Noviny Poprad č. 10 zo dňa 14. 3. 2018, ročník XXIX

Dnes je sobota, 24. 3. 2018 | meniny má Gabriel

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. marca 2018, si môžete prečítať:

* Kto dostal ocenenia Naj pedagóg 2018?

* Kam smeruje horolezec Peter Hámor?

* Kedy otvoria Podtatranské múzeum pre verejnosť

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice?

* Anna Škirtová oslávila sto rokov

* Koľko ľudí využilo Týždeň glaukómu na kontrolu svojho zraku?

* Kedy a kde môžete doniesť vzorky vody zo studní na rozbor?

* Aký vyhodnotila minulý rok mestská polícia?

* O čom rokovali na konferencii YoDel v Poprade?

* Aké trofeje vystavujú poľovníci na svojej chovateľskej prehliadke?

* Čo môžeme urobiť, aby sme žili dlhšie?

* Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

* Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

* Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Marie Rottrovej v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Sedemdesiate výročie Februára 1948 v Poprade

Pred 70 rokmi sa odohrali udalosti, ktoré viedli k desaťročiam vlády komunistov. V minulom režime bol februárový puč oslavovaný ako víťazstvo pracujúceho ľudu.
Národný front po oslobodení vytvárali na Slovensku dve politické strany: Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana. Od roku 1946 sa členská základňa rozšírila o ďalšie dve strany - Stranu práce premenovanú na Sociálnu demokraciu na Slovensku a Stranu Slodody. Politické strany sa snažili vrátiť k pomerom v predmníchovskej republike.
Za začiatok komunistického režimu sa považuje 25. február 1948, keď prezident republiky Eduard Beneš pod tlakom KSČ prijal demisiu nekomunistických ministrov. Klement Gottwald už 21. februára vyzval na manifestácii na Staromestskom námestí v Prahe občanov: „Tvorte vo všetkých závodoch a vo svojich obciach, okresoch a krajoch akčné výbory Národného frontu z úprimných predstaviteľov robotníctva i ostatných pracujúcich vrstiev, z demokratických a pokrokových predstaviteľov všetkých strán i celonárodných organizácií.”
23. februára 1948 sa v zasadacej sieni Miestneho národného výboru v Poprade zišiel z podnetu komunistickej strany koordinačný výbor. 21 členov výboru rozhodlo o založení Okresného akčného výboru Slovenského národného frontu v Poprade. Proti nemu boli zástupcovia Demokratickej strany a Strany slobody. Prvé riadne zasadnutie novozvoleného výboru sa konalo 26. januára 1948. V programe rokovania bolo rozhodnúť, či okresný národný výbor bolo potrebné iba doplniť, alebo úplne nahradiť okresnou správnou komisiou. Výsledkom hlasovania 17 : 2 sa rozhodlo o nahradení dovtedajších členov ONV ako nespoľahlivých. Na nasledujúcom zasadnutí rokoval okresný akčný výbor Slovenského národného frontu o aktivizácii miestnych akčných výborov v okrese a o očiste politických strán.
V dňoch februárového štátneho prevratu a krátko po ňom si iba málokto uvedomoval hĺbku politických zmien a ich následky. Na prvý pohľad sa zdalo, že zmeny nie sú veľké a skôr personálne ako sytémové. Akčné výbory zo začiatku rozhodovali podľa vlastného uváženia. V mnohých prípadoch si jednotliví funkcionári pod plášťom očisty vybavovali staré účty so svojimi protivníkmi. V praxi to znamenalo, že komunisti ovládajúci akčný výbor mohli odstrániť z verejného života v okruhu svojej pôsobnosti v podstate každého. Čistky sa uskutočňovali v hospodárstve, školstve, armáde, bezpečnosti, záujmových organizáciách a spolkoch. Na odstránenie nepohodlných ľudí stačilo obvinenie, že dotyčný zamestnanec alebo funkcionár nemá kladný vzťah k ľudovo-demokratickému zriadeniu.
Po Februári 1948 nasledovala ďalšia vlna znárodňovania podnikov, odoberania živností remeselníkom. Napríklad boli znárodnené a bola uvalená národná správa na podniky: Jozef Šašinka, stavebné podnikateľstvo Poprad; Slovenská stavebná spoločnosť Dr. Ing. Skorkovský, filiálka Poprad-Veľká, Firma Alexy Richard, nábytok Poprad; Kníhtlačiareň Podtatran v Poprade; Tatranská stavebná účastinná spoločnosť v Poprade a i.
Podľa historika Michala Barnovského súhrnný počet občanov postihnutých pofebruárovou očistou na Slovensku sa odhaduje na 35 až 40-tisíc. Do uvedeného počtu však nezahrnul občanov, ktorí prišli o svoj majetok v dôsledku znárodnenia alebo realizácie pozemkovej reformy a iných pofebruárových perzekúcií.

Božena Malovcová,
Štátny archív v Prešove,
pracovisko Archív Poprad