Noviny Poprad č. 18 zo dňa 15. 5. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 26. 5. 2019 | meniny má Dušan

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 19. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 22. mája 2019, si môžete prečítať:

* V sobotu volíme slovenských poslancov do Europarlamentu

* Poprad znížil produkciu skleníkových plynov

* V týchto dňoch dostávajú spotrebitelia ročné vyúčtovanie za teplo

* S akými novinkami prichádza Podtatranské múzeum?

* Aké boli farmárske trhy?

* Aký prevratný vynález predstavili študenti popradskej priemyslovky?

* Aké výročie oslavovala Jednota dôchodcov na Slovensku v Poprade?

* Aká bola tohtoročná súťaž vo varení kotlíkového guláša v Spišskej Sobote?

* Kedy a kde v Poprade si môžete pozrieť jedinečnú terakotovú armádu z Číny?

* Kedy a o čom rokujú poslanci volebného obvodu č. 1?

* Záchranári opäť pomáhali pri športe

* Historický moment pre popradský futbal je na dosah

* Mladosť ovládla domáce majstrovstvá v džude a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci rokovali o Kvetnici, kasárňach aj o odstúpení z rôznych združení a partnerstiev

Už úvodné schvaľovanie programu februárového zasadania Mestského zastupiteľstva v Poprade minulý štvrtok naznačovalo, že rokovanie nebude jednoduché. Rozsiahlu rozpravu vyvolali najmä body týkajúce sa zrušenia viacerých členstiev mesta v rôznych inštitúciách a odstúpenie od spoluprác s niekoľkými zahraničnými mestami.
Opoziční poslanci z poslaneckého klubu Poprad22 navrhovali stiahnutie týchto bodov z programu. Takisto chceli z programu vyradiť informatívnu správu o ponuke na odkúpenie nehnuteľného majetku bývalej Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb na Kvetnici, návrh na zriadenie komisie na prípravu súťažných podmienok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v bývalých kasárňach na Ul. 29. augusta, návrh na zámer odpredaja obchodného podielu mesta Poprad v spoločnosti Aquapark Poprad i návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019. Všetky však, po schválení poslancami, v programe zostali.
Terajší vlastník objektu bývalej nemocnice na Kvetnici a priľahlých pozemkov o celkovej výmere takmer 56 tisíc m2 - nezisková organizácia Odborný liečebný a sociálny ústav so sídlom v Prešove, ponúkol tento nehnuteľný majetok mestu Poprad za 950 tisíc eur. „Oslovili ma majitelia, považoval som za svoju povinnosť informovať o tejto ponuke mestské zastupiteľstvo. Je to však ťažký oriešok. Mesto by malo ísť do takých vecí, ktoré prinesú občanom prospech, ale na rekonštrukciu budovy by bolo treba 5-6 miliónov eur a to je veľmi odvážny projekt. Ťažko by sa mesto mohlo pustiť do takej rozsiahlej rekonštrukcie. Treba si to dobre zvážiť. Navyše by sme pravdepodobne museli dodržať aj účel objektu - na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, no mesto by ho chcelo radšej na sociálne služby. Je otázne, či by to tak mohlo byť,“ objasnil primátor Popradu Anton Danko. Dodal, že do takého veľkého sústa by skôr nešiel. Poslanec Milan Baran konštatoval: „Budova pochádza z obdobia funkcionalizmu a mala kapacitu 330- 350 pacientov. Popradská nemocnica má 400-450 pacientov a náklady na jej prevádzku sú na úrovni rozpočtu mesta Poprad. Rekonštrukcia aj prevádzka kvetnickej nemocnice by bola veľmi nákladná.“ Budova, v začiatkoch určená predovšetkým na liečenie chorých na tuberkulózu, pochádza z roku 1920 a v roku 2015 bola táto kvetnická nemocnica s areálom vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Poslanci po dlhšej diskusii schválili, že mesto požiada príslušné ministerstvá - zdravotníctva a financií SR o stanoviská k ďalšiemu postupu, najmä k povinnosti zachovať účel využitia tohto majetku, k možnosti jeho využitia na poskytovanie sociálnych služieb a možnostiam prevodu majetku neziskovej organizácie na mesto.