Noviny Poprad č. 22 zo dňa 12. 6. 2019, ročník XXX

Dnes je štvrtok, 20. 6. 2019 | meniny má Valéria

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. júna 2019, si môžete prečítať:

* Aký je Záverečný účet mesta Poprad?

* Je už vyhlásená verejná obchodná súťaž na areál bývalých kasární na sídlisku Západ?

* Ako a či mieni mesto dotovať seniorské športové kluby?

* Bude v Poprade požičiavanie bicyklov - bikesharing?

* Koľko darcov prišlo na Primátorskú kvapku krvi?

* O čom rokovali poslanci vo volebných obvodoch?

* V školských jedálňach sa menia podmienky pre stravníkov - koľko stoja obedy?

* V nemocnici otvorili novú laktačnú miestnosť

* Denné centrum Xenón oslavuje štyridsiatku

* Aký bol tohtoročný festival Viva Italia?

* V ktorej škole otvorili nové ihrisko?

* Najšportovejšia škola je známa

* Juniori FK Poprad oslávili postup do vyššej súťaže a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Týždeň regionálnej kultúry

Dali ste nám vedieť

Týždeň od 20. do 24. mája 2019 bol v ZŠ s MŠ na Ul. Komenského v Poprade venovaný regionálnej kultúre. Žiaci 1. a 2.ročníka počas týchto dní spoznávali regionálne nárečia, remeslá, tance, spev a odievanie. Vedomosti nadobudnuté za celý týždeň prezentovali v piatok pred svojimi spolužiakmi, pedagógmi a podporiť ich prišla aj riaditeľka školy Monika Strnková.
Trieda 1. A sa zamerala na ľudové remeslá vyskytujúce sa na Spiši. S pomocou triednej učiteľky M. Jannej vytvorili atmosféru jarmoku, na ktorom predávali v stánkoch svoj tovar: kožené krpce, šatky, stužky, drevené hračky, perníčky. Žiaci 1. B sa s triednou učiteľkou V. Kopaničákovou zaoberali významom nárečových slov a malí talentovaní speváci nás potešili hudobno- -tanečným vystúpením na pieseň A dze idzeš Helenko. Spolu s prvákmi sme sa preniesli na lúku plnú detského spevu a ľudových detských hier a tancov. Zaspievali sme si známe ľudové piesne – Slnko, slnko...., Po valašsky od zeme..., Kapusta, kapusta..., Vŕšok-dolina... Chlapci predviedli tzv. klobúkový tanec a odzemok. Dievčatá ukázali divákom „jednokročku“ na pesničku Varila som, varila. V 2. C žiaci predstavili súčasti spišských krojov, krojované bábiky a významné mestá regiónu v histórii. Spoločne sme sa veľa dozvedeli a aj sa zabavili. Triedy si pripravili pre divákov aj pohostenie – tradičné koláče, perníky, záviny, ba dokonca aj spišské párky. Za regionálne pochúťky patrí veľká vďaka starostlivým mamkám a babičkám.

Beáta Kalinová