Noviny Poprad č. 26 zo dňa 11. 7. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 16. 7. 2018 | meniny má Drahomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 26. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. júla 2018, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné spojenia podporia cestovný ruch pod Tatrami?

* Na čo poslúži Imunologický prehľad 2018?

* Akú odvodovú úľavu majú dôchodcovia od začiatku júla 2018?

* Aké historické vozidlá mohli vidieť Popradčania minulú sobotu?

* Aký zaujímavý katalóg inšpiroval júnový farmársky festival v Spišskej Sobote?

* Akého kréda sa držal lekár MUDr. Jozef Franko?

* Čo sa aktuálne deje v záhradkách?

* Koľko rokov už vystupuje Ander z Košíc?

* Vyjadrenie popradskej samosprávy k súčasnej situácii v basketbale

* Hokejisti vymenili korčule za kopačky

* Leto v chládku s bowlingom a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Nominácie na udelenie Ceny mesta Poprad a čestného občianstva ešte do konca júla

Obyvatelia mesta Poprad a poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad môžu ešte do konca júla predkladať návrhy na udelenie Ceny mesta Poprad a udelenie čestného občianstva.
V porovnaní s uplynulým udeľovaním cien dochádza k zmene, ktorú iniciovala poslankyňa MsZ Alena Madzinová na júnovom rokovaní MsZ predložením návrhu dodatku k Štatútu mesta Poprad. Dôvodom bolo, že podľa doterajšieho štatútu sa môže každoročne udeliť len jedna cena mesta. Vzhľadom na to, že v niektorých rokoch sa môžu výnimočne vyskytnúť prípady, že takéto ocenenie si zaslúžia aj viaceré fyzické osoby, právnické osoby, alebo kolektívy bez právnej subjektivity, poslankyňa požiadala o dodatok k štatútu mesta. Poslanci ho schválili a možnosť udeliť viac cien mesta sa bude týkať už udeľovania cien za rok 2018.
Ocenenia sa budú udeľovať na najbližšom slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Poprad 19. októbra 2018. Cenu mesta Poprad dostalo od začiatku jej udeľovania v roku 1996 46 občanov, Cenu primátora mesta Poprad 68 a čestné občianstvo 3 občania. Návrhy na ocenenie je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi MsÚ prípadne poštou na adresu MsÚ alebo emailom na adresu podatelna@msupoprad.sk.
„Chceme opäť oceniť tých, ktorí si našu pozornosť, úctu a vďaku zaslúžia za to, čo pre naše mesto robili a robia. Chceme vyzdvihnúť ich prínos a ukázať aj ostatným, akých úžasných ľudí máme v Poprade,“ uviedol primátor mesta Jozef Švagerko.
Čestné občianstvo mesta Poprad možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cenu mesta Poprad možno udeliť za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej za činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí, a tiež za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
Okrem Ceny mesta Poprad sa udeľuje aj Cena primátora mesta Poprad. Primátor ju udeľuje občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
Za dosiahnutie výnimočného športového výkonu v celosvetovom meradle bola v roku 2017 udelená Cena mesta Poprad Petrovi Hámorovi, ktorý výstupom na Dhaulágirí zavŕšil Korunu Himalájí.