Noviny Poprad č. 10 zo dňa 14. 3. 2018, ročník XXIX

Dnes je sobota, 24. 3. 2018 | meniny má Gabriel

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. marca 2018, si môžete prečítať:

* Kto dostal ocenenia Naj pedagóg 2018?

* Kam smeruje horolezec Peter Hámor?

* Kedy otvoria Podtatranské múzeum pre verejnosť

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice?

* Anna Škirtová oslávila sto rokov

* Koľko ľudí využilo Týždeň glaukómu na kontrolu svojho zraku?

* Kedy a kde môžete doniesť vzorky vody zo studní na rozbor?

* Aký vyhodnotila minulý rok mestská polícia?

* O čom rokovali na konferencii YoDel v Poprade?

* Aké trofeje vystavujú poľovníci na svojej chovateľskej prehliadke?

* Čo môžeme urobiť, aby sme žili dlhšie?

* Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

* Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

* Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Marie Rottrovej v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

O prenájom bývalých kotolní je záujem

Na februárovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade poslanci schválili predaj komína prislúchajúceho k budove na nevyužívanej kotolni na Ulici Popradskej brigády. Budova sa už nevyužíva na pôvodný účel a technologické zariadenie kotolne bolo demontované. Komín sa nachádza v dotyku s bytovkou Podbeľ, ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov plánuje komplexnú obnovu - zateplenie plášťa domu. V mieste styku komína s týmto bytovým domom dochádza v priľahlých bytoch k zavlhnutiu a tvorbe plesní, preto SVB Podbeľ požiadalo o možnosť komín odkúpiť a asanovať. Poslankyňa Anna Schlosserová sa v súvislosti s prenájmami kotolní spýtala, koľko a ktorých kotolní sa bude v budúcnosti vracať do majetku mesta. Vie totiž, že je veľký záujem o prenájom bývalých kotolní. Konateľ Popradskej energetickej spoločnosti Pavol Kubičko informoval, že v tomto roku PES odovzdá mestu zatiaľ iba kotolňu na Šrobárovej ul. Uviedol: „Celkovo máme 41 kotolní, v nasledujúcich desiatich rokoch by sa malo uvoľniť 11 z nich, na Šrobárovej ulici bude prvá.“ Poslanec Slavomír Božoň podotkol, že popradská samospráva by mala vytvoriť koncepciu využitia týchto kotolní pre potreby mesta.