Noviny Poprad č. 10 zo dňa 14. 3. 2018, ročník XXIX

Dnes je sobota, 24. 3. 2018 | meniny má Gabriel

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. marca 2018, si môžete prečítať:

* Kto dostal ocenenia Naj pedagóg 2018?

* Kam smeruje horolezec Peter Hámor?

* Kedy otvoria Podtatranské múzeum pre verejnosť

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice?

* Anna Škirtová oslávila sto rokov

* Koľko ľudí využilo Týždeň glaukómu na kontrolu svojho zraku?

* Kedy a kde môžete doniesť vzorky vody zo studní na rozbor?

* Aký vyhodnotila minulý rok mestská polícia?

* O čom rokovali na konferencii YoDel v Poprade?

* Aké trofeje vystavujú poľovníci na svojej chovateľskej prehliadke?

* Čo môžeme urobiť, aby sme žili dlhšie?

* Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

* Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

* Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Marie Rottrovej v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Aktívni seniori

Napísali ste nám

Minulý rok koncom júna bolo slávnostne otvorené Denné centrum seniorov (DCS) Juh, na Ulici Ludvíka Svobodu. Jeho dočasným povereným predsedom sa stal Ján Surmík a po niekoľkých úspešných mesiacoch pod jeho vedením sa minulý týždeň v pondelok konala I. hodnotiaca členská schôdza.
J. Surmík sa v DCS najväčšou mierou pričinil o vytváranie nových sociálnych kontaktov, o to, aby sa členovia venovali svojim záľubám, kultúrnym a pohybovým aktivitám. Za všetky spomeniem akciu pre seniorov organizovanú obcou Nová Lesná v rámci Memoriálu Jána Stilla v severskej chôdzi, zoznamovacie stretnutie v DCS s programom a občerstvením, výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. V mesiacoch október - december boli pre seniorov poskytnuté voľné vstupenky do Aquacity. Seniori sa zúčastnili na podujatiach Tretí vek sa zabáva, Integrácia, na športovom podujatí v Spišskej Belej, na divadelnom predstavení Šohaj lúpežník v Prešove.
V mesiaci december sme v DCS zorganizovali predvianočné posedenie s občerstvením a kultúrnym programom. Členovia DCS pravidelne navštevovali vybrané filmové predstavenia, kultúrne akcie organizované v rámci Mesiaca úcty k starším, divadelné predstavenia a aktívne sa zapájali do prípravy rôznych festivalov a súťaži. Vo voľnom čase chodili spoločne na vychádzky s paličkami, navštívili ľadovú kopulu a sochy na Hrebienku, korčuľovali, bicyklovali, behali na lyžiach. Nedá mi nespomenúť aj veľmi šikovné členky, ktoré v klube vyvárali a piekli všakovaké dobroty.
Na I. hodnotiacej členskej schôdzi sa v DCS konali aj prvé voľby predsedu, ktorým sa stal Ladislav Kulčár.
Za osemmesačnú aktívnu prácu ďakujeme odchádzajúcemu obetavému, optimistickému, radosť a pohodu rozdávajúcemu doteraz poverenému predsedovi DCS Juh Jánovi Surmíkovi a dočasnej hospodárke Janke Spišákovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Alena Póczosová