Noviny Poprad č. 44 zo dňa 15. 11. 2017, ročník XXVIII

Dnes je piatok, 24. 11. 2017 | meniny má Emília

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 45. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 22. novembra 2017, si môžete prečítať:

* Čo sa musia učiť popradskí vodiči?

* Čo sa pripravuje v rekonštrukcii centra mesta?

* Aký bol kontrolný deň na renovácii priestorov Podtatranského múzea?

* Kedy bude v Poprade Predvianočný Hand made trh?

* Ako sa darilo v testovaní vedomostí žiakov v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Na slávnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade zaznelo: Kto si neváži seba, ani cudzí si ho nebudú vážiť?

* S akým projektom pôjde popradská študentka Nela Gloríková do Moskvy?

* Aké filmy videli Popradčania minulý týždeň v kine Tatran?

* Komu pomohol charitatívny večer Žena žene?

* Medzi kamzíkmi je už Kroták, vrátil sa aj Buc

* Ružomberčanky nad sily Popradu a ďalšie aktuality zo športu a kultúry.

V športe prinášame aj aktuálne výsledky žiackych, dorasteneckých a ďalších kategórií vo futbale, hokeji a basketbale.

Súťažte o vstupenky do Aquacity!

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Sobáše a rozvody v Prešovskom kraji

V priebehu roka 2016 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 5 006 párov, čo je najviac za posledných 20 rokov. V porovnaní s rokom 2015 počet sobášov vzrástol o 167. Na 1 000 obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo 6,1 sobáša. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na 1 000 obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa (6,7) a najmenej okres Medzilaborce (5,3).
Podobne ako v pôrodnosti, aj pri uzatváraní manželstva pokračoval trend zvyšovania priemerného veku partnerov vstupujúcich do manželstva. Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty 28 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do svojho prvého manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov bol zaznamenaný v okrese Humenné (32,6 roka) a neviest v okrese Poprad (29,7 roka). Naopak, najnižší priemerný vek ženíchov bol v okrese Sabinov (28,8 roka) a neviest v okrese Bardejov (26,5 roka).
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25 - 29 ročných (1 779 ženíchov, 2 070 neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 – 34 ročných (1 314) a u neviest to bola kategória 20 - 24 ročných (1 192 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 23 mužov vo veku 65 a viac rokov a 7 žien v rovnakom veku. V roku 2016 bolo v Prešovskom kraji najviac uzavretých manželstiev v septembri, kedy uzavrelo sobáš 736 párov.
V roku 2016 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 956 manželstiev, čo je oproti roku 2015 o 81 rozvodov menej. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 19 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Svidník (31,4) a najmenej v okrese Sabinov (10,8). Z celkového počtu podaných návrhov na rozvod 65,4 % návrhov iniciovala žena.
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 39 rokov a mužov 42 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov vzrástol v priemere o 2 roky. V rámci okresov najvyšší priemerný vek rozvedeného muža aj rozvedenej ženy bol v okrese Stropkov (u mužov 44,3 roka, u žien 41,7 roka). Naopak, najnižší priemerný vek bol zaznamenaný u mužov v okrese Stará Ľubovňa (39,5 roka) a u žien v okrese Vranov nad Topľou (37,4 roka). Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,6 roka. V roku 2016 sa rozviedlo 201 párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo 32 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva, u oboch pohlaví, dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 65,3 % rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,9 %) a alkoholizmus (8,5 %), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (19,1 %), za nimi nasledovali nevera (5,5 %) a ostatné príčiny (4,3 %). Kým pri rozvodovom konaní súd na strane muža nezistil zavinenie v 42 prípadoch, na strane ženy to bolo až v 183 prípadoch.
V roku 2016 bolo z celkového počtu rozvedených manželstiev 60,4 % rozvodov s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.

Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR
- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove