Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zaoberali sa aj projektom na pomoc chronicky chorým

V kancelárii Klubu Popradčanov na Dostojevského ul. 25 v Poprade sa koncom mája uskutočnilo zasadnutie Rady KP, ktoré otvorila predsedníčka klubu Júlia Watter Domaratzká.
Informačný materiál k projektu aktívnej ošetrovateľskej jednotky predniesol Ján Madáč, člen Klubu Popradčanov. Zámerom tohto projektu je vytvorenie programu pre poskytovanie zdravotníckych služieb a cyklické vzdelávanie ošetrovateľského personálu s možnosťou získať všeobecné akreditované základy s ďalším stupňom špecializácie v oblasti wound manažmentu a Wagnerovho modelu starostlivosti o chronicky chorých, pacientov po hospitalizácii, imobilných a nesamostatných pacientov a žiakov v škole, ktorá spadá do kompetencie samosprávy.
Cieľom projektu je vypracovať metodiku konkrétneho a špecializovaného poskytovania zdravotníckych služieb, preventívnych aj intervenčných v obci zahŕňajúcu komunitu, pacientov prichádzajúcich z ústavnej starostlivosti, školy, dlhodobo chorých, imobilných a paliatívnu starostlivosť. Rada Klubu Popradčanov podporuje tento projekt s tým, aby centrum bolo v Poprade a urobí všetko preto, aby sa tento zámer podaril.
Rada KP sa tiež zaoberala prípravou stretnutia na Zámčisku v Kvetnici, ktorého termín určila na 25. augusta 2018. V septembri plánuje stretnutie v Starom Sonči so zámerom vysadiť lipku a dub pri pamätnej turistickej tabuli, na znak slovensko - poľského priateľstva.
Rada KP prerokovala aj ďalšie aktuálne témy.