Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je piatok, 16. 11. 2018 | meniny má Agnesa

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií poslancov

Poslanec Vladimír Lajčák vo svojej interpelácii predniesol žiadosť, aby bola investičná akcia - kruhová križovatka na Kukučínovej ul, ktorá bola vyradená z tohtoročného rozpočtu, zrealizovaná do konca roka 2018.
Poslanec Štefan Pčola v interpelácii upozornil na problém s pozemkami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budovy Intesu a jeho právne riešenie zo strany mesta. Tiež tlmočil požiadavky obyvateľov sídliska Západ - bytového domu Dukla, aby bolo okolo chodníka, schodiska a detského ihriska osadené verejné osvetlenie. Žiadajú aj o rekonštrukciu resp. vybudovanie nového detského ihriska.
Poslankyňa Anna Ondrušeková požiadala v mene obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na uliciach 1. mája, Štefánikova, ale aj ostatných priľahlých častí mesta, aby MsÚ preveril čistenie kanalizácie a jednotlivých vpustov a kanalizačných šácht u Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Koncom mája boli komunikácie aj pivnice obytných domov zaplavené prívalovým dažďom a predložila fotodokumentáciu, že dodnes sú niektoré kanalizačné šachty upchaté betónovými kvádrami a bahnom.
Poslanec Bohumil Košický interpeloval kvôli schváleniu kapitálových výdavkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dostojevského ul. - výmenou kotla.
Poslankyňa Alena Madzinová vo svojej interpelácii opätovne hovorila o potrebe výmeny orientačných tabúľ, ktoré informujú o uliciach a blokoch na sídlisku Juh. Nie je za ich odstránenie a požiadala, aby sa touto problematikou zaoberala komisia výstavby. Takisto znovu interpelovala, aby boli na najbližšom zasadaní MsZ predstavení noví riaditelia škôl a v budúcnosti aj noví vedúci odborov na MsÚ. V ďalšej interpelácii poukázala na to, že na križovatke v blízkosti ZŠ vo Veľkej dochádza ráno v čase príchodu žiakov k nebezpečným dopravným situáciám, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť a zdravie. V súčasnosti dohliada na dopravnú situáciu a bezpečnosť chodcov člen mestskej polície. Požiadala, aby bol tento úsek opatrený vhodným výstražným svetelným znamením a reflexným dopravným značením, ktoré zvýši pozornosť vodičov.