Noviny Poprad č. 40 zo dňa 17. 10. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 23. 10. 2018 | meniny má Alojzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 41. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. októbra 2018, si môžete prečítať:

* Ktoré výnimočné osobnosti boli ocenené Cenou mesta a Cenou primátora mesta Poprad?

* Ako sa môžu občania Popradu vyjadriť k službám mestskej hromadnej dopravy?

* O čom rokovali poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Ako sa umiestnilo mesto Poprad v rebríčku transparentnosti miest?

* Aké výročie a s kým oslavovalo Gymnázium na Kukučínovej ulici?

* Ako sa pripravuje popradské pohrebiská na nápor návštevníkov?

* O čom je kniha Aká si prekrásna... autorov Michala Liptáka a Jána Mateja?

* Čo oslavovali hokejové legendy v Poprade?

* Ako hrali futbalisti, hokejisti, basketbalistky, volejbalisti a v ďalších športoch?

Vo volebnej kampani sa prezentujú jednotliví kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post primátora a postupne aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva,ktorí využili možnosť inzercie v novinách Poprad.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Mestá chcú využívať smart technológie

Pred viac ako rokom mesto Poprad spolu s ďalšími subjektmi založilo Slovak Smart City Cluster (SSCC). Združilo akademickú pôdu, firmy aj verejný sektor a Poprad tak medzi prvými slovenskými mestami zareagoval na nástup smart technológií.
Predstavitelia mesta už zbierali skúsenosti v zahraničí a aj do Popradu pozvali minulý utorok odborníkov z Veľkej Británie - Bristolu a Sheffieldu, kde už smart koncepciu v mestách rozvíjajú dve desiatky rokov. Poprad môže čerpať inšpiráciu a zároveň sa vydať vlastnou cestou vo výbere hlavných okruhov, v ktorých chce smart technológie využiť. Popradská samospráva sa hodlá zamerať na kľúčové oblasti ekológie a zdravia, energetiky, mobility, vzdelávania, podnikania a inovácií a turizmu. „Workshop o využití smart technológií v urbánnych územiach priniesol nové informácie. Naša cesta je hlavne energetika, ale tiež využitie smart technológií v školstve, informatizácii verejnej správy, dopravy... Chceme dospieť ku zvyšovaniu kvality života v meste využívaním množstva zozbieraných dát s použitím moderných technológií,“ ozrejmil primátor Popradu Jozef Švagerko.
Medzi dôležité smart výzvy patrí v našom meste energetika. Poprad pred viac ako rokom založil vlastnú mestskú spoločnosť na spravovanie tepla. Viceprimátor Igor Wzoš vysvetlil: „Vytvorili sme vlastnú Popradskú energetickú spoločnosť, druhým krokom bude robiť smart energetický manažment, teda pravidelne merať za každú mestskú budovu spotrebu tepla, vody, elektriny, plynu, optimalizovať ju a navrhovať opatrenia na šetrenie. Šetriť sa dá. Experti zvonka hovoria, že iba bežnými opatreniami môžeme dosiahnuť úsporu 10-40 perc. Energetika má obrovský vplyv na životné prostredie. Máme navrhnutý koncept energetického zhodnotenia 23 školských budov. Ak by sme ich zhodnotili - zateplili, vymenili okná, zrekonštruovali strechy, vyregulovali kúrenie a pod., dokážeme ušetriť CO2, ktorá by sa v tuhom stave zmestila na 9-10 kamiónov.“ Viceprimátor súčasne uviedol, že túto problematiku chce mesto koordinovať s vyšším územným celkom. Od 1. apríla spúšťa Prešovský samosprávny kraj energetickú agentúru, ktorá vstúpi so SSCC a na tejto pôde bude rozvíjať koncepciu smart regiónu. Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga vyzdvihol, že mestá Poprad, Prešov a Kežmarok sú lídrami v smart inovatívnych riešeniach. Povedal: „V minulých dňoch sme podpísali memorandum s Európskou komisiou a Svetovou bankou v iniciatíve Catching-upRegions a prvým výsledkom bude spracovanie akčného plánu. Jednou z nosných tém budú smart riešenia, no aj rozvoj robotiky. Štatistické údaje za PSK sú hrozivé. Až 63 percent všetkých evidovaných nezamestnaných býva v našom kraji. Zároveň zaznamenávame veľký odliv mladých ľudí za prácou inde. Iniciatíva Catching-upREgions - „dobiehajúcich regiónov“ smeruje k podpore tvorby pracovných miest v kraji, v čom sme na chvoste Slovenskej republiky. Budeme sa snažiť vtiahnuť do tohto procesu aj rómsku populáciu. Dobrým vzorom sú dve firmy na území Popradu – Whirlpool a Tatravagónka, kde sa tejto komunite venujú“.
Smart téma v mestách a regiónoch vyvoláva čoraz väčší záujem. Úloha verejného sektora vo vývoji smart cities (dôvtipných, dômyselných či inteligentných miest) bude na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie, nesporne nezastupiteľná.