Noviny Poprad č. 18 zo dňa 15. 5. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 26. 5. 2019 | meniny má Dušan

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 19. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 22. mája 2019, si môžete prečítať:

* V sobotu volíme slovenských poslancov do Europarlamentu

* Poprad znížil produkciu skleníkových plynov

* V týchto dňoch dostávajú spotrebitelia ročné vyúčtovanie za teplo

* S akými novinkami prichádza Podtatranské múzeum?

* Aké boli farmárske trhy?

* Aký prevratný vynález predstavili študenti popradskej priemyslovky?

* Aké výročie oslavovala Jednota dôchodcov na Slovensku v Poprade?

* Aká bola tohtoročná súťaž vo varení kotlíkového guláša v Spišskej Sobote?

* Kedy a kde v Poprade si môžete pozrieť jedinečnú terakotovú armádu z Číny?

* Kedy a o čom rokujú poslanci volebného obvodu č. 1?

* Záchranári opäť pomáhali pri športe

* Historický moment pre popradský futbal je na dosah

* Mladosť ovládla domáce majstrovstvá v džude a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslancov presvedčil list fínskeho veľvyslanca

Vedenie mesta sa rozhodlo urobiť poriadok v rôznych členstvách, partnerstvách a memorandách o spolupráci. Mnohé už stratili na význame, nefungujú, alebo neprinášajú žiadny prospech pre občanov. Rozhodovanie poslancov nebolo ľahké. Poslanec Igor Wzoš povedal: „Je na škodu, že chceme zrušiť celú oblasť, na ktorej sa v tomto meste pracovalo. Je to oblasť inteligentných smart miest. V roku 2016 mesto prijalo Plán rozvoja mesta do roku 2022 s výhľadom do roku 2040 a je to v rozpore s týmto dokumentom. V EÚ bude prioritou energetika, environment, inteligentné mestá a regióny. Pripravovali sme sa na to, aby sme v budúcnosti mohli čerpať z prostriedkov EÚ smerovaných vo veľkej miere do týchto odvetví.“ Poslankyňa Helena Mezenská podotkla: „Považujem za nešťastné, ak sa rušia všetky účasti a dohody o spolupráci mesta s inými mestami a inštitúciami. Dostane to mesto do izolácie.“ K jej názoru sa pridala aj poslankyňa Tatiana Husárová a dodala, že členstvo v energy združeniach uľahčuje prístup k zdrojom EÚ v tejto sfére. Svoju mienku vyjadrili aj ďalší poslanci.
Prednostka MsÚ Oľga Netočná, ktorá súbor týchto bodov programu predkladala, podrobne definovala, prečo zrušiť či vystúpiť z jednotlivých členstiev: „Členstvo mesta Poprad v Európskej asociácii združenia miest a obcí so záujmom o udržateľnú energetiku Energy Cities (ročný členský príspevok 625 eur) neprinieslo doposiaľ žiadne hmatateľné výsledky. Členstvo v záujmovom združení právnických osôb Slovak Smart City Cluster (SSCC - ročný členský príspevok 1 euro) sme po dôkladnom zvážení vyhodnotili ako neefektívne a neúčinné. V prípade záujmového združenia Košice IT Valley (500 eur v r. 2018) mesto dospelo k záveru, že aktivity sú úzko orientované do oblasti Košíc resp. Košického samosprávneho kraja, nedokážu naplniť priority mesta Poprad v danej oblasti a doposiaľ členstvo neprinieslo očakávaný efekt.“ I. Wzoš, ktorý je predsedom predstavenstva SSCC, obhajoval pôsobenie tohto záujmového združenia v Poprade: „Keby sme dokončili začaté projekty ako boli plánované, mohli sme v najbližších rokoch čerpať veľké kapitálové peniaze priamo z Bruselu.“ V tejto súvislosti sa rozprúdila diskusia i o startupovom centre (f)ITcubator a projekte Cviker. Názory sa rôznili najmä na otázku, čo bolo skôr - Cviker alebo (f)ITcubator, ktorému mesto v novembri 2017 poskytlo lukratívne priestory 240 m2 v Redute. Avšak podľa zistení popradskej samosprávy, nič sa v nich nedialo, nevyvíjala sa žiadna činnosť. K problematike udelili poslanci slovo Jánovi Michlíkovi, členovi predstavenstva SSCC, ktorý vysvetľoval, ako k vzniku projektu došlo a zakončil: „Komunita IT mladých ľudí tu začala žiť, zakladať startupy. Budeme fungovať naďalej aj bez tých priestorov.