Noviny Poprad č. 18 zo dňa 16. 5. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 28. 5. 2018 | meniny má Viliam

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 19. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 23. mája 2018, si môžete prečítať:

* Dostanú Popradčania preplatky za teplo?

* Aká investícia príde na rad po rekonštrukcii mosta?

* Aké nové logo má Podtatranské múzeum v Poprade?

* Prečo rybári vypustili vodnú nádrž Veľký Grébpark?

* Ako fotografie zhromažďuje Popradčan Rasťo Ovšonka?

* Najstaršia kamionistka pochádza z Popradu

* Had ohrozoval školkarov

* Aká bola Noc literatúry v Poprade?

* Aký je program Rallye Tatry?

* Ako odštartovali letnú prípravu kamzíci? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Deviatakov čakajú prijímacie skúšky

Budúci stredoškoláci mali ešte v apríli možnosť posielať prihlášky na stredné školy aj v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Na nápor nových stredoškolákov je pripravených 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Od septembra otvoria školy 124 študijných a učebných odborov. Po minuloročných skúsenostiach najväčší záujem očakávajú gymnáziá a školy so zameraním na technické odbory. V kraji sa perspektívnymi po vzore predošlých rokov ukazujú elektrotechnika, strojárstvo i stavebníctvo.
Od budúceho školského roka študenti v kraji získajú možnosť vzdelávať sa aj v celkom nových odboroch. Sú medzi nimi napríklad biochemik - výroba piva a sladu, operátor kožiarskej výroby, animovaná tvorba a obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih.
Župné školy ponúkajú pre deviatakov dostatok miest. Na gymnáziách je možné prijať 1 216 študentov, študijné odbory s maturitou majú pripravených 3 648 miest a s výučným listom môže ukončiť učebné odbory 1 132 žiakov. Umelecké odbory majú k dispozícii 266 miest. Stredné školy v kraji sú pripravené prijať aj 792 žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník. Podľa predpokladov na župné stredné školy nastúpi od septembra približne 6 500 prvákov.
Školy, ktoré ponúkajú bilingválne štúdium alebo vyžadujú špeciálne overenie zručností už mali prijímacie konanie podľa termínov stanovených odborom školstva okresného úradu v sídle kraja od 25. marca do 15. apríla. Ostatné odborné školy a gymnáziá sa na nápor deviatakov ešte len pripravujú. Prijímacie skúšky v I. termíne sa budú konať dva dni, a to 14. a 17. mája.