Noviny Poprad č. 10 zo dňa 13. 3. 2019, ročník XXX

Dnes je streda, 20. 3. 2019 | meniny má Víťazoslav, Klaudius

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 11. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 20. marca 2019, si môžete prečítať:

* Aké sú výsledky volieb prezidenta SR v Poprade?

* Aké investičné zámery predstavilo vedenie mesta na najbližšie roky?

* K akej dopravnej zmene dôjde na križovatke ulíc Levočská a Okružná?

* Mesto vytvorilo pre mladých vhodné prostredie v Redute - (f)ITcubator je pre nich živnou pôdou

* Aký je program pietnej spomienky na prvý transport židovských žien a dievčat z Popradu do Auschwitzu?

* Kedy budú zápisy detí do prvého ročníka?

* Viac ako dve miliardy ľudí na svete trpia nedostatkom vody

* Kde sídlili židovskí živnostníci a remeselníci v Poprade?

* Záhradkár radí záhradkárom, čo urobiť v marci

* Aký bol rok v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách?

* Je už východniarske derby v hokeji rozhodnuté?

* Futbalisti odčinili pohárový neúspech, basketbalistky budú hrať o umiestnenie a ďalšie správy zo športu i kultúry.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Projekt múzea vo Veľkej je náročný a nákladný

Mesto Poprad odstúpilo aj od partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V medzi Poľskom a Slovenskom na realizáciu projektu s názvom Človek v Tatrách - Tatry v človeku - História poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a Slovenska. Na slovenskej strane v podstate ide o zriadenie Múzea turistiky v chátrajúcej budove kedysi Tatranského múzea, neskôr až do roku 1995 internátu SOU poľnohospodárskeho vo Veľkej.
Túto myšlienku prišiel pred poslancami obhájiť predseda Klubu Veličanov Milan Hámor (na foto), ktorý zašiel do histórie vzniku niekdajšieho Tatranského múzea a apeloval za záchranu projektu: „V roku 1925 sa naši predkovia rozhodli, vtedy v ťažkých časoch, že kúpia túto budovu na muzeálne zbierky Tatranského múzea. Veličania sa na ňu dobrovoľne vyzbierali a múzeum tam bolo až do 2. svetovej vojny. Je to architektonický klenot a malo by v nej opäť byť múzeum. Nezatracujme tento projekt.“ Veľčania začali aj petíciu za múzeum vo Veľkej, ktorú už podpísalo vyše dvesto občanov. Poslankyňa Anna Ondrušeková oponovala: „Nestotožňujem sa so zámerom múzea. V okruhu 15 km je viac múzeí a aká je tam návštevnosť? Zriadiť ďalšie múzeum je nezmysel. Predsa pokračovateľom Tatranského múzea je Podtatranské múzeum v Poprade. Budovu využime zmysluplnejšie, lebo sa obávam, že tam ľudia nebudú chodiť.“ Prednostka O. Netočná predložila fakty, prečo je tento projekt pre mesto vysoko rizikový. Finančné nároky na chod múzea sú vysoké a zriaďovanie takejto inštitúcie nie je ani v kompetencii mesta, ale VÚC, ktorého oboznámili s možnosťou vstúpiť do projektu. PSK by sa mohol stať náhradným partnerom. MsZ schválilo odstúpenie od partnerskej zmluvy, ale mesto budovu rozhodne predávať nechce, skôr ju mieni využiť na sociálne ciele.
Ďalším z bodov programu februárového MsZ bol návrh zámeru na odpredaj obchodného podielu mesta Poprad v obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad, v ktorej bol vklad mesta 24 896 eur, čo činí 15 perc. základného imania spoločnosti. Poslanec Peter Dujava povedal, že klub Poprad22 je proti: „Je to nezmyselný návrh, spoločnosť bude zvyšovať svoje výnosy. Prečo bolo mesto od roku 2002 pasívne, keď mu spoločnosť Aquapark nevyplatila žiadny podiel zo zisku?“ Doplnil ho poslanec Jozef Košický: „Táto téma si zaslúži viac informácií a analýzu. Som za zotrvanie v tejto spoločnosti, lebo podľa dostupných údajov si v rokoch 2007-2015 vzala úvery a ku koncu minulého roka splatila už väčšinu z nich.“ Poslanci napokon zámer schválili a splnomocnili primátora mesta A. Danka na vykonanie právnych úkonov, ktoré predchádzajú samotnému odpredaju obchodného podielu. Primátor uviedol, že peniaze z odpredaja by chcel investovať do rekonštrukcie námestia.
Pred záverom MsZ sa poslanci oboznámili s informatívnou správou k realizácii projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Tranovského ul. a k realizácii projektu Rozšírenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu BRKO v meste Poprad. Pri oboch sa vyskytli problémy a nové vedenie ich musí dať do poriadku.
V interpeláciách vystúpili poslanci F. Majerský, A. Madzinová, J. Košický, H. Mezenská, T. Husárová a A. Schlosserová.