Noviny Poprad č. 40 zo dňa 17. 10. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 23. 10. 2018 | meniny má Alojzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 41. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. októbra 2018, si môžete prečítať:

* Ktoré výnimočné osobnosti boli ocenené Cenou mesta a Cenou primátora mesta Poprad?

* Ako sa môžu občania Popradu vyjadriť k službám mestskej hromadnej dopravy?

* O čom rokovali poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Ako sa umiestnilo mesto Poprad v rebríčku transparentnosti miest?

* Aké výročie a s kým oslavovalo Gymnázium na Kukučínovej ulici?

* Ako sa pripravuje popradské pohrebiská na nápor návštevníkov?

* O čom je kniha Aká si prekrásna... autorov Michala Liptáka a Jána Mateja?

* Čo oslavovali hokejové legendy v Poprade?

* Ako hrali futbalisti, hokejisti, basketbalistky, volejbalisti a v ďalších športoch?

Vo volebnej kampani sa prezentujú jednotliví kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post primátora a postupne aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva,ktorí využili možnosť inzercie v novinách Poprad.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Jedni chcú ticho, iní zábavu

Pracovné stretnutie poslancov k príprave podkladov pre všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad sa uskutočnilo minulú stredu. K vypracovaniu takéhoto VZN vedú samosprávu najmä problémy s rušením nočného pokoja.
Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula informoval: „S rušením nočného pokoja sa stretávame pomerne často. Za uplynulý rok sme mali 288 hlásení o rušení nočného pokoja, rok predtým to bolo 212. Týka sa to hlavne prevádzok, ktoré sú spojené s hudobnou produkciou, ale sú aj nefajčiarske prevádzky, z ktorých zákazníci vychádzajú von fajčiť a tým rušia nočný pokoj.“ Náčelník podotkol, že pri riešení tohto problému dochádza ku konfliktu práva na podnikanie a práva na súkromie, medzi ktorými treba hľadať určitú rovnováhu.
Poslanci sa oboznámili s návrhom zón a času prevádzky v nich. Boli vypracované na základe rozboru zásahov mestskej polície. Názory prítomných poslancov sa rozchádzali. Alena Madzinová je presvedčená, že centrum mesta a mestské časti ako sú Veľká či Spišská Sobota, by nemali byť obmedzené. V obytných štvrtiach ako sú sídliská Juh a Západ, by boli vhodné obmedzenia tak, aby občania mali zachovaný nočný pokoj. O svojich skúsenostiach s problémovými pohostinskými zariadeniami hovorili poslanci Anna Schlosserová, Bohumil Košický a Beáta Sichrovská. B. Sichrovská uviedla: „Chceme pripraviť VZN, ktoré by zlepšilo kvalitu života ľuďom, ale musí byť legislatívne v poriadku. Mám za to, že našou úlohou nie je na sídliskách a v obytných zónach zlikvidovať kvalitné podniky a stravovacie zariadenia, takže musíme hľadať rozumný kompromis, aby sme neobmedzili podnikanie.“
Iniciátorom rokovania bol poslanec Pavol Gašper, ktorý zhrnul: „Pôvodný návrh uvažoval s troma zónami regulácie, štvrtá by bola bez obmedzenia. Dnes sme sa zhodli na tom, že by šlo o zbytočne veľký počet zón a v zásade najproblémovejšie sú husto obývané oblasti, konkrétne sídliská. Ak dôjde k obmedzovaniu prevádzkovej doby, tak by to malo byť práve v oblastiach, kde výrazne prevyšuje funkcia bývania. Chceme, aby toto pripravované VZN bolo rozumné a praktické. Potrebujeme na jednej strane nechať rozvoj nielen pre podnikateľov, ale hlavne pre zákazníkov, ktorí sa chcú ísť niekde najesť, mať rodinné oslavy, zatancovať si, zabaviť sa. Na druhej strane, tam, kde býva veľké množstvo ľudí, potrebujeme zabezpečiť dostatok času na odpočinok a regeneráciu. Tento zložitý problém už riešime niekoľko mesiacov s mestskou políciou, právnym oddelením aj stavebným úradom. Hľadáme spôsob, ako zadefinovať priestor, čas a druh činnosti alebo typ prevádzky, ktorú by bolo potrebné obmedziť, a to aj z hľadiska budúceho možného rozvoja týchto prevádzok a poskytovania služieb ľuďom, ale aj z hľadiska odpočinku.“
Účastníci pracovného stretnutia boli predbežne tej mienky, že by v Poprade stačilo vymedziť dve zóny, a to bez akýchkoľvek obmedzení, a s obmedzeniami na sídliskách Juh a Západ, kde je veľká koncentrácia obyvateľov.
Poslanci sa zhodli, že návrh podkladov pre budúce VZN treba ešte dopracovať a prerokovať na ďalšom stretnutí v druhej polovici februára. VZN má byť prerokované a schválené na aprílovom zasadaní mestského zastupiteľstva, teda v dostatočnom predstihu pred letnou turistickou sezónou.