Noviny Poprad č. 29 zo dňa 1. 8. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 14. 8. 2018 | meniny má Mojmír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 31. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 15. augusta 2018, si môžete prečítať:

* Príbeh autentických fotografií z Augusta 1968 v Poprade

* Aká je starostlivosť o zeleň v meste v horúčavách?

* Aké kamene pribudli na chodníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade?

* Koľkým pacientom a s akými problémami museli pomáhať na Centrálnom príjme popradskej nemocnice?

* Ako vyčíňala búrka v Poprade?

* Aké bolo podujatie Poprad tancuje s nepočujúcimi?

* Predstavil sa ďalší kandidát na post primátora mesta Poprad

* Koľko turistov napočítali vo Vysokých Tatrách?

* Tréningový azyl sa pre kamzíkov skončil

* Kto ovládol futbalový festival v Poprade? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Tisíce nových miest v materských školách

V materských školách na celom Slovensku pribudne 6 163 nových miest. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo už druhé kolo žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Schválených bolo zatiaľ 207 projektov za viac ako 63 miliónov eur. Celkovo je na zvyšovanie kapacity materských škôl vyčlenených vyše 77 miliónov eur.
Zvyšovanie kapacít infraštruktúry MŠ bola úplne prvá eurofondová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý agrorezort spustil v tomto volebnom období. V prvej fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery a až keď boli úspešní, začali pripravovať žiadosti vrátane stavebných povolení. Doteraz samosprávy predložili 307 projektov, z nich bolo schválených 207 za 63,33 mil. eur. K dispozícii je ešte takmer 14 mil. eur, ale pre veľký záujem je predpoklad, že sa financie rýchlo vyčerpajú.
Prostriedky v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka kompletne zverejnilo schválené aj neschválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok, no v zozname druhého kola sa nie je žiadna MŠ z Popradu. V Poprade sa nachádza 12 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a päť súkromných MŠ. V každej z nich v týchto dňoch prebieha zápis budúcich škôlkarov. Predkladanie žiadostí rodičov/zákonných zástupcov detí pre nasledujúci školský rok prebieha od 30. apríla do 31. mája, pričom ťažiskové obdobie zápisu je od minulotýždňovej stredy do soboty 12. mája. Deti je možné prijať aj priebežne počas celého školského roka.