Noviny Poprad č. 27 zo dňa 17. 7. 2019, ročník XXX

Dnes je wednesday, 24. 7. 2019 | meniny má Vladimír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 28. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 24. júla 2019 si môžete prečítať:

* Ktoré materské školy prechádzajú rekonštrukciami?

* Kde sa v meste obnovuje vodorovné dopravné značenie?

* Ako sa samospráva pripravuje na povinnú predškolskú výchovu?

* Na aký zaujímavý program sa môžu Popradčania i návštevníci mesta tešiť počas Made in Slovakia?

* Akú pieseň na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zložil popradský autor?

* Koľko sobášov a rozvodov bolo v Prešovskom kraji za minulý rok?

* Aké starosti trápia záhradkárov?

* Rastú už huby?

* Boli budúce futbalové hviezdy pod Tatrami spokojné?

* Aký bol prvý spoločný tréning popradských hokejistov na ľade?

* Čím odštartoval nový ročník II. futbalovej ligy? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Stále pripomínajú mládeži historické udalosti bojov za slobodu

Hymnou a slávnostným nástupom vlajkonosičov so štátnou zástavou, vojenskými štandardami a vlajkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa minulý piatok začal dvojdňový XVII. zjazd SZPB v Poprade. Medzi delegátov zavítali vojnoví veteráni a ďalší početní hostia, medzi nimi za mesto Poprad viceprimátor Štefan Pčola.
Zjazd pozdravil slovami poďakovania najmä za to, že členovia SZPB podnecujú mladých ľudí, aby si vážili a chránili mier: „Pre mňa je obdivuhodné, keď vidím vás, pamätníkov histórie a bojovníkov za slobodu, stáť pred mládežou a pripomínať významné udalosti našich dejín boja proti fašizmu. Prajem vašej organizácii, aby mala silu a energiu pokračovať vo svojej ďalšej činnosti.“
Na zjazde v Poprade zvolilo 110 prítomných delegátov nového predsedu SZPB na ďalšie štvorročné obdobie. O tento post sa uchádzali piati kandidáti. Najväčší počet hlasov a dôveru delegátov získal doterajší predseda SZPB Pavol Sečkár.
Delegáti zastupovali vyše 18-tisícovú členskú základňu združenú v 597 základných organizáciách SZPB. V uznesení zjazdu prioritne vyzdvihli novinku – vytváranie Klubov mladých priateľov SZPB. Medzi ďalšie úlohy patrí príprava funkcionárskeho aktívu, posilňovanie spolupráce s miestnou štátnou správou a samosprávou, starostlivosť o pamätníky, pamätné tabule a hroby vojnových hrdinov, organizovanie pietnych podujatí atď.
Na zjazde odovzdali aj pamätné medaily a ďalšie ocenenia. Z nášho regiónu dostali Medailu M. R. Štefánika 2. stupňa za spoluprácu so SZPB obce Liptovská Teplička a Vernár (na foto vpravo prvý sprava starosta Vernára Vladimír Ondruš, vedľa neho starosta L. Tepličky Slavomír Kopáč).