Noviny Poprad č. 14 zo dňa 10. 4. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 22. 4. 2019 | meniny má Slavomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 15. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. apríla 2019, si môžete prečítať:

* Aké zmeny nastanú v poplatkoch za parkovanie v Poprade?

* Ktorý vnútroblok sa bude revitalizovať?

* Aké zmeny sa dotknú letných terás?

* Odkedy bude Alžbetina ulica hlavnou cestou?

* Kto vytvoril vernú kópiu obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Čo v prvom rade potrebuje mladá generácia?

* S novými trénermi za novou sezónou

* Basketbalistky skončili šieste

* Kadeti v príprave na domáci šampionát

* V Poprade sa stretnú dve akcie a ďalšie.

Uverejňujeme tiež bohoslužby vo všetkých popradských chrámoch počas veľkonočných sviatkov!

Súťažte o vstupenky do AquaCity!

Vystrihnite si voľnú vstupenku pre 1 osobu na výstavu Tatra Expo v Poprade!

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

• DVA nové poslanecké kluby ohlásili svoj vznik na februárovom mestskom zastupiteľstve. Doteraz oficiálne existoval len poslanecký klub Poprad22, ktorého predsedom je Peter Dujava a tvorí ho 6 poslancov. Predsedom jedného z dvoch nových klubov je Marián Barilla (na foto), členmi sú Milan Baran, Peter Brenišin, Jozef Dubašák, Anna Ondrušeková, Štefan Pčola, Mária Radačovská a Anna Schlosserová. Predsedníčkou druhého nového klubu je Alena Madzinová, členmi sú Juraj Bondra, Ondrej Kavka, Ján Košťálik a Marián Saraka.
• MATERSKÉMU centru Bambino v tomto roku končí desaťročný nájom nebytových priestorov o výmere 107,65 m2 na Zimnej ul., preto požiadalo o predĺženie nájmu. Poslanci Bambinu schválili prenájom na dobu neurčitú za 1 euro ročne za celý priestor ako prípadu hodnému osobitného zreteľa (predtým bol nájom 4 €/m2/rok), tak ako navrhla poslankyňa Alena Madzinová. Poslanci Milan Baran, Mária Radačovská a viceprimátor Ondrej Kavka vyzdvihli aktivity MC Bambino, kde sa stretávajú mamičky na materskej dovolenke a rozvíjajú rôzne prospešné aktivity.
• V SÚVISLOSTI s uplynutím funkčného obdobia primátora a mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018 poslanci odvolali predchádzajúcich zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Poprad a schválili nových. Sú nimi: v dozornej rade obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad Ondrej Kavka, v dozornej rade obchodnej spoločnosti Brantner Poprad Marián Saraka, v dozornej rade obchodnej spoločnosti Veolia Energia Poprad Alena Madzinová, Peter Brenišin a Mária Radačovská, v predstavenstve Veolia Energia Poprad Štefan Pčola, v dozornej rade obchodných spoločností Podtatranská vodárenská spoločnosť a Letisko Poprad - Tatry Anton Danko a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Popradská energetická soločnosť Milan Baran, Peter Brenišin a Ján Košťálik.
• INFORMÁCIU o pláne investícií Popradskej energetickej spoločnosti na rok 2019 predložil poslancom konateľ PES Pavol Kubičko. Investície sa budú realizovať v okruhu kotolne E 1/VI na Šrobárovej ulici, kde uskutočnia inštaláciu obnoviteľného zdroja energie. Ďalej v okruhu kotolne E1/VI na Tajovského ul. - inštalácia 11 ks domových odovzdávacích staníc tepla, v okruhu kotolne E 3/VI a E 1/VI - prepojenie týchto kotolní v dĺžke 155 metrov, v okruhu kotolní Zimný štadión a Kino Tatran - inštalácia meračov tepla a zabezpečenie zberu dát v oboch kotolniach a v okruhu kotolne Západ II, Hraničná ul. - zabezpečenie dodávky tepla a teplej vody pre bytový dom Ursus. Spolu plánujú vynaložiť na tieto investície sumu 630 100 eur bez DPH.
Poslanci schválili aj zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2019. Podrobný materiál ja zverejnený na www.poprad.sk, v časti Mestské zastupiteľstvo. Investičné akcie tohto roka bude dnes prezentovať vedenie mesta pred médiami.