Noviny Poprad č. 10 zo dňa 14. 3. 2018, ročník XXIX

Dnes je sobota, 24. 3. 2018 | meniny má Gabriel

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. marca 2018, si môžete prečítať:

* Kto dostal ocenenia Naj pedagóg 2018?

* Kam smeruje horolezec Peter Hámor?

* Kedy otvoria Podtatranské múzeum pre verejnosť

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice?

* Anna Škirtová oslávila sto rokov

* Koľko ľudí využilo Týždeň glaukómu na kontrolu svojho zraku?

* Kedy a kde môžete doniesť vzorky vody zo studní na rozbor?

* Aký vyhodnotila minulý rok mestská polícia?

* O čom rokovali na konferencii YoDel v Poprade?

* Aké trofeje vystavujú poľovníci na svojej chovateľskej prehliadke?

* Čo môžeme urobiť, aby sme žili dlhšie?

* Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

* Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

* Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Marie Rottrovej v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Obytné kontajnery budú dočasným krízovým ubytovaním

Včerajšie neplánované zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade obsahovalo tri dôležité body, ku ktorým na návrh poslancov Slavomíra Božoňa a Štefana Pčolu pribudol návrh na poverenie komisie výstavby a majetku pri MsZ pre investičnú akciu prestavby križovatky ulíc Kukučínova a Rovná na kruhovú križovatku. Prv, než poslanci začali rokovať, uctili si minútou ticha pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Poslanci sa následne zaoberali zmenou uznesenia súvisiaceho s prenájmom časti pozemkov na umiestnenie stavby hokejovej tréningovej haly Poprad - Spišská Sobota. Zmena sa týkala zrušenia druhej časti uznesenia z februárového zastupiteľstva a jeho opätovného schválenia a doplnenie uznesenia o podmienku, že základom využívania hokejovej tréningovej haly bude vykonávanie výhradne nehospodárskej činnosti s vedľajším využitím na hospodársku činnosť (do 20 perc. celkovej ročnej kapacity), aby to bolo v súlade so zákonom o štátnej pomoci a stanoviskom Protimonopolného úradu SR.
Veľkú diskusiu vyvolal návrh na riešenie mimoriadnej situácie, ktorá vznikla po požiari rómskych obydlí na Staničnej ul. v Matejovciach. MsZ napokon zobralo na vedomie, že mesto zrealizuje stavbu 10 obytných kontajnerov a 2 kontajnerov sociálneho zázemia vrátane napojenia na inžinierske siete v lokalite Staničnej ul., pričom podmienkou pridelenia dočasného krízového ubytovania bude súhlas s podmienkami mesta v súlade s platnou legislatívou (splácanie dlhu, využitie inštitútu osobitého príjemcu, úhrada nájomného vopred).
Poslanci ďalej rokovali o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018 vrátane vecnosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na investičné aktivity a o doplnenom návrhu S. Božoňa a Š. Pčolu. Rokovanie pokračovalo po našej uzávierke, viac v budúcom čísle.