“ Primátor k problému SSCC a (f) ITcubatora povedal: „Je správne zrušiť túto nájomnú zmluvu uzavretú na 10 rokov za 1 euro a priestory poskytnúť niekomu, kto naozaj bude robiť niečo konkrétne pre mladých ľudí a pre mesto Poprad. Nie je pravda, že vyháňame mladých ľudí z mesta, že kvôli tomu z mesta odídu. Clustre zatiaľ nič mestu nepriniesli. Pokiaľ uvidíme, že mestu prinesie nejaký projekt úžitok, aj keď nie okamžite, ale za nejaký čas, vstúpime doň. Budeme sa zapájať do všetkého zmysluplného, ale toto doteraz bolo len o míňaní mestských peňazí, cestovaní a prázdnej omáčke.“
Došlo aj na vystúpenie mesta Poprad z Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ročný členský príspevok 1000 eur). Prínos z členstva pokladá samospráva za zanedbateľný.
Pred viac ako troma rokmi mesto Poprad podpísalo dohodu o spolupráci s poľským mestom Lublin. Za ten čas sa uskutočnili len dve podujatia - oficiálna návšteva z Lublinu na podujatí Made in Slovakia v roku 2016 a účasť zástupcov mesta Poprad na oslavách 700. výročia založenia Lublinu. Na ďalšie viaceré pozvania z mesta Lublin Poprad nereagoval.
Nerozvíjala sa ani dohoda o konzorciu týkajúca sa projektu Making - City v rámci programu HORIZON 2020. Zameriavala sa na vývoj nových integrovaných stratégií zameraných na problém transformácie mestskej energetickej sústavy smerom k nízkouhlíkovým mestám s pozitívnym energetickým ostrovom cestou prechodu na mestskú energiu. Mesto Poprad vstúpilo do projektu ako „follower“ (nasledovateľ), teda šíriteľ a podporovateľ projektového pilotného riešenia s tým, že navrhlo na území mesta Poprad sedem pozitívnych energetických ostrovov.
Pred dvoma rokmi mesto Poprad uzavrelo partnerskú dohodu medzi samosprávou mesta Mantova, vedúcim partnerom a partnermi na realizáciu projektu Interreg Central Europe, CE 1202 Bhenefit. Ide o nadnárodný program, ktorý financuje projekty európskej územnej spolupráce pre posilnenie regionálnej inovácie, podporu nízkouhlíkových stratégií, ochranu a valorizáciu prírodných a kultúrnych zdrojov a zlepšenie dopravných prepojení vo viacerých členských štátoch EÚ. Popradská samospráva prehodnotila svoju účasť na projekte a navrhla odstúpiť od partnerskej dohody.
Do programu bol doplnený aj návrh na odstúpenie od partnerskej spolupráce s mestom Omiš v Chorvátsku, ktorá nefunguje už viac ako 10 rokov, takisto s holandským Zwijndrechtom z rovnakého dôvodu a od dohody s čínskym mestom Tai´an o založení partnerskej spolupráce. Mestské zastupiteľstvo zo všetkých týchto združení či spoluprác odstúpilo.
Pred poslancami obstálo jedine fínske mesto Oulu, s ktorým Poprad uzatvoril pred dvoma rokmi memorandum o vzájomnej spolupráci. K takémuto rozhodnutiu ich podnietil list fínskeho veľvyslanca na Slovensku Jukku Pesolu, ktorý dostali poslanci len deň pred zasadaním MsZ a tlmočil ho poslanec Jozef Košický (na foto prvý zľava): „Fínskemu veľvyslancovi sa doniesla informácia, že zvažujete vypovedanie memoranda. Napísal, že by bola skutočne škoda, keby sa mala táto spolupráca skončiť. Musel zasiahnuť a apeloval na mesto Poprad, aby neodstupovalo od spolupráce s Oulu, lebo bude prínosná nielen pre Oulu, ale aj pre Poprad. Technologické centrum Oulu je príkladom, ako sa môže sídlo regiónu stať lídrom v zabezpečovaní informačných technológií v rámci samospráv vo Fínsku. Vyzval mesto Poprad, aby sa v tomto rozhodnutí neunáhlilo a začalo viac komunikovať so svojím fínskym partnerom.“ Po krátkej prestávke poslanci hlasovali proti odstúpeniu Popradu od memoranda o vzájomnej spolupráci s Oulu, teda za jej pokračovanie.
Mesto v súčasnosti udržiava ešte spoluprácu s českým Ústí nad Orlicí, poľským mestom Zakopané a maďarským Sarvašom.