Noviny Poprad č. 22 zo dňa 13. 6. 2018, ročník XXIX

Dnes je pondelok, 25. 6. 2018 | meniny má Olívia, Tadeáš

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 23. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. júna 2018, si môžete prečítať:

* Koľko volebných obvodov schválili poslanci v meste Poprad?

* Aký je záverečný účet mesta Poprad za uplynulý rok?

* Čím sa začalo Popradské kultúrne leto a letná turistická sezóna v Poprade?

* Akú tréningovú halu chcú postaviť v blízkosti Spojenej školy na Letnej ulici?

* Ako sa sprísni prevádzková doba v niektorých lokalitách mesta?

* Čo priniesla konferencia Metro On line?

* Na čom sa dohodlo vedenie mesta Poprad a firmy sídliace v Matejovciach?

* Aký bol cieľ návštevy fínskych hostí v Spojenej škole na Letnej ulici?

* Čo priniesol Festival Inej kultúry?

* Kto sú najúspešnejší pedagógovia a študenti kraja z Popradu?

* Ako sa pripravujú na novú sezónu futbalisti?

* Ktorá škola je najšportovejšou školou mesta? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

Poslanci na minulom rokovaní MsZ schválili prenájom pozemkov za 2 eurá/m2/rok (podľa znaleckého posudku), t. j. 9 644 eur ročne na dobu určitú 50 rokov pre GMT projekt Bardejov za rovnakých podmienok, aké boli schválené uznesením MsZ v októbri 2016 z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Mesto Poprad vtedy uzavrelo s GMT projekt Bardejov nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní nehnuteľností za účelom výstavby a užívania bytového domu eventuálne bytových domov a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. GMT projekt plánuje postaviť v trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh bytovku, ktorá bude po rokoch prvým nájomným bytovým domom v Poprade. Avšak v dôsledku zmeny územného plánu, môže pri novonavrhovaných bytových domoch podiel parkovísk na teréne predstavovať maximálne 15 percent voči odstavným plochám v hromadných garážach a v objekte bytového domu. Spoločnosť GMT projekt musela preto pozmeniť projekt výstavby parkovacích miest prináležiacich k bytovému domu v zmysle územného plánu. Poslanci schválili prenájom stanovených pozemkov za účelom vybudovania parkovacieho domu za rovnakých podmienok ako v roku 2016.