Noviny Poprad č. 40 zo dňa 17. 10. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 23. 10. 2018 | meniny má Alojzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. októbra 2018, si môžete prečítať:

* Ako prebiehajú rekonštrukcie v niektorých popradských školách,

* Prečo odporučia riaditeľské voľno pre deti?

* Mestá Poprad, Zakopane a Vysoké Tatry po pätnástich rokoch obnovili spoluprácu

* Kto sa stal víťazom tohtoročného Medzinárodného festivalu horských filmov?

* Prečo Poprad navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

* Čoho sa týkala konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť?

* Aká IT firma otvorila svoju pobočku v Poprade?

* Ako spomína na päťdesiat rokov jestvovania Divadla Commedia jeho principál Vlado Benko?

* Prečo dostali Popradskí orli výprask od Liptákov?

* Ako hrali popradskí hokejisti? a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Piotra Rubika!

Vo volebnej kampani sa prezentujú jednotliví kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post primátora a postupne aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva,ktorí využili možnosť inzercie v novinách Poprad.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

• TRI TELOCVIČNE. Mesto Po- Zo zastupiteľstva prad má záujem podať rozvojový projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu troch telocviční. V ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej je potrebná rekonštrukcia strechy telocvične, v Spojenej škole na Letnej ul. rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení a v ZŠ s MŠ na Tajovského ul. rekonštrukcia cvičebného priestoru a ústredného kúrenia s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti. Pre jednu školu môže ministerstvo poskytnúť maximálne 150 tisíc eur na kapitálové výdavky, pričom spoluúčasť žiadateľa - mesta je najmenej 10 perc. z poskytnutej dotácie ministerstvom. Poslanci na aprílovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spoluúčasť mesta schválili. Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 15. mája 2018.
• MESTO V MASKE. Ročný členský príspevok mesta Poprad v Miestnej akčnej skupine (MAS) ProTatry schválili poslanci vo výške 1 500 eur (doteraz bolo 1 tisíc eur). Do občianskeho združenia ProTatry vstúpilo mesto Poprad vo februári 2015, štatút MAS získalo v minulom roku. V súčasnosti má MAS ProTatry 38 členov z oblasti samosprávy, podnikateľského a občianskeho sektora. V prvom polroku 2018 sú očakávané výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov, o ktoré sa chce MAS uchádzať.
• ŽIHADIELKO ZA ANTIMÓNOM. Mesto Poprad bolo úspešné v súťaži spoločnosti Lidl, vďaka čomu získa nové detské ihrisko Žihadielko, ktorého výstavbu bude financovať táto spoločnosť. Bude umiestnené na blokom Antimón na sídlisku Juh. Na aprílovom rokovaní MsZ poslanci rozhodli o prevzatí tohto ihriska do majetku mesta.
• NA ZÁPADE OPÄŤ TRHOVISKO. Na sídlisku Západ budú mať obyvatelia opäť trhovisko. O možnosť predaja požiadala spoločnosť Sarra zo Svitu a bude na pôvodnom mieste vedľa obchodu Coop Jednota, kde kedysi trhovisko fungovalo. Z dôvodu nerentability bolo zrušené, ale situácia sa zmenila a zo strany obyvateľov sídliska Západ je dopyt po takejto službe. Preto MsZ schválilo trhový poriadok pre toto trhovisko.