Noviny Poprad č. 29 zo dňa 1. 8. 2018, ročník XXIX

Dnes je utorok, 14. 8. 2018 | meniny má Mojmír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 31. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 15. augusta 2018, si môžete prečítať:

* Príbeh autentických fotografií z Augusta 1968 v Poprade

* Aká je starostlivosť o zeleň v meste v horúčavách?

* Aké kamene pribudli na chodníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade?

* Koľkým pacientom a s akými problémami museli pomáhať na Centrálnom príjme popradskej nemocnice?

* Ako vyčíňala búrka v Poprade?

* Aké bolo podujatie Poprad tancuje s nepočujúcimi?

* Predstavil sa ďalší kandidát na post primátora mesta Poprad

* Koľko turistov napočítali vo Vysokých Tatrách?

* Tréningový azyl sa pre kamzíkov skončil

* Kto ovládol futbalový festival v Poprade? a ďalšie.

Čitatelia v novinách nájdu i pozvánky na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Európska iniciatíva má pomôcť Prešovskému kraju

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-upRegions. Jej zmyslom je vypracovať akčné plány a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali koncom januára v Prešove.
Iniciatíva Catching-upRegions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch rumunských a dvoch poľských regiónoch. Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja. „Sme jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Zaostávame koncentráciou priamych zahraničných investícií, dopravnou infraštruktúrou, boríme sa s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi mzdami, odlivom ľudí za prácou. Všetko, čo nám pomôže zvrátiť tento vývoj, naštartovať rast a znížiť regionálne rozdiely, vnímame ako skvelú šancu pre lepšiu budúcnosť kraja, v ktorej sa chceme aktívne angažovať,“ uviedol na margo iniciatívy predseda PSK Milan Majerský.
Predseda riadiaceho výboru projektu Catchnig-upRegions Igor Wzoš podčiarkol: „Tento kraj potrebuje priemysel s vysokou pridanou hodnotou a má na to i potenciál. Mladí ľudia odchádzajú preto, lebo nechcú zarábať 500-600 eur, kým v Bratislave dostanú tisíc, vo Viedni 1500. V rámci projektu chceme pospájať akademickú pôdu, firmy aj verejný sektor a vytvárať podmienky na rast tohto typu zamestnanosti.“