Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Obytné kontajnery budú dočasným krízovým ubytovaním

Včerajšie neplánované zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade obsahovalo tri dôležité body, ku ktorým na návrh poslancov Slavomíra Božoňa a Štefana Pčolu pribudol návrh na poverenie komisie výstavby a majetku pri MsZ pre investičnú akciu prestavby križovatky ulíc Kukučínova a Rovná na kruhovú križovatku. Prv, než poslanci začali rokovať, uctili si minútou ticha pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Poslanci sa následne zaoberali zmenou uznesenia súvisiaceho s prenájmom časti pozemkov na umiestnenie stavby hokejovej tréningovej haly Poprad - Spišská Sobota. Zmena sa týkala zrušenia druhej časti uznesenia z februárového zastupiteľstva a jeho opätovného schválenia a doplnenie uznesenia o podmienku, že základom využívania hokejovej tréningovej haly bude vykonávanie výhradne nehospodárskej činnosti s vedľajším využitím na hospodársku činnosť (do 20 perc. celkovej ročnej kapacity), aby to bolo v súlade so zákonom o štátnej pomoci a stanoviskom Protimonopolného úradu SR.
Veľkú diskusiu vyvolal návrh na riešenie mimoriadnej situácie, ktorá vznikla po požiari rómskych obydlí na Staničnej ul. v Matejovciach. MsZ napokon zobralo na vedomie, že mesto zrealizuje stavbu 10 obytných kontajnerov a 2 kontajnerov sociálneho zázemia vrátane napojenia na inžinierske siete v lokalite Staničnej ul., pričom podmienkou pridelenia dočasného krízového ubytovania bude súhlas s podmienkami mesta v súlade s platnou legislatívou (splácanie dlhu, využitie inštitútu osobitého príjemcu, úhrada nájomného vopred).
Poslanci ďalej rokovali o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018 vrátane vecnosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na investičné aktivity a o doplnenom návrhu S. Božoňa a Š. Pčolu. Rokovanie pokračovalo po našej uzávierke, viac v budúcom čísle.