Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je piatok, 16. 11. 2018 | meniny má Agnesa

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

ZŠ s MŠ na Komenského ulici oslavovala narodeniny

V tomto roku oslavuje ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade svoje pomyselné 45. narodeniny. V roku 1973 sa po takmer štvorročnom stavbárskom úsilí podarilo odovzdať do užívania základnú školu v Poprade na sídlisku Západ II. Na jej dokončení sa okrem stavbárov podieľali aj rodičia budúcich žiakov a zamestnanci školy. Konečne sa skončilo dočasné dochádzanie detí zo sídliska do okolitých škôl...
Napriek nedokončenej telocvični a školskej jedálne v školskom roku 1973/1974 prekročilo brány novej školy 572 žiakov. Školská jedáleň bola dokončená v roku 1974 a obe telocvične v novembri 1975. So zrodom a životom našej školy úzko súvisí aj história basketbalu v meste Poprad, ktorý školu preslávil v kraji, na Slovensku, ba úspechy žali naši športovci aj v rámci bývalej ČSFR. Prvá basketbalová trieda dievčat bola zriadená v školskom roku 1979/1980 a v roku 1983 sa stali dokonca majsterkami vtedajšieho Československa. Počas svojej existencie škola vychovala rad významných hráčok, ktorých mená rezonujú aj za hranicami nášho štátu v prestížnych basketbalových kluboch. Škola žala a žne úspechy aj v iných športových odvetviach: atletike, plávaní, lyžovaní, gymnastike, volejbale, futbale a florbale...
Nie všetko sa však točí len okolo športu. V školskom roku 1990/1991 bola prvýkrát otvorená jazyková trieda s vyučovacím jazykom anglickým, neskôr vzhľadom na stúpajúci záujem a potrebu vzdelávania cudzích jazykov pribudli: nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Nová doba priniesla so sebou nové požiadavky na edukáciu a tak v súčasnosti do pozornosti vstupujú predmety: informatika, regionálna, etická a dopravná výchova. Naši žiaci dosahujú úspechy v rôznych olympiádach, vedomostných súťažiach, v umeleckých súťažiach ako sú prednesy poézie, prózy, povestí, v interpretácii ľudových i moderných piesní a taktiež vo výtvarných súťažiach.
Za 45 rokov sa tu vystriedalo mnoho ľudí, ktorí tu zanechali kus svojho života - učitelia, kuchárky, upratovačky, školníci a kuriči a prispeli ku skvalitneniu prevádzky ZŠ. Menovite treba spomenúť aspoň riaditeľov. Ako prvý riadil ZŠ Marián Kukura, po ňom nastúpila Eva Božoňová, nasledovala Mária Ambrošová a Jarmila Cervová. V súčasnosti je riaditeľkou Monika Strnková. Pri príležitosti tohto významného jubilea patrí úprimná vďaka pedagógom a všetkým ostatným zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania a výchovy detí, zveľaďovali a zveľaďujú školu, pracovali a naďalej pracujú v jej prospech. Slová vďaky patria aj rodičom, ktorí sa osobne angažovali a angažujú pri organizovaní aktivít, podieľali a podieľajú sa na zveľaďovaní priestorov školy. Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým riaditeľkám materskej školy, zriaďovateľovi, poslancom mesta Poprad, rade školy a všetkým, ktorí myšlienkami, slovom, ale najmä skutkami pomáhali, pomáhajú a v budúcnosti budú pomáhať rozvíjať školu na Komenského ulici. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke!
Pri príležitosti významného jubilea učitelia a žiaci ZŠ pripravili v máji slávnostnú akadémiu. Jednotlivé čísla programu znázorňovali zrod a vývoj dieťaťa až po dospelosť, pretkané hodnotami školy. Dojímavé scény sa striedali so zábavou a kreatívnou kombináciou športov s umením. Akadémiu obohatil svojím vystúpením Zbyňo Džadoň - umelec, ktorý sprevádzal deti hrou na ukulele. Svojou návštevou podporil školu aj primátor Jozef Švagerko a vedúca odboru školstva v Poprade Edita Pilárová.
Na záver niečo z pera veľkého učiteľa J. A. Komenského: „To čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.“ V zmysle tohto citátu sa bude uberať aj ZŠ s MŠ na Ulici Komenského v Poprade. Kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy sa bude snažiť, aby škola spĺňala náročné kritériá dnešnej modernej doby a aby jej absolventi úspešne vykročili do života.

Beáta Kalinová