Noviny Poprad č. 40 zo dňa 17. 10. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 23. 10. 2018 | meniny má Alojzia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 41. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. októbra 2018, si môžete prečítať:

* Ktoré výnimočné osobnosti boli ocenené Cenou mesta a Cenou primátora mesta Poprad?

* Ako sa môžu občania Popradu vyjadriť k službám mestskej hromadnej dopravy?

* O čom rokovali poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Ako sa umiestnilo mesto Poprad v rebríčku transparentnosti miest?

* Aké výročie a s kým oslavovalo Gymnázium na Kukučínovej ulici?

* Ako sa pripravuje popradské pohrebiská na nápor návštevníkov?

* O čom je kniha Aká si prekrásna... autorov Michala Liptáka a Jána Mateja?

* Čo oslavovali hokejové legendy v Poprade?

* Ako hrali futbalisti, hokejisti, basketbalistky, volejbalisti a v ďalších športoch?

Vo volebnej kampani sa prezentujú jednotliví kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post primátora a postupne aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva,ktorí využili možnosť inzercie v novinách Poprad.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Európska iniciatíva má pomôcť Prešovskému kraju

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-upRegions. Jej zmyslom je vypracovať akčné plány a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali koncom januára v Prešove.
Iniciatíva Catching-upRegions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch rumunských a dvoch poľských regiónoch. Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja. „Sme jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Zaostávame koncentráciou priamych zahraničných investícií, dopravnou infraštruktúrou, boríme sa s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi mzdami, odlivom ľudí za prácou. Všetko, čo nám pomôže zvrátiť tento vývoj, naštartovať rast a znížiť regionálne rozdiely, vnímame ako skvelú šancu pre lepšiu budúcnosť kraja, v ktorej sa chceme aktívne angažovať,“ uviedol na margo iniciatívy predseda PSK Milan Majerský.
Predseda riadiaceho výboru projektu Catchnig-upRegions Igor Wzoš podčiarkol: „Tento kraj potrebuje priemysel s vysokou pridanou hodnotou a má na to i potenciál. Mladí ľudia odchádzajú preto, lebo nechcú zarábať 500-600 eur, kým v Bratislave dostanú tisíc, vo Viedni 1500. V rámci projektu chceme pospájať akademickú pôdu, firmy aj verejný sektor a vytvárať podmienky na rast tohto typu zamestnanosti.“