Noviny Poprad č. 28 zo dňa 19. 7. 2017, ročník XXVIII

Dnes je streda, 26. 7. 2017 | meniny má Anna, Hana

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 29. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 26. júla 2017, si môžete prečítať:

* Aké zásadné investície stoja pred popradskou samosprávou v tomto roku?

* V ktorej škole pribudne nová telocvičňa?

* Akú cyklocestu vyznačili nadšenci bicyklovania?

* Aká je vyťaženosť čerpacej stanice pre elektromobily v Poprade?

* Na aký program festivalu Made in Slovakia sa môžete tešiť?

* Vráti sa Madona s anjelmi do Popradu?

* Aká je kvalita zmrzliny pod Tatrami?

* Kamzíci odštartovali prípravu na ľade

* Aký bol druhý ročník Ritro futbal festu v Poprade? a ďalšie.

Súčasťou novín je aj Kultúrny kalendár na august 2017.

V 29. čísle novín Poprad nájdete aj voľnú detskú vstupenku do 15 rokov do cirkusu Šimek v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Múzeum získalo finančnú podporu

Podtatranské múzeum v Poprade sa každoročne zapája do výziev Fondu na podporu umenia a vypracováva projekty súvisiace s ochranou kultúrneho dedičstva, akvizičnou, výstavnou i publikačnou činnosťou.
V roku 2017 zaznamenalo mimoriadny úspech nakoľko zo 6 žiadostí bolo podporených 5, čo je doteraz najvyššia úspešnosť a okrem iného svedčí aj o kvalite vypracovaných projektov. Takto získalo finančné prostriedky v celkovej výške 67 tisíc eur.
Sumou 20 tisíc eur bude podporená prvá etapa vybavenia objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a „živej histórie“, 25 tisíc eur pôjde na ochranu zbierkových predmetov v expozícii Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec, na reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade pôjde 15 tisíc eur, reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade si vyžaduje podporu vo výške päť tisíc eur a dve tisícky budú použité na reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond z knižnice Podtatranského múzea v Poprade.