Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 11. 12. 2018 | meniny má Hilda

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Na náhradné bývanie si počkajú v kine Máj

Situácia sa po požiari na Staničnej ulici v Matejovciach v posledných dňoch uplynulého týždňa vyhrotila. Svoj postoj vyjadrili nespokojní rodičia detí navštevujúcich miestnu základnú školu, kde boli občania postihnutí mimoriadnou situáciou dočasne presťahovaní. Ohrozený bol vyučovací proces a tak sa radnica po porade so zástupcami školy i rodičov a po následnom zvolaní krízového štábu rozhodla premiestniť 108 ľudí dočasne do priestorov kina Máj vo Veľkej.
V minulom týždni navštívil Poprad a postihnutú oblasť aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a zaujímal sa o podmienky spolunažívania Rómov v našom meste. „Je pre mňa veľmi ironické, že v takom meste, ako je Poprad, kde sú príležitosti na prácu, musia ľudia žiť v takých nedôstojných podmienkach. Bohužiaľ tento problém je zdedený, ale pevne verím, že ho vieme s mestom riešiť,“ uviedol. S popradskou samosprávou diskutoval o formách finančnej podpory prostredníctvom štátnej správy aj úradu splnomocnenca. Jestvuje tiež projekt domovníkov, ktorý funguje už niekoľko rokov vo Veľkom Krtíši a vďaka nemu je zabezpečená lepšia udržateľnosť nových aj starých bytoviek. Tiež im môže pomôcť projekt prestupného či viacstupňového bývania, aby sa obyvatelia z chatrčí vedeli lepšie adaptovať na prechod do bytov.
Prvotný plán bol počkať na unimobunky, ktoré by sa stali náhradným bývaním, ale prostriedky na tento účel malo schváliť zastupiteľstvo až v utorok po prázdninách. Na toto však už nemohli čakať rodičia detí, ktoré navštevujú matejovskú základnú školu a v piatok iniciovali stretnutie s vedením mesta za účasti zástupcov školy. Riaditeľka ZŠ s MŠ v Matejovciach Barbora Cehulová osobne doručila na mestský úrad otvorený list spísaný zamestnancami školy. „V ňom sme upozornili primátora a poslancov na nevhodnosť výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie. Problém bol v bezpečnosti detí, v ohrození chodu stravovania, v ohrození vyučovania telesnej a športovej výchovy v telocvični, v ohrození mravnej výchovy a v neposlednom rade išlo o zdravie a hygienu. Na prvé dni nového týždňa po prázdninách sme udelili deťom riaditeľské voľno, aby sme mestu dali čas na hľadanie riešenia,“ uviedla B. Cehulová. Predseda rady školy Peter Sochor povedal: „Pre nás bolo neprípustné deti do školy poslať za daného stavu. Občanov postihnutých krízou nebolo možné úplne odseparovať od ostatných detí a tu bol problém.“ Jozef Slavík ako jeden z rodičov dodal: „Problém bol v tom, že deti nemôžu navštevovať školu, kde sa nachádza sto neprispôsobivých ľudí, ktorí majú problémy so základnými hygienickými návykmi.“
Vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová situáciu pozorne sledovala. „Situácia v Matejovciach bola napätá a rodičia neustále telefonovali. Chceli vedieť, čo bude s ich deťmi od pondelka. Riaditeľské voľno môže riaditeľ školy udeliť maximálne na päť dní v roku, ale iba v nevyhnutných prípadoch a rodič môže ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania počas troch dní, no musí mať na to vážne rodinné dôvody,“ vysvetľovala.
Ešte v ten deň, bezprostredne po stretnutí s rodičmi, zvolal primátor Popradu Jozef Švagerko opäť krízový štáb a popoludní sa dočasné riešenie našlo. „Na základe požiadaviek rodičov, podania petície zo strany učiteľov a pre dosiahnutie zabezpečenia vyučovacieho procesu sme sa rozhodli presťahovať osoby postihnuté mimoriadnou situáciou dočasne, po dobu jedného týždňa, do kina Máj vo Veľkej. Priestor je tam vykurovaný a dostatočne veľký. Proces sme spustili v sobotu ráno. Na základe schválených prostriedkov mestským zastupiteľstvom by mohol byť do týždňa priestor na Staničnej ulici pripravený na náhradné bývanie v podobe obytných kontajnerov. Na výstavbe sa budú podieľať aj samotní rómski obyvatelia, aby boli zainteresovaní a nič nedostali zadarmo. Kontajnery by sme chceli rodinám prenajať. Pripravujeme pre nich nájomné zmluvy,“ uviedol primátor. Stavebné mechanizmy už začali s prípravou podložia pre inštaláciu obytných kontajnerov. Dospelí z radov postihnutých rodín zároveň začínajú postupne čistiť a upratovať zhorenisko. Spolu 10 kontajnerov bude určených na bývanie, ďalšie dva budú so sociálnym zázemím.

Podľa údajov sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade, sa v našom meste hlásilo k rómskej národnosti 1531 občanov. Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru uviedla: „Z nich je 620 neprispôsobivých Rómov. Žijú v troch lokalitách - vyše 80 na Levočskej ulici, 330 v centre Matejoviec a 208 na Staničnej ul. Okrem Levočskej ulice všetci Rómovia žijú vo svojich rodinných domoch alebo príbytkoch. Sú síce v dezolátnom stave, ale sú ich vlastníkmi.“ Tým, že sociálny odbor vykonáva pre nich osobitného príjemcu, nemajú Rómovia z Matejoviec voči mestu nijaké nedoplatky, či už na nájomnom alebo na komunálnom odpade. Samospráva má zmapovanú situáciu v ktorej žije každý člen rómskej komunity.