Noviny Poprad č. 26 zo dňa 11. 7. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 16. 7. 2018 | meniny má Drahomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 26. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. júla 2018, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné spojenia podporia cestovný ruch pod Tatrami?

* Na čo poslúži Imunologický prehľad 2018?

* Akú odvodovú úľavu majú dôchodcovia od začiatku júla 2018?

* Aké historické vozidlá mohli vidieť Popradčania minulú sobotu?

* Aký zaujímavý katalóg inšpiroval júnový farmársky festival v Spišskej Sobote?

* Akého kréda sa držal lekár MUDr. Jozef Franko?

* Čo sa aktuálne deje v záhradkách?

* Koľko rokov už vystupuje Ander z Košíc?

* Vyjadrenie popradskej samosprávy k súčasnej situácii v basketbale

* Hokejisti vymenili korčule za kopačky

* Leto v chládku s bowlingom a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zápisy prvákov sú predo dvermi

Hneď po Veľkej noci sa vo všetkých popradských základných školách uskutoční zápis prvákov. V Poprade sa počíta asi s päťstovkou nových žiakov, rovnako je v pláne opäť aj prípravný, či nultý ročník.
Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ sa v Poprade uskutočnia od utorka 3. do štvrtka 5. apríla v čase od 12. do 17. hodiny. „V utorok sú ešte veľkonočné prázdniny a preto v tento deň budú zápisy už od 9. hodiny. Zápisu sa musí zúčastniť každé dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov najneskôr do 31. augusta. Pri zápise nesmie zákonný zástupca, okrem iných potrebných dokladov, zabudnúť na platný občiansky preukaz, ako aj rodný list dieťaťa,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Pri zápise sa ešte dieťa nemusí tváriť ako hotový školák. „Malo by poznať farby, či geometrické tvary, vedieť počítať do šesť, nakresliť ľudskú postavu s detailmi, ale vôbec nie je potrebné, aby vedelo čítať a rozoznávať písmená. Všetko sa naučí v prvom ročníku,“ povedala školská psychologička zo ZŠ s MŠ Jarná Lívia Korenková. A práve v ZŠ Jarná sa v tomto školskom roku uchytil pilotný projekt prípravného ročníka pre deti s nedostatočnou školskou zrelosťou, ktorý už čaká na svoje ďalšie pokračovanie. „Po úspešnom naštartovaní ročníka sa snažíme otvoriť triedu opäť. Očakávame záujem z rôznych lokalít, nakoľko už sme v kontakte s niektorými rodičmi,“ prezradil riaditeľ ZŠ s MŠ Jarná Ján Košťálik. V ZŠ v Matejovciach je naopak opäť možnosť využiť nultý ročník pre žiakov, ktorí nemajú školskú spôsobilosť a sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Existuje však aj možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky. „Rodič musí prísť na zápis a požiadať o odklad riaditeľa školy. Ten vydá potrebné rozhodnutie,“ vysvetlila E. Pilárová a dodala: „Aj rodiny žijúce v zahraničí, ktoré majú trvalý pobyt na území SR, musia svoje dieťa zapísať do prvého ročníka, no zákonný zástupca môže na tento úkon splnomocniť niektorého člena rodiny. Následne má rodič jedinú povinnosť, a to každý rok do 15. septembra doručiť škole potvrdenie, že dieťa navštevuje inú školu v zahraničí.“
Vo výnimočných prípadoch môže rodič požiadať o náhradný termín zápisu po dohode s riaditeľom školy.
Viac informácií o zápisoch nájdu rodičia aj na webovej stránke mesta Poprad, webových sídlach jednotlivých škôl, v priestoroch základných i materských škôl a na iných verejne prístupných miestach.