Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Dobrovoľnícka práca je nenahraditeľná

Dobrovoľnícka práca si zaslúži uznanie. Za takúto činnosť vyslovili slová vďaky a ocenenia minulú stredu na slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní a poďakovaní ľuďom s obetavým „červenokrížskym srdcom“ pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Primátor Popradu Jozef Švagerko v mene mesta i za ostatných predstaviteľov samospráv z regiónu povedal: „Vážime si dobrovoľníctvo, pretože títo ľudia obetujú svoj voľný čas v prospech iných. Dobrovoľníci SČK nám pomáhajú najmä pri rôznych podujatiach, kde musí byť zabezpečená zdravotnícka služba, prispievajú k vzdelávaniu o poskytovaní prvej pomoci a ďalšie. Osobitne vyzdvihujem bezpríspevkových darcov krvi a funkcionárov SČK, ktorí sa dlhoročne venujú červenokrížskej práci.“
Predseda Územnej rady Územného spolku SČK v Poprade Ladislav Moravčík zhodnotil: „V uplynulom roku sme zaznamenali takmer 9 tisíc odberov krvi, z toho 1 055 od prvodarcov. Do súťaží SČK sa zapojilo 23 škôl, do projektu Evička nám ochorela 22 materských škôl. Dobrovoľníci odpracovali približne 455 hodín na zabezpečení zdravotníckych služieb na akciách mesta Poprad, firiem a organizácií, usporiadali sme kurz opatrovania, zapojili sme sa do charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín a ďalšie. Z jedálne Domu SČK v Poprade - Spišskej Sobote bolo vlani vydaných viac ako 55 300 obedov, 6 300 celodennej stravy a viac ako 2 600 polievok v rámci sociálnej pomoci. V rámci operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci náš ÚS SČK vydal takmer 7 800 potravinových balíkov a 1 400 hygienických balíčkov, v zariadení sociálnych služieb pre občanov na Levočskej ulici v Poprade 1 545 porcií polievok, teplého nápoja a pečiva pre najodkázanejšie osoby.“
Mesto Poprad pomohlo popradskému ÚS SČK dotáciami spolu vo výške 7 900 eur, ktoré boli použité najmä na opravu a údržbu v priestoroch Domu SČK a vybavenie kuchyne, z ktorej sa rozváža strava poskytovaná dôchodcom mesta Poprad. Riaditeľka ÚS SČK Denisa Kučkovská poďakovala aj ostatným samosprávam miest a obcí a iným organizáciám, ktoré SČK rôznou formou pomohli.
Na slávnosti odovzdali poďakovanie SČK pri príležitosti životných výročí 8 občanom, medzi nimi 4 z Popradu: Magdaléne Baranovej, Viere Bednárovej, Márii Frankovej a Darine Kubovovej. Poďakovanie SČK za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť dostali 4 občania, poďakovanie SČK za dlhoročné členstvo a organizovanie akcií 5 občania, medzi nimi z Popradu Antónia Fedorová, poďakovanie SČK za aktívnu prácu si zaslúžili 6, medzi nimi z Popradu Anna Zavacká. Vyznamenanie SČK II. stupňa za obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu odovzdali 8 funkcionárom z rôznych obcí a miest regiónu. Poďakovanie SČK za mnohonásobné bezpríspevkové darovanie krvi si prevzal Martin Skokan zo Spišského Bystrého a Medailu Červeného kríža Jozefína Hložková zo Svitu (na foto hore).