Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 11. 12. 2018 | meniny má Hilda

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Aktívni seniori

Napísali ste nám

Minulý rok koncom júna bolo slávnostne otvorené Denné centrum seniorov (DCS) Juh, na Ulici Ludvíka Svobodu. Jeho dočasným povereným predsedom sa stal Ján Surmík a po niekoľkých úspešných mesiacoch pod jeho vedením sa minulý týždeň v pondelok konala I. hodnotiaca členská schôdza.
J. Surmík sa v DCS najväčšou mierou pričinil o vytváranie nových sociálnych kontaktov, o to, aby sa členovia venovali svojim záľubám, kultúrnym a pohybovým aktivitám. Za všetky spomeniem akciu pre seniorov organizovanú obcou Nová Lesná v rámci Memoriálu Jána Stilla v severskej chôdzi, zoznamovacie stretnutie v DCS s programom a občerstvením, výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. V mesiacoch október - december boli pre seniorov poskytnuté voľné vstupenky do Aquacity. Seniori sa zúčastnili na podujatiach Tretí vek sa zabáva, Integrácia, na športovom podujatí v Spišskej Belej, na divadelnom predstavení Šohaj lúpežník v Prešove.
V mesiaci december sme v DCS zorganizovali predvianočné posedenie s občerstvením a kultúrnym programom. Členovia DCS pravidelne navštevovali vybrané filmové predstavenia, kultúrne akcie organizované v rámci Mesiaca úcty k starším, divadelné predstavenia a aktívne sa zapájali do prípravy rôznych festivalov a súťaži. Vo voľnom čase chodili spoločne na vychádzky s paličkami, navštívili ľadovú kopulu a sochy na Hrebienku, korčuľovali, bicyklovali, behali na lyžiach. Nedá mi nespomenúť aj veľmi šikovné členky, ktoré v klube vyvárali a piekli všakovaké dobroty.
Na I. hodnotiacej členskej schôdzi sa v DCS konali aj prvé voľby predsedu, ktorým sa stal Ladislav Kulčár.
Za osemmesačnú aktívnu prácu ďakujeme odchádzajúcemu obetavému, optimistickému, radosť a pohodu rozdávajúcemu doteraz poverenému predsedovi DCS Juh Jánovi Surmíkovi a dočasnej hospodárke Janke Spišákovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Alena Póczosová