Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií poslancov

Poslankyňa Alena Madzinová vo svojej interpelácii poukázala na nelichotivý stav jednotlivých chodníkov, ktoré sú najviac poškodené. V čase topiaceho sa snehu, alebo pri výdatných dažďoch sa na nich tvoria mláky a sú pre chodcov ťažko prekonateľnou prekážkou. Požiadala riaditeľa SMK, aby spoločne s poslancami volebného obvodu č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica) prekonzultoval harmonogram údržby a opráv chodníkov na sídliskách Juh. Poslanci tohto volebného obvodu opakovane žiadajú o zaradenie revitalizácie zanedbaného a nespôsobilého športového ihriska na sídlisku Juh III medzi ZŠ Jarná, MŠ Záborského a blokmi Elán a Riava do plánu investičných akcií.
Poslankyňa A. Madzinová tiež konštatovala, že už v interpelácii minulého roku žiadala výmenu orientačných tabúľ na sídliskách Juh. Pomáhajú návštevníkom mesta aj domácim občanom, aby sa lepšie zorientovali v labyrinte ulíc a blokov. Dodnes však nebola uskutočnená náprava. Podotkla, že v obciach, kde je oveľa menej ulíc a orientácia nie je taká zložitá, sú orientačné smerové tabule ulíc bežnou záležitosťou.
Ďalej upozornila na nepriaznivú situáciu s parkovacími miestami: „Je zvlášť vypätá v ranných hodinách v blízkosti Spojenej školy Letná a ZŠ Jarná, kedy rodičia privážajú svoje deti do škôl. Situáciu by pomohlo vyriešiť vybudovanie vjazdu do areálu SŠ Letná zo severnej strany prechodom cez parkovisko, s čím by súhlasili dotknuté školy aj obyvatelia oboch blokov.“
A. Madzinová takisto považuje za vhodné, keďže vo viacerých výberových konaniach na riaditeľov škôl uspeli noví riaditelia, aby boli predstavení poslancom. Ďalej sa dotkla udeľovania ceny primátora a ceny mesta. Považuje za potrebné upraviť Štatút mesta Poprad, aby sa cena primátora mohla udeliť nielen osobám, ale aj kolektívom alebo inštitúciám, a cena mesta mohla byť udelená nielen jednému, ale aj dvom či viacerým nominantom. Navrhla upraviť štatút a tiež vylepšiť zásady udeľovania ocenení.
Poslanec Miroslav Glevaňák interpeloval dokončenie chodníka pre peších v Matejovciach. Týmto neupraveným a poškodeným chodníkom prechádzajú rodičia s malými deťmi do materskej školy, v zime sa veľmi ťažko udržiava od snehu a námrazy. Chodník slúži aj ostatným obyvateľom prechádzajúcim na zastávku MHD a ďalej smerom na sídlisko na Allendeho ul., pričom chodník okolo hlavnej cesty tiež chýba. Ďalej poukázal na nevzhľadnú tvár cintorínskej brány v Matejovciach, ktorá by si vyžadovala úpravu. Takisto navrhol nahradiť vitrínu pred cintorínom modernejšou, aby si obyvatelia mohli prečítať informácie a oznamy cintorína bez ťažkostí. Rekonštrukciu by si zaslúžila i priľahlá budova spolu s oplotením cintorína. Tiež betónový podstavec pod krížom na matejovskom cintoríne sa pod vplyvom poveternostných podmienok rozpadáva a hrozí, že kríž sa zrúti a poškodí.
Poslankyňa Anna Schlosserová v rámci interpelácií podala podnet obyvateľa zo Stavbárskej ulice vo Veľkej, ktorým žiada, aby mesto zabezpečilo predĺženie protihlukovej steny od betonárne Doprastavu smerom na východ k cintorínu a v tejto veci vstúpilo do rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Občana obťažuje narastajúci hluk súvisiaci s rastúcou intenzitou dopravy. Obyvateľ zo Stavbárskej ul. na tento problém poukazoval ešte pri spustení diaľnice pred približne desiatimi rokmi. Dostal odpoveď, že na tomto úseku budú vysadené stromy, a keď vyrastú budú slúžiť ako protihluková stena. Stromy vyrástli, no zďaleka neplnia avizovanú funkciu, preto je predĺženie protihlukovej steny nutné.
Poslankyňa tiež interpelovala kvôli prehodnoteniu finančnej odmeny pre tých, ktorí zabezpečujú občianske rozlúčky pri smútočných obradoch. Mesto už medzitým pripravilo zmenu zásad odmeňovania s platnosťou od 1. marca 2018. Poslankyňa sa zaujímala aj o to, či sa mesto Poprad zapojilo do možnosti získania grantu s témami cyklodoprava, sociálne bývanie a riešenie bezdomovectva, o čom informovala ešte v decembri minulého roku. Čas tlačí, lebo uzávierka grantu je 30. marca 2018. A. Schlosserová podala aj interpeláciu kvôli uzneseniu MsZ a súvisiacim dodatkom k VZN, ktorým boli spôsobené problémy pri vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby polyfunkčného domu Corrib Poprad.
Poslankyňa Anna Ondrušeková na základe podnetu od obyvateľov mesta z ulíc Dubová a Jedľová v mestskej časti Kvetnica interpelovala ohľadom mestskej hromadnej dopravy do tejto časti mesta. Vzhľadom na pribúdanie počtu obyvateľov v Kvetnici, je potrebné vyriešiť zastávku MHD, či už v rámci MHD alebo prímestskej dopravy.
Poslanec Slavomír Božoň interpeloval za obyvateľov mestskej časti Spišská Sobota ohľadom chýbajúceho pešieho prepojenia z ulíc Jesenského na Velickú cestu. Ide o silný peší ťah žiakov do ZŠ v Spišskej Sobote, preto požiadal, aby bol chodník, ktorý v tejto lokalite chýba, zrealizovaný.