Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Obytné kontajnery budú dočasným krízovým ubytovaním

Včerajšie neplánované zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade obsahovalo tri dôležité body, ku ktorým na návrh poslancov Slavomíra Božoňa a Štefana Pčolu pribudol návrh na poverenie komisie výstavby a majetku pri MsZ pre investičnú akciu prestavby križovatky ulíc Kukučínova a Rovná na kruhovú križovatku. Prv, než poslanci začali rokovať, uctili si minútou ticha pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Poslanci sa následne zaoberali zmenou uznesenia súvisiaceho s prenájmom časti pozemkov na umiestnenie stavby hokejovej tréningovej haly Poprad - Spišská Sobota. Zmena sa týkala zrušenia druhej časti uznesenia z februárového zastupiteľstva a jeho opätovného schválenia a doplnenie uznesenia o podmienku, že základom využívania hokejovej tréningovej haly bude vykonávanie výhradne nehospodárskej činnosti s vedľajším využitím na hospodársku činnosť (do 20 perc. celkovej ročnej kapacity), aby to bolo v súlade so zákonom o štátnej pomoci a stanoviskom Protimonopolného úradu SR.
Veľkú diskusiu vyvolal návrh na riešenie mimoriadnej situácie, ktorá vznikla po požiari rómskych obydlí na Staničnej ul. v Matejovciach. MsZ napokon zobralo na vedomie, že mesto zrealizuje stavbu 10 obytných kontajnerov a 2 kontajnerov sociálneho zázemia vrátane napojenia na inžinierske siete v lokalite Staničnej ul., pričom podmienkou pridelenia dočasného krízového ubytovania bude súhlas s podmienkami mesta v súlade s platnou legislatívou (splácanie dlhu, využitie inštitútu osobitého príjemcu, úhrada nájomného vopred).
Poslanci ďalej rokovali o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018 vrátane vecnosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na investičné aktivity a o doplnenom návrhu S. Božoňa a Š. Pčolu. Rokovanie pokračovalo po našej uzávierke, viac v budúcom čísle.