Noviny Poprad č. 6 zo dňa 14. 2. 2018, ročník XXIX

Dnes je nedeľa, 25. 2. 2018 | meniny má Frederik, Frederika

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 7. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 21. februára 2018, si môžete prečítať:

* Kde by v budúcnosti mala stáť nová hokejová tréningová hala?

* Akú koncepciu cestovného ruchu prijali poslanci?

* Kedy mestské zastupiteľstvo prerokuje realizáciu tohtoročných investičných aktivít?

* Ako poslanci rozdelili peniaze športovým klubom?

* Aký dar dostali novorodenci v popradskej nemocnici?

* Aké bolo ďalšie divadelné predstavenie v Spišskej Sobote?

* Aký klub obnovili popradskí cykloturisti?

* Kto pomáha popradským basketbalistkám? a ďalšie.

Čitatelia nájdu v novinách tiež pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenskú kroniku, horoskop, inzerciu a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Prvákov vysvedčenie motivuje, deviatakov zaväzuje

Minulý týždeň vo štvrtok si aj popradskí školáci prevzali polročné vysvedčenia, či skôr výpisy klasifikácie. Pre prváčikov to bolo vôbec prvé hodnotenie ich snahy v podobe známok, pre deviatakov však už ide o vážny dokument potrebný pri prijímacích skúškach na stredné školy.
Polročné hodnotenie sme zmapovali v ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote. „Deti v zmysle platnej školskej legislatívy dostávali len výpis vysvedčenia, ale ak mal rodič záujem o originálne vysvedčenie, musel o to písomne požiadať vedenie školy. Je to vážny dokument, ktorý odráža prácu a výsledky žiakov za uplynulých päť mesiacov. Pre deviatakov je dôležitý kvôli tomu, že tieto známky pôjdu spolu s prihláškami na stredné školy. Tak ako aj v iných školách, aj u nás máme žiakov, ktorí neprospeli s nejakého predmetu, prípadne boli prijaté výchovné opatrenia a znížené známky zo správania,“ zhodnotila riaditeľka školy Adriana Oravcová.
Najväčšiu radosť z prvého vysvedčenia mali prváčikovia. „Deti zvládli výborne najmä čítanie. Naučili sa však po materskej škole hlavne vzorne správať. Dostávali vysvedčenia, ale aj pochvaly za to, čo na vysvedčeniach nevidno - za pomoc spolužiakovi, za málo vymeškaných hodín a aj za veľkú snahu,“ uviedla učiteľka Andrea Šimčáková (na foto vľavo). „Tešila som sa na prvé vysvedčenie, dostala som samé jednotky a pochvalu,“ povedala Danielka Jabrocká. „Som rád, že som sa naučil čítať, písať a počítať. Asi bude doma aj odmena,“ pousmial sa Danielko Krajč.
Deviataci boli na svoje hodnotenie zvlášť zvedaví. „Polrok bol úspešný, pretože som mala samé jednotky. Teraz je však pre mňa dôležitá príprava na Monitor 9 a na prijímacie skúšky. Chcela by som ísť na gymnázium. Potešila ma aj pochvala riaditeľky školy za vzornú reprezentáciu počas športových, či vedomostných súťaží,“ prezradila Tatiana Kormaníková. „Tento polrok bol veľmi náročný. Strávil som veľa času za knihami, ale verím, že to stálo za to. Na prijímacie skúšky potrebujem dobré známky,“ uzavrel Dalibor Dúbravský.