Noviny Poprad č. 27 zo dňa 17. 7. 2019, ročník XXX

Dnes je wednesday, 24. 7. 2019 | meniny má Vladimír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 28. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 24. júla 2019 si môžete prečítať:

* Ktoré materské školy prechádzajú rekonštrukciami?

* Kde sa v meste obnovuje vodorovné dopravné značenie?

* Ako sa samospráva pripravuje na povinnú predškolskú výchovu?

* Na aký zaujímavý program sa môžu Popradčania i návštevníci mesta tešiť počas Made in Slovakia?

* Akú pieseň na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zložil popradský autor?

* Koľko sobášov a rozvodov bolo v Prešovskom kraji za minulý rok?

* Aké starosti trápia záhradkárov?

* Rastú už huby?

* Boli budúce futbalové hviezdy pod Tatrami spokojné?

* Aký bol prvý spoločný tréning popradských hokejistov na ľade?

* Čím odštartoval nový ročník II. futbalovej ligy? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií

Poslanec Jozef Košický interpeloval vo veci požiadavky o doplnenie verejného osvetlenia vo vnútrobloku na Bajkalskej ul. Požiadal o zaradenie tejto záležitosti do tohtoročných resp. budúcoročných investičných akcií. Obyvatelia bytoviek Sázava a Odra na Šrobárovej ulici sa na neho obrátili s požiadavkou na osadenie dopravného zrkadla na križovatku medzi týmito bytovými domami. Dôvodom je zlá viditeľnosť pri výjazde v smere od cyklistického chodníka a garáží. Poslanec tiež požiadal o poskytnutie informácií k vysporiadaniu pozemku s parcelným číslom 3124 nachádzajúceho sa pod príjazdovou komunikáciou v Kvetnici. Mesto Poprad koncom minulého roka vysporiadalo všetky pozemky pod touto príjazdovou komunikáciou k bytovým domom Nová obytná, Jánošík a Malina, okrem tohto jedného. Zaujímal sa aj o to, či mesto Poprad podniklo nejaké kroky smerujúce k vyriešeniu problému s parkovaním pri bytovom dome Stará obytná v Kvetnici.
Poslankyňa Alena Madzinová sa zaujímala o dôvody, prečo nie je sprístupnený vstup do areálu nemocnice aj zo strany od SPŠ. Interpelovala i kvôli tomu, že na sídlisku Juh 3 chýbajú priestory pre rôzne potreby a aktivity občanov. Vzhľadom na to, že sa uvoľnili priestory bývalých kotolní, žiada, aby sa začali prípravné práce súvisiace so zmenou ich účelu tak, aby sa v roku 2020 mohli začať práce na ich využití.
Poslanec František Majerský interpeloval za obyvateľov centra, ktorí žiadajú opravenie chodníka na Bernolákovej ul. za Konkatedrálou Sedembolestnej Panny Márie, kde sú poškodené obrubníky a dlažba. Obyvatelia Baníckej ul. BD 15 požiadali o opravu príjazdového chodníka k bloku, kde je zničený asfalt. Interpeloval aj kvôli zrealizovaniu kolumbária na cintoríne v Matejovciach a dokončeniu prác po výmene okien na budove ObÚ v Matejovciach.
Poslankyňa Mária Radačovská v interpelácii požiadala o predĺženie časového intervalu na prejdenie chodcov na Štefánikovej ul., opravu retardérov na periférnej ceste na Juhu 3, opravu schodov na Šoltésovej ul. na konci parkoviska, odstránenie poškodených kamenných kvetináčov na Juhu 3 a pred lekárňou Limba, ktoré neslúžia svojmu účelu alebo ich treba opraviť a pravidelne sa o ne starať. Tiež interpelovala, aby bol dôstojnejšie upravený vstup a horná brána na cintoríne vo Veľkej, otvorená zadná brána do areálu Nemocnice Poprad a zvýšené benefity pre viacnásobných darcov krvi napr. formou parkovacej karty, zliav na kultúrne a športové podujatia a pod.