Noviny Poprad č. 10 zo dňa 13. 3. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 20. 3. 2019 | meniny má Víťazoslav, Klaudius

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. marca 2019, si môžete prečítať:

* Aké sú výsledky volieb prezidenta SR v Poprade?

* Aké investičné zámery predstavilo vedenie mesta na najbližšie roky?

* K akej dopravnej zmene dôjde na križovatke ulíc Levočská a Okružná?

* Mesto vytvorilo pre mladých vhodné prostredie v Redute - (f)ITcubator je pre nich živnou pôdou

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z Popradu do Auschwitzu?

* Kedy budú zápisy detí do prvého ročníka?

* Viac ako dve miliardy ľudí na svete trpia nedostatkom vody

* Kde sídlili židovskí živnostníci a remeselníci v Poprade?

* Záhradkár radí záhradkárom, čo urobiť v marci

* Aký bol rok v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách?

* Je už východniarske derby v hokeji rozhodnuté?

* Futbalisti odčinili pohárový neúspech, basketbalistky budú hrať o umiestnenie a ďalšie správy zo športu i kultúry.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Z interpelácií

Poslanec František Majerský interpeloval v záujme obyvateľov Matejoviec, ktorí žiadajú vyriešenie nedostatočných parkovacích kapacít na Matejovskom námestí, vytvorenie parkovacích miest pre bytový dom Tisa, kde nemajú žiadne parkovacie miesta a obyvatelia blokujú parkovaním vjazd hasičských a záchranných vozidiel. Ďalej požiadal o prekrytie pieskových ihrísk na Allendeho ul., aby sa zabránilo kontaminácii túlavými mačkami, takisto o vyriešenie parkovania áut na tejto ulici pri č. 44, 46, 48 a 50, kde v prípade potreby zásahu záchranných zložiek a hasičov je zlý prístup. V mene Matejovčanov požiadal aj o vyriešenie nedostatku odpadkových košov a aby boli z iného materiálu ako kov, lebo končia v kovošrote. V ďalších interpeláciách požiadal o riešenie pre obyvateľov mestskej časti Stráže. Žiadajú o zriadenie priechodu pre chodcov na Kukučínovej ul. oproti futbalovému ihrisku smerom na Škultétyho ul. s osvetlením a dopravným značením.Takisto Strážania žiadajú vyriešenie absentujúceho chodníka pred futbalovým ihriskom v tejto mestskej časti. Ide o veľmi nebezpečný úsek a vytvorenie súvislého úseku chodníka je nevyhnutné. Obyvatelia z Ul. P. Jilemnického v Strážach požiadali o zjednosmernenie komunikácie a vyznačenie postranného parkovania na tejto ceste. Poslanec ďalej interpeloval vo veci doriešenia prejazdu sanitiek k novému skateparku v Poprade. Príjazdu od autobazáru bránia osadené kvetináče a parkujúce autá a od cyklochodníka z juhu prejazd nie je možný. Interpeloval aj v záujme Popradčanov zamestnaných v Tescu, aby mesto pridalo linku MHD z dôvodu zrušenia dopravy, ktorá má skončiť v marci tohto roku. Vo večerných hodinách o 21. hod. sa nemajú ako dostať z práce, keďže už nebude jazdiť žiadny autobus. Tohto roku sa má meniť MHD v celom meste, preto prosia o dopracovanie aj tejto zastávky vo večerných hodinách.
Poslankyňa Alena Madzinová interpelovala, že v blízkosti bloku Tôňa na Rastislavovej ul. na tzv. „trávnatej“ ploche sú rozhádzané betónové hranoly. Majú pravdepodobne zabrániť parkovaniu áut, ale skôr to vyzerá ako skládka stavebného odpadu. Žiada o odstránenie týchto hranolov.
Poslankyňa Tatiana Husárová interpelovala kvôli riešeniu katastrofálnej situácie stavu dvoch budov v Matejovciach na Lidickej ul. č. 1633/59 a bývalého nákupného strediska. Sú v dezolátnom stave a bezprostredne ohrozujú obyvateľov pohybujúcich sa v ich okolí, najmä školopovinné deti. Obyvatelia Matejoviec poslankyňu tiež požiadali o pomoc pri riešení neúnosnej, priam kritickej situácie s narastajúcim počtom voľne sa pohybujúcich psov a túlavých mačiek, predovšetkým na Matejovskom námestí, uliciach Kopernikova, Staničná a Allendeho. Takisto žiadajú o zabezpečenie všetkých detských pieskovísk v Matejovciach drevenými krytmi, aby sa zamedzilo ich neustálemu znečisťovaniu a kontaminácii túlavými zvieratami, predovšetkým mačkami. Poslankyňa tiež požiadala vedúcu odboru prezentácie, kultúry a cestovného ruchu o vypracovanie plánu rozvoja kultúry a cestovného ruchu v meste Poprad a jeho mestských častiach. Predniesla aj svoje pripomienky, ktoré žiada zahrnúť do plánu v tézach. Ďalej interpelovala v mene obyvateľov z námestia v Spišskej Sobote, ktorí žiadajú o obmedzenie neprimerane rýchlej jazdy áut prechádzajúcich historickým námestím.
Poslanec Jozef Košický vo svojich interpeláciách požiadal o úpravu verejného priestranstva pred bytovými domami na Šrobárovej ul. (bloky Odra, Svitava a Rysy) po výkopových prácach. Majitelia garáží na Ul. L. Svobodu, oproti bytovému domu Ondava sa na neho obrátili s požiadavkou dokončenia úpravy príjazdovej cesty ku garážam, ktorú mesto začalo realizovať minulý rok. Interpeloval aj vo veci nových tieniacich plachiet nainštalovaných v poslednom období na zimnom štadióne.
Poslankyňa Helena Mezenská interpelovala vo veci opravy schodov vstupu a výstupu z Kostola sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh, ktoré sú rozdrobené a v dôsledku toho aj nebezpečné a pre širšie okolie parku aj neestetické.
Poslankyňa Anna Schlosserová interpelovala vo veci zmluvy na vypracovanie generelu dopravy mesta Poprad, k čomu už podala interpeláciu dvakrát v minulom roku. Podala tiež interpeláciu vo veci odstránenia tzv. čiernych stavieb v Matejovciach s obsiahlym materiálom, nakoľko za ostatné štyri roky nedošlo k žiadnemu citeľnému posunu. Tiež v mene obyvateľov Lidickej ul. v Matejovciach žiadala riešenie situácie ohľadom dlhodobého zaplavovania cestnej komunikácie vo vlastníctve mesta, záhradkárskej osady a pozemkov vlastníkov rodinných domov. Požiadala tiež o zabezpečenie chýbajúceho chodníka na Staničnú ul. vrátane riešenia priechodu na železničnú zastávku Matejovce pri Poprade, kde je situácia nebezpečná pre starších občanov a matky s kočíkmi. Problémom je blato a nepriechodný terén, ale aj chýbajúce verejné osvetlenie.