Noviny Poprad č. 26 zo dňa 11. 7. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 16. 7. 2018 | meniny má Drahomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 26. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. júla 2018, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné spojenia podporia cestovný ruch pod Tatrami?

* Na čo poslúži Imunologický prehľad 2018?

* Akú odvodovú úľavu majú dôchodcovia od začiatku júla 2018?

* Aké historické vozidlá mohli vidieť Popradčania minulú sobotu?

* Aký zaujímavý katalóg inšpiroval júnový farmársky festival v Spišskej Sobote?

* Akého kréda sa držal lekár MUDr. Jozef Franko?

* Čo sa aktuálne deje v záhradkách?

* Koľko rokov už vystupuje Ander z Košíc?

* Vyjadrenie popradskej samosprávy k súčasnej situácii v basketbale

* Hokejisti vymenili korčule za kopačky

* Leto v chládku s bowlingom a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Najviac sobášov za posledných dvadsať rokov

V priebehu roka 2017 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 5 187 párov, čo je najviac za posledných 20 rokov. V porovnaní s rokom 2016 počet sobášov vzrástol o 181. Na tisíc obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo 6,3 sobáša. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa (7,1) a najmenej okres Medzilaborce (5,1).
Podobne ako u žien v pôrodnosti, aj pri uzatváraní manželstva pokračoval trend zvyšovania priemerného veku partnerov vstupujúcich do manželstva. Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty 28 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do svojho prvého manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,8 roka) i neviest (30,6 roka) bol zaznamenaný v okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný vek ženíchov (29) i neviest (26,5) bol v okrese Kežmarok.
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25 - 29 ročných (1 767 ženíchov, 2 092 neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 - 34 ročných (1 281) a u neviest to bola kategória 20 - 24 ročných (1 204 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 29 mužov vo veku 65 a viac rokov a 8 žien v rovnakom veku. V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji najviac uzavretých manželstiev v septembri, kedy uzavrelo sobáš 862 párov.
V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 023 manželstiev, čo je oproti roku 2016 o 67 rozvodov viac. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Stropkov (31,3) a najmenej v okrese Poprad (11,3). Z celkového počtu podaných návrhov na rozvod 66,1 % návrhov iniciovala žena.
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 39 rokov a mužov 42 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov vzrástol v priemere o 2 roky. V rámci okresov najvyšší priemerný vek rozvedeného muža bol v okrese Medzilaborce (44,1 roka) a u rozvedenej ženy v okrese Humenné (41,6 roka). Naopak, najnižší priemerný vek bol zaznamenaný u mužov (39,6 roka) aj u žien (37,4) v okrese Snina. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,4 roka. V roku 2017 sa rozviedlo 192 párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo 27 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,6 % rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,7 %) a alkoholizmus (7,2 %), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (17,1 %), za nimi nasledovali nevera (7 %) a ostatné príčiny (5,3 %). Kým pri rozvodovom konaní súd na strane muža nezistil zavinenie v 47 prípadoch, na strane ženy to bolo až v 175 prípadoch.
V roku 2017 bolo ukončených rozvodom 61,6 % manželstiev s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.
Viac info na www.statistics.sk

Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR
- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove