Noviny Poprad č. 44 zo dňa 15. 11. 2017, ročník XXVIII

Dnes je piatok, 24. 11. 2017 | meniny má Emília

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 45. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 22. novembra 2017, si môžete prečítať:

* Čo sa musia učiť popradskí vodiči?

* Čo sa pripravuje v rekonštrukcii centra mesta?

* Aký bol kontrolný deň na renovácii priestorov Podtatranského múzea?

* Kedy bude v Poprade Predvianočný Hand made trh?

* Ako sa darilo v testovaní vedomostí žiakov v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Na slávnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade zaznelo: Kto si neváži seba, ani cudzí si ho nebudú vážiť?

* S akým projektom pôjde popradská študentka Nela Gloríková do Moskvy?

* Aké filmy videli Popradčania minulý týždeň v kine Tatran?

* Komu pomohol charitatívny večer Žena žene?

* Medzi kamzíkmi je už Kroták, vrátil sa aj Buc

* Ružomberčanky nad sily Popradu a ďalšie aktuality zo športu a kultúry.

V športe prinášame aj aktuálne výsledky žiackych, dorasteneckých a ďalších kategórií vo futbale, hokeji a basketbale.

Súťažte o vstupenky do Aquacity!

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Neplánované zastupiteľstvo s troma bodmi

Minulý týždeň v utorok zasadli popradskí poslanci do poslaneckých lavíc neplánovane. Vedenie mesta zvolalo 3. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré obsahovalo tri body.
Hlavnou témou bol návrh na schválenie zapojenia sa mesta Poprad do medzinárodného projektu s názvom „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (acronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a súhlas so zabezpečením spolufinancovania projektu. Predkladateľom bol prvý viceprimátor Igor Wzoš. „Mesto Poprad je v rámci tohto projektu jediným mestom na Slovensku, ktoré sa zapojilo. Vážnym dôvodom, prečo sme boli oslovení je, že sme pripravení na takýto typ projektu. Výsledkom bude platforma, na základe ktorej vieme sledovať toky energií, vysledovať úspory, pričom pôjde hlavne o historické budovy mesta. Projekty tohto typu sú koncipované voľne a až v ich priebehu sa tvoria nejaké hodnoty. Takto môžeme čerpať personálne náklady, ktoré budú refundované, či zakúpiť potrebnú techniku. Môžeme si zaplatiť kvalitných expertov, ktorí vedia poradiť, a tiež refundovať mzdy vlastných ľudí, ktorí na mestskom úrade už pracujú v takejto oblasti,“ vysvetľoval I. Wzoš a dodal:
„Výmena skúseností sa javí ako kľúčový faktor rozvoja v rámci Európy. Ak je už niečo niekde vymyslené, jednoducho neurobíte chybu, ak hotové riešenie prevezmete od partnerov projektu.“
Program Interreg Stredná Európa 2014 -2020 je nadnárodný program, ktorý financuje projekty európskej územnej spolupráce pre posilnenie regionálnej inovácie, podporu nízkouhlíkových stratégií, ochranu a valorizáciu prírodných a kultúrnych zdrojov a zlepšenie dopravných prepojení v členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka, severná časť Talianska a Chorvátsko. Niektorí poslanci boli zvedaví na prínos tohto projektu pre mesto, ale nakoniec jednohlasne a bez problémov návrh odsúhlasili.
Rovnako hladký priebeh mal aj návrh na zmenu Uznesenia č. 143/2017 z 22. júna 2017, kedy poslanci schválili zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov pri vybudovaní bezbariérového prístupu do budovy presťahovaného sociálneho odboru MsÚ na ulici J. Curie. Pôvodná formulácia prijatého uznesenia totiž neumožňovala úhradu projektovej dokumentácie na realizáciu stavby.
Poslanci tiež odklepli návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov, ako aj ich presunu v programovom rozpočte na rok 2017 na úseku Interné služby. Predkladateľ navrhol bežné príjmy zvýšiť o 3 520 eur z dôvodu vyššieho plnenia dividend a tým riešiť zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov.