Noviny Poprad č. 26 zo dňa 11. 7. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 16. 7. 2018 | meniny má Drahomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 26. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. júla 2018, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné spojenia podporia cestovný ruch pod Tatrami?

* Na čo poslúži Imunologický prehľad 2018?

* Akú odvodovú úľavu majú dôchodcovia od začiatku júla 2018?

* Aké historické vozidlá mohli vidieť Popradčania minulú sobotu?

* Aký zaujímavý katalóg inšpiroval júnový farmársky festival v Spišskej Sobote?

* Akého kréda sa držal lekár MUDr. Jozef Franko?

* Čo sa aktuálne deje v záhradkách?

* Koľko rokov už vystupuje Ander z Košíc?

* Vyjadrenie popradskej samosprávy k súčasnej situácii v basketbale

* Hokejisti vymenili korčule za kopačky

* Leto v chládku s bowlingom a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Bohoslužby v popradských chrámoch počas Veľkonočných sviatkov

RÍMSKOKATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE: POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie:

29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod., bdenie od 20. hod. do 24. hod.,
30. marca - Veľký piatok - lamentácie o 7. hod., obrady o 15. hod. a krížová cesta o 20. hod.
31. marca - Biela sobota - lamentácie o 7. hod., obrady o 19.30 hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6. hod., slávnostné vešpery o 17.45 hod.,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod. sv. omše.

Kostol sv. Cyrila a Metoda:
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod., bdenie od 20. hod. do 7. hod.,
30. marca - Veľký piatok - krížová cesta o 10. hod. a obrady o 15. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30 hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 9. a 11. hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6.30 hod,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7., 9. a 11. hod. sv. omše.

Kostol sv. Egídia:
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6. a 17. hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6.45 hod.,
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 6. a 17. hod. sv. omše.

KVETNICA
Kostol sv. Heleny:

30. marca - Veľký piatok - krížová cesta o 9. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 10. hod. sv. omša a požehnanie jedál vo sv. omši.

SPIŠSKÁ SOBOTA
Kostol sv. Juraja:

29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok obrady o 15. hod., krížová cesta o 19. hod.,
31. marca - Biela sobota obrady o 19.30 hod., požehnanie jedál po obradoch
1. apríla a 2. apríla - Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8. a 10. hod. sv. omše.

VEĽKÁ
Kostol sv. Jána Evanjelistu:

29. marca - Zelený štvrtok o 18.30 hod., bdenie do 22. hod.,
30. marca - Veľký piatok - ranné chvály o 7. hod., krížová cesta v Kvetnici o 12. hod., krížová cesta o 15. hod, obrady o 16. hod.,
31. marca - Biela sobota - ranné chvály o 7. hod, obrady o 19.30 hod, požehnanie jedál po obradoch.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 9., 11. a 18.30 hod. sv. omše, požehnanie jedál o 6.45 hod. v Orlovni.
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7. a 9.30 hod. sv. omše.

MATEJOVCE
Kostol sv. Štefana Kráľa:

29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok - krížová cesta o 10 hod., obrady o 18. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30 hod.
1. apríla a 2. apríla – Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8. a 10. hod. sv. omše, v nedeľu o 6.45 hod. požehnanie jedál.

STRÁŽE
Kostol sv. Jána Krstiteľa:

29. marca - Zelený štvrtok o 17. hod.
30. marca - Veľký piatok - obrady o 15. hod.
31. marca - Biela sobota - obrady o 19.30 hod., požehnanie jedál po obradoch
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 11. hod. sv. omša.
2. apríla - Veľkonočný pondelok - o 7.30 hod. sv. omša.

BOHOSLUŽBY GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI:
POPRAD
Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla:

29. marec (Svätý a veľký štvrtok) o 17. hod. - Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, Utiereň a sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista
30. marec (Svätý a veľký piatok) o 7.30 hod. - Kráľovské hodinky, o 15. hod. Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
31. marca (Svätá a veľká sobota) o 7.30 hod. - Jeruzalemská utiereň, o 17. hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
1. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o 4.30 hod. - Utiereň vzkriesenia (požehnanie pokrmov), Svätá ligurgia (hneď po utierni) + myrovanie, o 10.30 hod. Svätá liturgia + požehnanie pokrmov + myrovanie, o 15. hod. Paschálna večiereň
2. apríl (Svetlý pondelok) o 8.30 hod. a o 10.30 hod. - Svätá liturgia.

VEĽKÁ
Chrám sv. Jána:

1. apríla (Svätá a veľká nedeľa Paschy) o 8. hod. - Svätá liturgia + požehnanie pokrmov + myrovanie
2. apríla (Svetlý pondelok) o 8. hod. - Svätá liturgia

SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ CIRKVI, A. V.:
POPRAD, Kostol sv. Trojice

29. marca - Zelený štvrtok - o 18. hod. služby Božie so sviatosťou Večere Pánovej
30. marca - Veľký piatok - o 9. hod. pašiové služby Božie, o 10. hod. sviatosť Večere Pánovej
1. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná o 9. hod.
2. apríla - Druhá slávnosť veľkonočná o 9. hod.

STRÁŽE
1. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná o 10.30 hod.

VEĽKÁ
29. marca - Zelený štvrtok - Večera Pánova so spoveďou o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok - Večera Pánova so spoveďou o 9. hod., pašiové služby Božie o 10. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa, slávnostné veľkonočné služby Božie o 10. hod.
2. apríla - Veľkonočný pondelok, veľkonočné služby Božie o 10. hod.

MATEJOVCE
29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod. služby Božie s večerou Pánovou
30. marca - Veľký piatok o 8.30 hod. pašie s večerou Pánovou
1. apríla a 2. apríla - Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok o 8.30 hod. slávnostné služby Božie

SVÄTÁ LITURGIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI:
Chrám Povýšenia sv. kríža

5. apríla - Veľký štvrtok - o 8. hod. liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou, o 17. hod. Strasti
6. apríla - Veľký piatok - o 8. hod. cárske časy, o 17. hod. Veľkopiatočná Večerňa s výnosom Plaščenice
7. apríla - Veľká sobota - o 14. hod. sv. liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou
8. apríla - Veľkonočná nedeľa, Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod. Utreňa, sv. liturgia s posvätením paschálnych pokrmov, o 16. hod. Večerňa
9. apríla - Svetlý pondelok - o 9. hod. svätá liturgia, o 17. hod. Večerňa
10. apríla - o 8. hod. svätá liturgia.

BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV:
Modlitebňa vo Veľkej

29. marca - Zelený štvrtok o 18. hod.
30. marca - Veľký piatok Veľkonočné pašiové pásmo o 10. hod.
1. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10. hod.
2. apríla - Veľkonočný pondelok o 10. hod.

APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU:
Zbor Poprad, poslucháreň Obvodného úradu v Poprade
30. marca - Veľký piatok - bohoslužby s Večerou Pánovou o 16. hod.
31. marca - Biela sobota - bohoslužby o 10. hod. spojené s krstom
1. apríla - Veľkonočná nedeľa - bohoslužby o 10. hod.