Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 25. 6. 2018 | meniny má Olívia, Tadeáš

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Aktívni seniori

Napísali ste nám

Minulý rok koncom júna bolo slávnostne otvorené Denné centrum seniorov (DCS) Juh, na Ulici Ludvíka Svobodu. Jeho dočasným povereným predsedom sa stal Ján Surmík a po niekoľkých úspešných mesiacoch pod jeho vedením sa minulý týždeň v pondelok konala I. hodnotiaca členská schôdza.
J. Surmík sa v DCS najväčšou mierou pričinil o vytváranie nových sociálnych kontaktov, o to, aby sa členovia venovali svojim záľubám, kultúrnym a pohybovým aktivitám. Za všetky spomeniem akciu pre seniorov organizovanú obcou Nová Lesná v rámci Memoriálu Jána Stilla v severskej chôdzi, zoznamovacie stretnutie v DCS s programom a občerstvením, výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. V mesiacoch október - december boli pre seniorov poskytnuté voľné vstupenky do Aquacity. Seniori sa zúčastnili na podujatiach Tretí vek sa zabáva, Integrácia, na športovom podujatí v Spišskej Belej, na divadelnom predstavení Šohaj lúpežník v Prešove.
V mesiaci december sme v DCS zorganizovali predvianočné posedenie s občerstvením a kultúrnym programom. Členovia DCS pravidelne navštevovali vybrané filmové predstavenia, kultúrne akcie organizované v rámci Mesiaca úcty k starším, divadelné predstavenia a aktívne sa zapájali do prípravy rôznych festivalov a súťaži. Vo voľnom čase chodili spoločne na vychádzky s paličkami, navštívili ľadovú kopulu a sochy na Hrebienku, korčuľovali, bicyklovali, behali na lyžiach. Nedá mi nespomenúť aj veľmi šikovné členky, ktoré v klube vyvárali a piekli všakovaké dobroty.
Na I. hodnotiacej členskej schôdzi sa v DCS konali aj prvé voľby predsedu, ktorým sa stal Ladislav Kulčár.
Za osemmesačnú aktívnu prácu ďakujeme odchádzajúcemu obetavému, optimistickému, radosť a pohodu rozdávajúcemu doteraz poverenému predsedovi DCS Juh Jánovi Surmíkovi a dočasnej hospodárke Janke Spišákovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Alena Póczosová