Noviny Poprad č. 35 zo dňa 12. 9. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 23. 9. 2018 | meniny má Zdenka

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 36. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. septembra 2018, si môžete prečítať:

* Na aký program sa môžu občania tešiť v Kvetnici a ako sa tam dostanú?

* Ako postupovať, ak si chcete uctiť svojho príbuzného slávnostným prijatím v obradnej sieni mesta?

* Čím sa Poprad zapojil do Európskeho týždňa mobility?

* Aké defibrilátory poslúžia obyvateľom všetkých troch častí Centra sociálnych služieb v Poprade?

* Aké výročie si pripomenulo OZ Nádej?

* Aké výročie oslavujú železničiari v Tatrách a pod Tatrami?

* Na čo spomínal Popradčan František Barilla?

* Aké interpelácie podali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve?

* Aká skvelá kuchárka navštívila jednu z renomovaných reštaurácií v Spišskej Sobote a prečo?

* Kde našli v Poprade "plošticu"?

* Komu sa najviac darilo na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, vo futbale, hokeji, karate, behu či volejbale?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií poslancov

Poslanec Vladimír Lajčák vo svojej interpelácii predniesol žiadosť, aby bola investičná akcia - kruhová križovatka na Kukučínovej ul, ktorá bola vyradená z tohtoročného rozpočtu, zrealizovaná do konca roka 2018.
Poslanec Štefan Pčola v interpelácii upozornil na problém s pozemkami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budovy Intesu a jeho právne riešenie zo strany mesta. Tiež tlmočil požiadavky obyvateľov sídliska Západ - bytového domu Dukla, aby bolo okolo chodníka, schodiska a detského ihriska osadené verejné osvetlenie. Žiadajú aj o rekonštrukciu resp. vybudovanie nového detského ihriska.
Poslankyňa Anna Ondrušeková požiadala v mene obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na uliciach 1. mája, Štefánikova, ale aj ostatných priľahlých častí mesta, aby MsÚ preveril čistenie kanalizácie a jednotlivých vpustov a kanalizačných šácht u Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Koncom mája boli komunikácie aj pivnice obytných domov zaplavené prívalovým dažďom a predložila fotodokumentáciu, že dodnes sú niektoré kanalizačné šachty upchaté betónovými kvádrami a bahnom.
Poslanec Bohumil Košický interpeloval kvôli schváleniu kapitálových výdavkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dostojevského ul. - výmenou kotla.
Poslankyňa Alena Madzinová vo svojej interpelácii opätovne hovorila o potrebe výmeny orientačných tabúľ, ktoré informujú o uliciach a blokoch na sídlisku Juh. Nie je za ich odstránenie a požiadala, aby sa touto problematikou zaoberala komisia výstavby. Takisto znovu interpelovala, aby boli na najbližšom zasadaní MsZ predstavení noví riaditelia škôl a v budúcnosti aj noví vedúci odborov na MsÚ. V ďalšej interpelácii poukázala na to, že na križovatke v blízkosti ZŠ vo Veľkej dochádza ráno v čase príchodu žiakov k nebezpečným dopravným situáciám, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť a zdravie. V súčasnosti dohliada na dopravnú situáciu a bezpečnosť chodcov člen mestskej polície. Požiadala, aby bol tento úsek opatrený vhodným výstražným svetelným znamením a reflexným dopravným značením, ktoré zvýši pozornosť vodičov.