Noviny Poprad č. 40 zo dňa 17. 10. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 23. 10. 2018 | meniny má Alojzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. októbra 2018, si môžete prečítať:

* Ako prebiehajú rekonštrukcie v niektorých popradských školách,

* Prečo odporučia riaditeľské voľno pre deti?

* Mestá Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry po pätnástich rokoch obnovili spoluprácu

* Kto sa stal víťazom tohtoročného Medzinárodného festivalu horských filmov?

* Prečo Poprad navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

* Čoho sa týkala konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť?

* Aká IT firma otvorila svoju pobočku v Poprade?

* Ako spomína na päťdesiat rokov jestvovania Divadla Commedia jeho principál Vlado Benko?

* Prečo dostali Popradskí orli výprask od Liptákov?

* Ako hrali popradskí hokejisti? a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Piotra Rubika!

Vo volebnej kampani sa prezentujú jednotliví kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post primátora a postupne aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva,ktorí využili možnosť inzercie v novinách Poprad.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Mesto Poprad vybuduje vďaka prostriedkom z fondov nové múzeum

Mesto Poprad uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu INTERRERG v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Človek v Tatrách - Tatry v človeku - História poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a Slovenska“. Samospráva tak bude môcť vybudovať vo Veľkej nové múzeum zamerané na turistiku.
Cieľom projektu, vďaka ktorému vyrastie v Poprade Múzeum turistiky a v Zakopanom Múzeum horolezectva, je ochrana, zvýšenie atraktivity kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a jeho popularizácia u miestneho obyvateľstva, s priaznivým dopadom na zvyšovanie povedomia o dedičstve Tatier spolu s modernizáciou objektov kultúrneho dedičstva v Poľsku a na Slovensku. Na tento zámer získali obe mestá sumu vo výške 1 642 610,22 eur.
Múzeum turistiky bude sídliť v objekte bývalého Tatranského múzea vo Veľkej. Objekt postavený okolo roku 1880 samospráva odkúpila v minulom roku od súkromných osôb. O rok na to získalo mesto vďaka projektu cezhraničnej spolupráce na realizáciu svojho zámeru sumu viac ako 830-tisíc eur. „Sme veľmi radi, že sme v tejto výzve uspeli a získali prostriedky nielen na záchranu historickej budovy, ale rovnako aj na to, aby sme jej vrátili život a dali plnohodnotné využitie. Naše kultúrne dedičstvo si takýto objekt zaslúži, nehovoriac o tom, že to bude ďalší projekt na zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu v našom meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Aktuálne komunikujeme s riadiacim orgánom a finalizujeme detaily. Po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude nasledovať proces verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukčných prác a samotná rekonštrukcia. V zmysle projektu by múzeum malo slúžiť svojmu účelu do dvoch rokov od podpísania zmluvy o získaní nenávratného finančného príspevku,“ informoval Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade.
Zámerom mesta je v rámci rekonštrukcie zveľadiť nielen samotný historický objekt, ale aj jeho okolie. „Existuje obrovské množstvo zbierkových predmetov, ktoré by sme chceli do tohto múzea dostať. Veľká bude mať konečne svoj hlavný turistický bod, rovnako ako ho má aj Spišská Sobota a zaslúžili by si ho aj iné mestské časti, ktoré majú čo ponúknuť. Dôležité je, že mesto po dlhých rokoch začalo majetok kupovať a nie predávať. Bolo to odvážne rozhodnutie, ale vyplatilo sa,“ povedal dosluhujúci viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš. „V Klube Veličanov sme veľmi radi, že sa podarilo zachrániť tento architektonický klenot Velického námestia. Teší nás, že opäť bude slúžiť účelu, na ktorý bol v minulom storočí určený,“ dodal predseda Klubu Veličanov Milan Hámor.
Vďaka zrealizovanej cezhraničnej kultúrnej ponuke Múzea horolezectva a lyžiarstva v Zakopanom a Múzea turistiky v Poprade by malo byť sprístupnené kultúrne a prírodné dedičstvo Tatier ležiacich na hranici Poľska a Slovenska. Vzájomne dopĺňajúca sa téma oboch múzeí by mala zároveň vytvoriť komplexnú, vzájomne sa dopĺňajúcu ponuku. Kým v Poprade bude hlavnou témou turistika a život ľudí v Tatrách, v Zakopanom budú prezentované konkrétne formy využitia hôr - horolezectvo a lyžiarstvo. Obe múzeá by mali inšpirovať nielen k poznávaniu kultúrneho dedičstva, ale zároveň aj k vzájomným návštevám turistov na opačnej strane Tatier.