Noviny Poprad č. 35 zo dňa 12. 9. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 20. 9. 2018 | meniny má Ľuboslav, Ľuboslava

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 36. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. septembra 2018, si môžete prečítať:

* Na aký program sa môžu občania tešiť v Kvetnici a ako sa tam dostanú?

* Ako postupovať, ak si chcete uctiť svojho príbuzného slávnostným prijatím v obradnej sieni mesta?

* Čím sa Poprad zapojil do Európskeho týždňa mobility?

* Aké defibrilátory poslúžia obyvateľom všetkých troch častí Centra sociálnych služieb v Poprade?

* Aké výročie si pripomenulo OZ Nádej?

* Aké výročie oslavujú železničiari v Tatrách a pod Tatrami?

* Na čo spomínal Popradčan František Barilla?

* Aké interpelácie podali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve?

* Aká skvelá kuchárka navštívila jednu z renomovaných reštaurácií v Spišskej Sobote a prečo?

* Kde našli v Poprade "plošticu"?

* Komu sa najviac darilo na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, vo futbale, hokeji, karate, behu či volejbale?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

ZŠ s MŠ na Komenského ulici oslavovala narodeniny

V tomto roku oslavuje ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade svoje pomyselné 45. narodeniny. V roku 1973 sa po takmer štvorročnom stavbárskom úsilí podarilo odovzdať do užívania základnú školu v Poprade na sídlisku Západ II. Na jej dokončení sa okrem stavbárov podieľali aj rodičia budúcich žiakov a zamestnanci školy. Konečne sa skončilo dočasné dochádzanie detí zo sídliska do okolitých škôl...
Napriek nedokončenej telocvični a školskej jedálne v školskom roku 1973/1974 prekročilo brány novej školy 572 žiakov. Školská jedáleň bola dokončená v roku 1974 a obe telocvične v novembri 1975. So zrodom a životom našej školy úzko súvisí aj história basketbalu v meste Poprad, ktorý školu preslávil v kraji, na Slovensku, ba úspechy žali naši športovci aj v rámci bývalej ČSFR. Prvá basketbalová trieda dievčat bola zriadená v školskom roku 1979/1980 a v roku 1983 sa stali dokonca majsterkami vtedajšieho Československa. Počas svojej existencie škola vychovala rad významných hráčok, ktorých mená rezonujú aj za hranicami nášho štátu v prestížnych basketbalových kluboch. Škola žala a žne úspechy aj v iných športových odvetviach: atletike, plávaní, lyžovaní, gymnastike, volejbale, futbale a florbale...
Nie všetko sa však točí len okolo športu. V školskom roku 1990/1991 bola prvýkrát otvorená jazyková trieda s vyučovacím jazykom anglickým, neskôr vzhľadom na stúpajúci záujem a potrebu vzdelávania cudzích jazykov pribudli: nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Nová doba priniesla so sebou nové požiadavky na edukáciu a tak v súčasnosti do pozornosti vstupujú predmety: informatika, regionálna, etická a dopravná výchova. Naši žiaci dosahujú úspechy v rôznych olympiádach, vedomostných súťažiach, v umeleckých súťažiach ako sú prednesy poézie, prózy, povestí, v interpretácii ľudových i moderných piesní a taktiež vo výtvarných súťažiach.
Za 45 rokov sa tu vystriedalo mnoho ľudí, ktorí tu zanechali kus svojho života - učitelia, kuchárky, upratovačky, školníci a kuriči a prispeli ku skvalitneniu prevádzky ZŠ. Menovite treba spomenúť aspoň riaditeľov. Ako prvý riadil ZŠ Marián Kukura, po ňom nastúpila Eva Božoňová, nasledovala Mária Ambrošová a Jarmila Cervová. V súčasnosti je riaditeľkou Monika Strnková. Pri príležitosti tohto významného jubilea patrí úprimná vďaka pedagógom a všetkým ostatným zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania a výchovy detí, zveľaďovali a zveľaďujú školu, pracovali a naďalej pracujú v jej prospech. Slová vďaky patria aj rodičom, ktorí sa osobne angažovali a angažujú pri organizovaní aktivít, podieľali a podieľajú sa na zveľaďovaní priestorov školy. Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým riaditeľkám materskej školy, zriaďovateľovi, poslancom mesta Poprad, rade školy a všetkým, ktorí myšlienkami, slovom, ale najmä skutkami pomáhali, pomáhajú a v budúcnosti budú pomáhať rozvíjať školu na Komenského ulici. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke!
Pri príležitosti významného jubilea učitelia a žiaci ZŠ pripravili v máji slávnostnú akadémiu. Jednotlivé čísla programu znázorňovali zrod a vývoj dieťaťa až po dospelosť, pretkané hodnotami školy. Dojímavé scény sa striedali so zábavou a kreatívnou kombináciou športov s umením. Akadémiu obohatil svojím vystúpením Zbyňo Džadoň - umelec, ktorý sprevádzal deti hrou na ukulele. Svojou návštevou podporil školu aj primátor Jozef Švagerko a vedúca odboru školstva v Poprade Edita Pilárová.
Na záver niečo z pera veľkého učiteľa J. A. Komenského: „To čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.“ V zmysle tohto citátu sa bude uberať aj ZŠ s MŠ na Ulici Komenského v Poprade. Kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy sa bude snažiť, aby škola spĺňala náročné kritériá dnešnej modernej doby a aby jej absolventi úspešne vykročili do života.

Beáta Kalinová