Noviny Poprad č. 35 zo dňa 12. 9. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 23. 9. 2018 | meniny má Zdenka

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 36. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 19. septembra 2018, si môžete prečítať:

* Na aký program sa môžu občania tešiť v Kvetnici a ako sa tam dostanú?

* Ako postupovať, ak si chcete uctiť svojho príbuzného slávnostným prijatím v obradnej sieni mesta?

* Čím sa Poprad zapojil do Európskeho týždňa mobility?

* Aké defibrilátory poslúžia obyvateľom všetkých troch častí Centra sociálnych služieb v Poprade?

* Aké výročie si pripomenulo OZ Nádej?

* Aké výročie oslavujú železničiari v Tatrách a pod Tatrami?

* Na čo spomínal Popradčan František Barilla?

* Aké interpelácie podali poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve?

* Aká skvelá kuchárka navštívila jednu z renomovaných reštaurácií v Spišskej Sobote a prečo?

* Kde našli v Poprade "plošticu"?

* Komu sa najviac darilo na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, vo futbale, hokeji, karate, behu či volejbale?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Zo zastupiteľstva

Poslanci na minulom rokovaní MsZ schválili prenájom pozemkov za 2 eurá/m2/rok (podľa znaleckého posudku), t. j. 9 644 eur ročne na dobu určitú 50 rokov pre GMT projekt Bardejov za rovnakých podmienok, aké boli schválené uznesením MsZ v októbri 2016 z dôvodu prípadu osobitného zreteľa. Mesto Poprad vtedy uzavrelo s GMT projekt Bardejov nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní nehnuteľností za účelom výstavby a užívania bytového domu eventuálne bytových domov a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. GMT projekt plánuje postaviť v trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh bytovku, ktorá bude po rokoch prvým nájomným bytovým domom v Poprade. Avšak v dôsledku zmeny územného plánu, môže pri novonavrhovaných bytových domoch podiel parkovísk na teréne predstavovať maximálne 15 percent voči odstavným plochám v hromadných garážach a v objekte bytového domu. Spoločnosť GMT projekt musela preto pozmeniť projekt výstavby parkovacích miest prináležiacich k bytovému domu v zmysle územného plánu. Poslanci schválili prenájom stanovených pozemkov za účelom vybudovania parkovacieho domu za rovnakých podmienok ako v roku 2016.