Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

Poslanci na minulom rokovaní MsZ schválili prenájom pozemkov za 2 eurá/m2/rok (podľa znaleckého posudku), t. j. 9 644 eur ročne na dobu určitú 50 rokov pre GMT projekt Bardejov za rovnakých podmienok, aké boli schválené uznesením MsZ v októbri 2016 z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Mesto Poprad vtedy uzavrelo s GMT projekt Bardejov nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní nehnuteľností za účelom výstavby a užívania bytového domu eventuálne bytových domov a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. GMT projekt plánuje postaviť v trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh bytovku, ktorá bude po rokoch prvým nájomným bytovým domom v Poprade. Avšak v dôsledku zmeny územného plánu, môže pri novonavrhovaných bytových domoch podiel parkovísk na teréne predstavovať maximálne 15 percent voči odstavným plochám v hromadných garážach a v objekte bytového domu. Spoločnosť GMT projekt musela preto pozmeniť projekt výstavby parkovacích miest prináležiacich k bytovému domu v zmysle územného plánu. Poslanci schválili prenájom stanovených pozemkov za účelom vybudovania parkovacieho domu za rovnakých podmienok ako v roku 2016.