Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Po stopách histórie

Vyvrcholením súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorej organizátorom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - oblastný výbor v Poprade, Mestský úrad v Poprade - odbor školstva, mládeže a športu a Mestský úrad v Kežmarku - oddelenie školstva, bolo exkurzno- -edukačné podujatie pre 10 najlepších 3-členných družstiev žiakov 9. ročníka z oboch okresov spolu s pedagógmi do Čierneho Balogu a do Brezna.
Pedagógovia cestou dostali tipy aj na ďalšie miesta, ktoré môžu so svojimi žiakmi navštíviť počas výletov cestou do Brezna, napr.: Prečerpávaciu elektráreň Čierny Váh, Bystriansku jaskyňu, Kráčovo - pamätník venovaný parašutistom II. Československej paradesantnej brigády, Hornú Lehotu - pomník, hrob a pamätnú izbu Sama Chalupku.
Na námestí v Brezne položili žiaci s pedagógmi kyticu kvetov k pamätníku padlých počas 2. svetovej vojny a vypočuli si informácie o priebehu bojov v tomto regióne na sklonku vojny. V Horehronskom múzeu ich zaujala predovšetkým etnografická expozícia, ktorá deťom priblížila remeslá, kroje, tradície a život ľudí Horehronia. Pomyselnou „čerešničkou“ exkurzie bola jazda v otvorených vozňoch na Čiernohorskej železnici do Vydrovskej doliny a prehliadka skanzenu. Čiernohorská železnica, národná kultúrna pamiatka, ktorej začiatky siahajú do roku 1908, je dnes mimoriadne obľúbenou atrakciou najmä pre deti. Veď iba na nej môžu zažiť niekoľko desiatok minút jazdy v prekrásnej prírode, prezrieť si lesnícky skanzen, miniatúry a nadýchať sa atmosféry čistej prírody.
Súťaž Medzníky 2. svetovej vojny napísala v Poprade už svoj 11. ročník a medzi žiakmi je veľmi obľúbená, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet zapojených škôl. Aj Ministerstvo školstva, mládeže a športu vo svojich Pedagogicko- -organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 odporúča školám zapojiť sa do tejto súťaže a priblížiť tak žiakom vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a 2. svetovej vojne, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu a hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu.