Noviny Poprad č. 6 zo dňa 14. 2. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 25. 2. 2018 | meniny má Frederik, Frederika

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 7. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. februára 2018, si môžete prečítať:

* Kde by v budúcnosti mala stáť nová hokejová tréningová hala?

* Akú koncepciu cestovného ruchu prijali poslanci?

* Kedy mestské zastupiteľstvo prerokuje realizáciu tohtoročných investičných aktivít?

* Ako poslanci rozdelili peniaze športovým klubom?

* Aký dar dostali novorodenci v popradskej nemocnici?

* Aké bolo ďalšie divadelné predstavenie v Spišskej Sobote?

* Aký klub obnovili popradskí cykloturisti?

* Kto pomáha popradským basketbalistkám? a ďalšie.

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Popradčania v komisiách PSK

Poslanecký zbor Prešovského samosprávneho kraja minulý týždeň rozhodol o zložení komisií pracujúcich pri Zastupiteľstve PSK. Popradčania budú mať vďaka zvoleným poslancom zastúpenie v týchto komisiách:
* komisia sociálnych vecí a rodiny - predseda Anna Schlosserová, podpredseda Pavol Gašper;
* komisia zdravotníctva - predseda MUDr. Martin Lajoš;
* komisia školstva, mládeže a športu - členovia Igor Wzoš, Štefan Pčola;
* komisia kultúry a národnostných menšín - člen Patrícia Bujňáková;
* komisia správy majetku - podpredseda Štefan Pčola;
* komisia mandátová - člen Pavol Gašper.
Igor Wzoš bol menovaný zároveň aj za predsedu riadiaceho výboru projektu CATCHING-UP REGIONS pripravenom Európskou komisiou v spolupráci so Svetovou bankou s cieľom posilniť vo vybraných regiónoch rast, výkonnosť a zamestnanosť.