty, zefektívnime dodávku tepla a teplej vody, ale nezanedbateľným prínosom je aj predĺženie životnosti rozvodov. Prepojením kotolní na sídlisku JUH III znížime energetickú náročnosť dodávky tepla a teplej vody pre našich odberateľov.“
• V akom štádiu sú v súčasnosti tieto akcie?
„Niektoré práce súvisiace s opravami sme už začali realizovať, na niektorých sme zatiaľ v procese vybavovania potrebných povolení. Paralelne s administratívnymi povinnosťami prebiehajú obstarávania komponentov, napríklad tohto týždňa očakávame dodávku odovzdávacích staníc.“
• Kedy predpokladáte ukončenie naplánovaných akcií?
„Akcie by mali byť ukončované priebežne, ale posledné terénne úpravy by mali byť ukončené na prelome septembra a októbra.“
• Aký objem finančných prostriedkov na investičné akcie preinvestuje PES-ka?
„Investičné náklady sa pohybujú na úrovni 700 tis. eur.“
• Robili ste okrem týchto investičných akcii aj pravidelnú letnú údržbu?
„Samozrejme, pravidelná letná údržba kotolní bola zahájená 14. mája na okruhu kotolne Okružná a bude ukončená 31. augusta na okruhu kotolne E6/I na Tomášikovej ulici.“
• Ako ste pokročili v komunikácií s odberateľmi tepla? Podarilo sa Vám zrealizovať informovanie občanov o odstávkach?
„Okrem zákonnej povinnosti sme pripravili v rámci našej webovej stránky aj interaktívny priestor pre informovanie občanov o odstávkach, kde si občan môže zistiť, či a kedy bude odstávka na príslušnej ulici. Momentálne pripravujeme rozšírenie tejto funkcionality o odstávkach o informovanie aj formou SMS správ.“