Noviny Poprad č. 10 zo dňa 14. 3. 2018, ročník XXIX

Dnes je sobota, 24. 3. 2018 | meniny má Gabriel

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. marca 2018, si môžete prečítať:

* Kto dostal ocenenia Naj pedagóg 2018?

* Kam smeruje horolezec Peter Hámor?

* Kedy otvoria Podtatranské múzeum pre verejnosť

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z popradskej železničnej stanice?

* Anna Škirtová oslávila sto rokov

* Koľko ľudí využilo Týždeň glaukómu na kontrolu svojho zraku?

* Kedy a kde môžete doniesť vzorky vody zo studní na rozbor?

* Aký vyhodnotila minulý rok mestská polícia?

* O čom rokovali na konferencii YoDel v Poprade?

* Aké trofeje vystavujú poľovníci na svojej chovateľskej prehliadke?

* Čo môžeme urobiť, aby sme žili dlhšie?

* Nepresvedčivý štart jari pre popradských futbalistov

* Popradské líšky vybojovali bronzové medaily

* Dva majstrovské opasky s popradským rukopisom a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Marie Rottrovej v Poprade!

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

Poslanci na minulom rokovaní MsZ schválili prenájom pozemkov za 2 eurá/m2/rok (podľa znaleckého posudku), t. j. 9 644 eur ročne na dobu určitú 50 rokov pre GMT projekt Bardejov za rovnakých podmienok, aké boli schválené uznesením MsZ v októbri 2016 z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Mesto Poprad vtedy uzavrelo s GMT projekt Bardejov nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní nehnuteľností za účelom výstavby a užívania bytového domu eventuálne bytových domov a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. GMT projekt plánuje postaviť v trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh bytovku, ktorá bude po rokoch prvým nájomným bytovým domom v Poprade. Avšak v dôsledku zmeny územného plánu, môže pri novonavrhovaných bytových domoch podiel parkovísk na teréne predstavovať maximálne 15 percent voči odstavným plochám v hromadných garážach a v objekte bytového domu. Spoločnosť GMT projekt musela preto pozmeniť projekt výstavby parkovacích miest prináležiacich k bytovému domu v zmysle územného plánu. Poslanci schválili prenájom stanovených pozemkov za účelom vybudovania parkovacieho domu za rovnakých podmienok ako v roku 2016.