Noviny Poprad č. 47 zo dňa 6. 12. 2017, ročník XXVIII

Dnes je streda, 13. 12. 2017 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. decembra 2017, si môžete prečítať:

* Aký rozpočet schválili poslanci popradského mestského zastupiteľstva a aké ďalšie záležitosti prerokovali?

* Ktorá škola vyzdobila najkrajší vianočný stromček?

* V akom čase bude parkovanie v meste zadarmo?

* Aké obrazy vystavuje majster Ondrej Ivan vo Veľkej?

* Kto bol ocenený v súťaži o dažďovú záhradku?

* Aký bol XV. tradičný vianočný jarmok a Príchod Mikuláša?

* Aké investície pripravuje na budúci rok Popradská energetická spoločnosť?

* Aké výsledky zaznamenali popradskí hokejisti, basketbalistky, účastníci Žiackej ligy mesta Poprad a športovci vo viacerých ďalších športových súťažiach?

V ČÍSLE NÁJDETE AJ SÚŤAŽ O KNIHY!

V športe prinášame aj aktuálne výsledky žiackych, dorasteneckých a ďalších kategórií vo futbale, hokeji, basketbale, ako aj správy z ďalších športov.

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Klub Popradčanov v Starom Saczi

Napísali ste nám

Klub Popradčanov spolu s mestskými klubmi v snahe oživiť spoluprácu so susediacimi krajinami, navštívil 17. novembra 2017 poľské mesto Stary Sacz nachádzajúce sa na úpätí Beskydu Sadeckého, v rozvetvení rieky Poprad a Dunajec. Prirodzené cesty južného Malopoľska a Spiša určujú tri rieky. Jednou z nich je rieka Poprad, prameniaca na južnej strane Tatier, ktorá odbočuje na sever, prechádza cez karpatské pohorie v okolí Plavča a Leluchowa a potom prudko tečie do Dunajca a Baltického mora.
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce mesto Poprad, jeho komisia mládeže a športu a komisia životného prostredia Združenia región Tatry spolu s komisiou ochrony srodowiska Euroregiónu Tatry, Zespol Szkol Zawodowych - Technikum Ochrony Srodowiska v Starym Saczu a mestom Stary Sacz umiestnili 24. septembra 2009 v blízkosti sútoku rieky Poprad a Dunajec pamätnú turistickú tabuľu. Zvestuje, že rieka Poprad ako jediná zo Slovenska spolu s Dunajcom ústí do poľského veľtoku Visla, ktorá sa vlieva do Baltického mora. Rieka Poprad spája Slovensko a Poľsko a mestá Poprad a Stary Sacz.
Klub Popradčanov, vychádzajúci z týchto faktov, sa rozhodol spoznať mesto Stary Sacz, prevziať starostlivosť nad umiestnenou pamätnou tabuľou a nadviazať nové kontakty s podobným združením v meste.
Oceňujeme, že prvých účastníkov klubu oficiálne privítal primátor Jacek Lelek na Úrade mesta za účasti konzula Generálneho konzulátu SR v Krakove Adriána Kromku, poslancov Mestského zastupiteľstva z Popradu, čestnej členky Euroregiónu Tatry Oľgy Marhulíkovej a bývalého predsedu cezhraničnej komisie Euroregiónu Tatry Jozefa Pavlíka, ktorí sa pred 8 rokmi zúčastnili na odhalení pamätnej turistickej tabule.
Z videoprojekcie Stareho Saczu, ktorú prezentoval primátor mesta, sme mali možnosť oboznámiť sa s jeho dejinami, kultúrnymi i prírodnými hodnotami. Mesto, hlavne vďaka mimoriadne cenným pamiatkam, ako aj zachovanému urbanizmu je turistami veľmi navštevované. Láka ich čisté prírodné prostredie, bohatstvo sveta rastlín i zvierat, pekná krajina a zaujímavá kultúra. K najväčším pamiatkam patria: kláštorný komplex klarisiek, urbanistické usporiadanie Starého Sacza a farský Kostol sv. Alžbety.
Spolu s miestnymi sprievodcami sme si v časti kláštora sprístupnenej verejnosti pozreli Kostol Svätej Trojice, kláštorné hradby a tiež Múzeum Jána Pavla II. nachádzajúce sa v Pápežskom oltári, vybudovanom špeciálne na návštevu pápeža v roku 1999.
Mesto Stary Sacz podľa dobrých európskych zvykov má na Slovensku partnerské mesto Levoču. So súhlasom primátora mesta nadviaže Klub Popradčanov partnerstvo s podobným klubom v Starom Saczi. Pracovné rokovanie k príprave návrhu dohody o vzájomnej spolupráci sa uskutoční v prvom štvrťroku budúceho roka v Poprade. Navrhli sme uskutočniť v máji stretnutie pri pamätnej turistickej tabuli, vysadiť stromy - slovenskú lipu a poľský dub a zúčastniť sa podujatia tradičnej kuchyne sondeckých Lachov. Zároveň sme ponúkli pozvanie do mesta Poprad, aby sme prezentovali bohatstvo našej kultúry, cenné prírodné a historicko-umelecké pamiatky.

Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka Klubu Popradčanov