Noviny Poprad č. 44 zo dňa 15. 11. 2017, ročník XXVIII

Dnes je piatok, 24. 11. 2017 | meniny má Emília

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 45. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 22. novembra 2017, si môžete prečítať:

* Čo sa musia učiť popradskí vodiči?

* Čo sa pripravuje v rekonštrukcii centra mesta?

* Aký bol kontrolný deň na renovácii priestorov Podtatranského múzea?

* Kedy bude v Poprade Predvianočný Hand made trh?

* Ako sa darilo v testovaní vedomostí žiakov v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Na slávnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade zaznelo: Kto si neváži seba, ani cudzí si ho nebudú vážiť?

* S akým projektom pôjde popradská študentka Nela Gloríková do Moskvy?

* Aké filmy videli Popradčania minulý týždeň v kine Tatran?

* Komu pomohol charitatívny večer Žena žene?

* Medzi kamzíkmi je už Kroták, vrátil sa aj Buc

* Ružomberčanky nad sily Popradu a ďalšie aktuality zo športu a kultúry.

V športe prinášame aj aktuálne výsledky žiackych, dorasteneckých a ďalších kategórií vo futbale, hokeji a basketbale.

Súťažte o vstupenky do Aquacity!

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií poslancov

Na ostatnom júnovom riadnom Mestskom zastupiteľstve v Poprade vystúpili viacerí poslanci s interpeláciami.
Poslanec MsZ Ondrej Kavka predniesol interpeláciu obyvateľov Ul. Levočskej a Okružnej, ktorí poukazovali na nepriaznivú situáciu s dopravou a parkovaním. Žiadajú zmenu organizácie dopravy na križovatke oboch ulíc. Podľa interpelácie O. Kavku, obyvatelia Levočskej ulice sa tiež sťažujú na neúnosný stav s prevádzkou blízkej herne na Francisciho ulici.
Poslankyňa MsZ v Poprade Anna Schlosserová poukázala na to, že celková výška nedoplatkov voči mestu je príliš vysoká a v prílohe navrhla možnosti a spôsob, ako umožniť najmä neplatičom zo skupín v hmotnej núdzi a dlhodobo nezamestnaným znížiť tento dlh odpracovaním na príklade skúseností z Liptovského Mikuláša. Opakovane tiež upozornila na podnet občanov z Matejoviec vo veci kontroly nelegálnych, nepovolených stavieb na území tejto mestskej časti. A. Schlosserová tiež požiadala vedenie mesta o doručenie odpovede s doložením kópií objednávok, faktúr a iných dokladov, ktorými by bolo možné preukázať nevyhnutnosť prekročenia schváleného rozpočtu na rok 2016 o 11 tisíc eur pre oddelenie strategického a rozvojového manažmentu v programe propagácia a prezentácia obce. Ďalej sa na vedenie mesta obrátila v mene obyvateľov mesta, ktorým prekáža reklamný megaboard pri autobusovej zastávke na hlavnej ceste pri OC Max. Žiada prehodnotenie jeho osadenia na pozemku mesta, prípadne návrhu na odstránenie stavby. Poslankyňa interpelovala aj požiadavku obyvateľov bytového domu na Ul. D. Tatarku, ktorí by chceli dosiahnuť premiestnenie kontajnerového státia umiestneného pod oknami bytov tak, aby v danej lokalite mali obyvatelia zabezpečené nerušené užívanie a vetranie bytov.
Poslanec MsZ v Poprade Vladimír Lajčák prostredníctvom interpelácií požiadal primátora mesta Poprad, aby inicioval zvolanie Správnej rady FK Poprad, nakoľko sa nezasadala od decembra 2016, čím ostali poslanci odrezaní od informácií o správe, chode a ekonomike klubu.
Poslanca Milana Barana oslovili členovia Klubu Popradčanov vo veci stavu cestnej komunikácie I/66, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Upozornil tiež, že požiadavky na zabezpečenie dostatku parkovacích miest najmä na sídlisku Juh sa neustále zvyšujú a napokon žiadal o informáciu, v akom stave je príprava investičnej výstavby skateparku.
Poslanec Štefan Pčola smeroval svoju prvú interpeláciu na právne oddelenie, od ktorého žiadal informáciu, v akom stave je súdny spor vo veci mesto Poprad vs. Miroslav Franický. V druhej interpelácii poukázal na poškodenie dlažby na Ul. 1. mája pred bývalou Slovenskou reštauráciou, kde pri stavebných prácach realizátor neprekryl podklad a tým dlažbu znehodnotil.
Poslanec MsZ Slavomír Božoň odovzdal štyri interpelácie. V prvej upozornili obyvatelia Spišskej Soboty na to, že pri jarnom upratovaní dochádzalo k vyhadzovaniu nadrozmerného odpadu do kontajnerov, pričom sa domnievajú, že pochádzal od podnikateľských subjektov. Žiadajú v období jarného, či jesenného upratovania zvýšený pohyb hliadok mestskej polície. S. Božoň tiež opätovne poukázal na to, že k bytovému domu Stroncium neexistuje chodník pre peších a že obyvatelia bytového domu Erbium majú dlhotrvajúci problém s parkovaním. Poslanec žiadal aj revitalizáciu športového ihriska medzi blokom Erbium a Luníkom.
Poslanec Miroslav Glevaňák sa na mesto obrátil so žiadosťou obyvateľov vnútrobloku na Ul. Uherovej, ktorí poukázali na to, že namaľované vodorovné dopravné značenie zákaz státia zo Záborského ulice je po napadnutí snehu v zimných mesiacoch neviditeľné. Žiadajú osadenie zvislého dopravného značenia.