Noviny Poprad č. 29 zo dňa 1. 8. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 14. 8. 2018 | meniny má Mojmír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 31. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 15. augusta 2018, si môžete prečítať:

* Príbeh autentických fotografií z Augusta 1968 v Poprade

* Aká je starostlivosť o zeleň v meste v horúčavách?

* Aké kamene pribudli na chodníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade?

* Koľkým pacientom a s akými problémami museli pomáhať na Centrálnom príjme popradskej nemocnice?

* Ako vyčíňala búrka v Poprade?

* Aké bolo podujatie Poprad tancuje s nepočujúcimi?

* Predstavil sa ďalší kandidát na post primátora mesta Poprad

* Koľko turistov napočítali vo Vysokých Tatrách?

* Tréningový azyl sa pre kamzíkov skončil

* Kto ovládol futbalový festival v Poprade? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

• TRI TELOCVIČNE. Mesto Po- Zo zastupiteľstva prad má záujem podať rozvojový projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu troch telocviční. V ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej je potrebná rekonštrukcia strechy telocvične, v Spojenej škole na Letnej ul. rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení a v ZŠ s MŠ na Tajovského ul. rekonštrukcia cvičebného priestoru a ústredného kúrenia s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti. Pre jednu školu môže ministerstvo poskytnúť maximálne 150 tisíc eur na kapitálové výdavky, pričom spoluúčasť žiadateľa - mesta je najmenej 10 perc. z poskytnutej dotácie ministerstvom. Poslanci na aprílovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spoluúčasť mesta schválili. Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 15. mája 2018.
• MESTO V MASKE. Ročný členský príspevok mesta Poprad v Miestnej akčnej skupine (MAS) ProTatry schválili poslanci vo výške 1 500 eur (doteraz bolo 1 tisíc eur). Do občianskeho združenia ProTatry vstúpilo mesto Poprad vo februári 2015, štatút MAS získalo v minulom roku. V súčasnosti má MAS ProTatry 38 členov z oblasti samosprávy, podnikateľského a občianskeho sektora. V prvom polroku 2018 sú očakávané výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov, o ktoré sa chce MAS uchádzať.
• ŽIHADIELKO ZA ANTIMÓNOM. Mesto Poprad bolo úspešné v súťaži spoločnosti Lidl, vďaka čomu získa nové detské ihrisko Žihadielko, ktorého výstavbu bude financovať táto spoločnosť. Bude umiestnené na blokom Antimón na sídlisku Juh. Na aprílovom rokovaní MsZ poslanci rozhodli o prevzatí tohto ihriska do majetku mesta.
• NA ZÁPADE OPÄŤ TRHOVISKO. Na sídlisku Západ budú mať obyvatelia opäť trhovisko. O možnosť predaja požiadala spoločnosť Sarra zo Svitu a bude na pôvodnom mieste vedľa obchodu Coop Jednota, kde kedysi trhovisko fungovalo. Z dôvodu nerentability bolo zrušené, ale situácia sa zmenila a zo strany obyvateľov sídliska Západ je dopyt po takejto službe. Preto MsZ schválilo trhový poriadok pre toto trhovisko.