Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 24. 6. 2018 | meniny má Ján

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

O prenájom bývalých kotolní je záujem

Na februárovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade poslanci schválili predaj komína prislúchajúceho k budove na nevyužívanej kotolni na Ulici Popradskej brigády. Budova sa už nevyužíva na pôvodný účel a technologické zariadenie kotolne bolo demontované. Komín sa nachádza v dotyku s bytovkou Podbeľ, ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov plánuje komplexnú obnovu - zateplenie plášťa domu. V mieste styku komína s týmto bytovým domom dochádza v priľahlých bytoch k zavlhnutiu a tvorbe plesní, preto SVB Podbeľ požiadalo o možnosť komín odkúpiť a asanovať. Poslankyňa Anna Schlosserová sa v súvislosti s prenájmami kotolní spýtala, koľko a ktorých kotolní sa bude v budúcnosti vracať do majetku mesta. Vie totiž, že je veľký záujem o prenájom bývalých kotolní. Konateľ Popradskej energetickej spoločnosti Pavol Kubičko informoval, že v tomto roku PES odovzdá mestu zatiaľ iba kotolňu na Šrobárovej ul. Uviedol: „Celkovo máme 41 kotolní, v nasledujúcich desiatich rokoch by sa malo uvoľniť 11 z nich, na Šrobárovej ulici bude prvá.“ Poslanec Slavomír Božoň podotkol, že popradská samospráva by mala vytvoriť koncepciu využitia týchto kotolní pre potreby mesta.