Noviny Poprad č. 27 zo dňa 17. 7. 2019, ročník XXX

Dnes je wednesday, 24. 7. 2019 | meniny má Vladimír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 28. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 24. júla 2019 si môžete prečítať:

* Ktoré materské školy prechádzajú rekonštrukciami?

* Kde sa v meste obnovuje vodorovné dopravné značenie?

* Ako sa samospráva pripravuje na povinnú predškolskú výchovu?

* Na aký zaujímavý program sa môžu Popradčania i návštevníci mesta tešiť počas Made in Slovakia?

* Akú pieseň na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zložil popradský autor?

* Koľko sobášov a rozvodov bolo v Prešovskom kraji za minulý rok?

* Aké starosti trápia záhradkárov?

* Rastú už huby?

* Boli budúce futbalové hviezdy pod Tatrami spokojné?

* Aký bol prvý spoločný tréning popradských hokejistov na ľade?

* Čím odštartoval nový ročník II. futbalovej ligy? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ľudí a viac osôb sa vysťahuje ako prisťahuje

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2018 žilo 825 022 obyvateľov, z toho 50,5 % žien. Počet obyvateľov v kraji oproti roku 2017 vzrástol o 1 196 osôb, pričom celkový prírastok obyvateľstva zaznamenalo 8 okresov. K úbytku obyvateľov došlo v 5 okresoch, a to v Humennom, Snine, Svidníku, Medzilaborciach a Stropkove.
V roku 2018 sa v kraji narodilo 9 792 živých detí (5 008 chlapcov a 4 784 dievčat). Oproti roku 2017 je to pokles o 127 detí. V rámci okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000 obyvateľov narodilo v okresoch Sabinov (16,4), Kežmarok (15,9) a Stará Ľubovňa (14,2). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Humenné (8,0), Snina (8,0), Medzilaborce (8,9) a Svidník (9,5). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.
V priebehu uplynulého roka v kraji zomrelo 7 137 osôb, z toho 3 729 mužov a 3 408 žien. Najviac osôb v prepočte na 1 000 obyvateľov stredného stavu zomrelo v okresoch Medzilaborce (14,3) a Snina (11,1). Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa (7,4), Sabinov (7,5) a Kežmarok (7,8).
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku 2018 znížil počet obyvateľov v kraji o 1 459, keď sa spolu prisťahovalo 3 003 osôb a vysťahovalo 4 462 osôb, čo je najvyšší počet vysťahovaných za posledných 20 rokov. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Humenné (úbytok 288 osôb) a Stará Ľubovňa (úbytok 262 osôb). V roku 2018 migračne ziskový bol len jeden okres, a to Prešov, v ktorom migráciou pribudlo 164 osôb.
Ku koncu roku 2018 mal okres Poprad 104 837 obyvateľov, z nich bolo 51,3 % žien. V okrese sa narodilo 1 081 živých detí (o 31 menej ako v roku 2017) a zomrelo 915 osôb (o 31 viac ako v roku 2017). Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese o 40, keď sa spolu prisťahovalo 913 osôb a vysťahovalo 953 osôb. Počet obyvateľov v okrese Poprad oproti roku 2017 vzrástol o 126 obyvateľov. Viac info na www.statistics.sk

Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR –
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove