Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Oddychová zóna je bezpečná s príjemným prostredím

Filozofiu aktívneho starnutia podporili v Centre sociálnych služieb - Zariadení pre seniorov (ZpS) na Komenského ulici v Poprade, keď 1. júna odovzdali svojim klientom do užívania oddychovú zónu.
Riaditeľ CSS Jozef Košický zhrnul: „V rámci oddychovej zóny sme vybudovali petangové ihrisko a ihrisko na ruské kolky, postavili altánok, vybudovali vyvýšené záhradné záhony, osadili lavičky a vysadili zeleň. Celý park je oplotený, čím sa vytvoril priestor pre slobodný pohyb klientov, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením alebo ťažším stupňom stareckej demencie, čo dopomohlo, okrem iného aj k eliminácii rizika úteku, či zablúdenia týchto klientov mimo zariadenia.“ Celkové náklady na vybudovanie oddychovej zóny predstavovali sumu 32 322 eur. V nasledujúcom období plánujú v zariadení na Komenského ul. zrekonštruovať obytné jednotky na štvrtom poschodí, najmä vymeniť umakartové jadrá, vybudovať sprchovacie kúty, zabezpečiť bezbariérovosť atď. Renováciu budú potrebovať ešte ďalšie štyri poschodia.
V ZpS poskytujú služby 97 klientom. Dopyt o služby je veľký, evidujú 140 žiadostí v poradovníku. Na umiestnenie sa čaká priemerne 5 rokov. Záujem je značný jednak pre vysokú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, jednak i pre cenové relácie. Mesto Poprad sa totiž správa prosociálne a dlhodobo nezvyšovalo ceny úhrad za sociálne služby. Kým v súkromných zariadeniach s celoročnou pobytovou formou sa pohybujú úhrady od 700 do 800 eur, v mestských zariadeniach je priemerná mesačná úhrada klienta 220-240 eur. Primátor Popradu Jozef Švagerko podotkol, že mesto Poprad má v súčasnosti aj vyše 70 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Renáta Kostková zo sociálneho odboru MsÚ dodala, že najžiadanejšou je práve opatrovateľská služba v prirodzenom domácom prostredí. Samospráva sa chce v budúcnosti orientovať tiež na denné stacionáre v mestských častiach.
Primátor ďalej uviedol: „Teším sa, že zariadenie pre seniorov sa dočkalo vlastnej oddychovej zóny, ktorá je všade vo svete bežným štandardom pri zariadeniach tohto typu. Z tohto pohľadu som veľmi rád, že ďalšia oddychová zóna vyrastie aj pri Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ulici.“ Pripravovaná oddychová zóna - park na Francisciho ul. bude slúžiť nielen klientom CSS, ale i ostatným občanom mesta Poprad. Bude ohradená a uzamykateľná so stanovenými prevádzkovými hodinami pre verejnosť. K realizácii má dôjsť už v lete tohto roku, poslanci na ňu schválili sumu 180 tisíc eur. Občania tu nájdu zhromažďovací priestor na usporiadanie kultúrno- -spoločenských podujatí, športové a cvičebné možnosti, okrasné jazierko s prístreškom, spomienkové - pietne miesto, zeleň a ďalšie.