Noviny Poprad č. 47 zo dňa 6. 12. 2017, ročník XXVIII

Dnes je streda, 13. 12. 2017 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. decembra 2017, si môžete prečítať:

* Aký rozpočet schválili poslanci popradského mestského zastupiteľstva a aké ďalšie záležitosti prerokovali?

* Ktorá škola vyzdobila najkrajší vianočný stromček?

* V akom čase bude parkovanie v meste zadarmo?

* Aké obrazy vystavuje majster Ondrej Ivan vo Veľkej?

* Kto bol ocenený v súťaži o dažďovú záhradku?

* Aký bol XV. tradičný vianočný jarmok a Príchod Mikuláša?

* Aké investície pripravuje na budúci rok Popradská energetická spoločnosť?

* Aké výsledky zaznamenali popradskí hokejisti, basketbalistky, účastníci Žiackej ligy mesta Poprad a športovci vo viacerých ďalších športových súťažiach?

V ČÍSLE NÁJDETE AJ SÚŤAŽ O KNIHY!

V športe prinášame aj aktuálne výsledky žiackych, dorasteneckých a ďalších kategórií vo futbale, hokeji, basketbale, ako aj správy z ďalších športov.

Čitatelia nájdu v novinách aj pozvánky na kultúrne, spoločenské i športové podujatia, tradičné rubriky – spoločenská kronika, pohotovosť v lekárňach, horoskop, inzercia a mnoho ďalších informácií.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Pomáhajú ženám vystúpiť z bludného kruhu násilia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách pripravila polícia na Slovensku v spolupráci s organizáciami pomáhajúcimi takýmto ženám celoslovenské preventívne aktivity. V Poprade sa k nim v utorok minulý týždeň zaradila prednáška a beseda so študentmi tunajšej Strednej zdravotníckej školy. Okrem zástupkyne Policajného zboru SR s mladými debatovali Karin Jureková a Leona Bašistová z popradského poradenského centra Progresfem.
Riaditeľka K. Jureková ozrejmila: „Hovorili sme o formách, vzorcoch a dynamike násilia páchaného na ženách i o kontaktoch pomáhajúcich organizácií v SR. Naše centrum funguje v Poprade už piaty rok. Za ten čas sa na nás obrátilo 281 žien a poskytli sme 2248 potrebných úkonov. Organizujeme rôzne kampane, aktivity, prednášky, prispievame tiež aj do národných politík SR - mali sme medziiným možnosť pripomienkovať zákon o obetiach trestných činov, ktorý vstúpi do platnosti na budúci rok.“ Podľa poznatkov Progresfemu sú ženy v poslednom období viac otvorené hovoriť o probléme domáceho násilia, je väčšia osveta, viac medializovaných prípadov a spoločnosť začala venovať tomuto problému väčšiu pozornosť a nebagatelizovať ho. Fyzické a psychické, ale aj ekonomické násilie, sú najmarkantnejšie. „Spolupracujeme s políciou už na 3. ročníku preventívnej kampane zameranej na problematiku násilia páchaného na ženách. Polícia je totiž často prvý kontaktný bod, kde hľadá žena pomoc. Preto považujeme za potrebné, aby ju dostala na odbornej a profesionálnej úrovni, čo z mojej skúsenosti vždy tak nie je,“ dodala riaditeľka.
Psychologička z Progresfemu L. Bašistová vysvetlila, že pre laikov je niekedy ťažké rozpoznať znaky týranej ženy. Okolie by malo byť viac všímavé, lebo násilie sa deje najmä za zatvorenými dverami. Postihuje ženy všetkých kategórií, sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. „Ženy majú rôzne dôvody, prečo zotrvávajú v násilnom vzťahu. Hlavne je to strach, pretože z našej poradenskej praxe poznáme, že násilník sa im vyhráža. Rovnako nemajú peniaze, nemajú s deťmi kam ísť, nemajú rodinu, známych, zázemie... Pod vplyvom násilného partnera majú častokrát skreslené vnímanie o sebe a je pre ne veľmi ťažké vystúpiť z kruhu násilia. Preto je veľmi dôležité, aby pomoc prichádzala zvonku, aby boli poradenské centrá a mali sa na koho obracať. Ženy majú často veľký problém hovoriť o násilí. Majú pocity hanby, viny, lebo tak je im to prezentované, že ony sú tie vinné, hysterické, preháňajú atď. Takmer každý vzťah je vytvorený z lásky, čiže pre ženu je veľmi ťažké pochopiť, že niekto, kto ma miluje, sa dokáže zároveň správať násilne. A násilne sa nemusí správať stále. Po násilnom správaní prídu „medové týždne“ - darčeky, odprosovanie, a tým pádom žena dáva partnerovi ďalšiu šancu,“ uviedla L. Bašistová. Prvým krokom na vystúpenie z bludného kruhu násilia môžu byť vonkajšie zdroje, niekedy sa vzbúria deti a povedia mame - poďme preč od násilníka, alebo si zlú situáciu všimne rodina a pomôže žene odísť z násilného vzťahu. Rovnako môžu zbadať signály aj sociálne pracovníčky a odporučiť ženu do poradenského centra. Pomoc a kontakty ženy nájdu na www.progresfem.sk.
Polícia zdôrazňuje, že život, zdravie, sloboda, ľudská dôstojnosť či iné práva, sú hodnoty spoločnosti, ktoré chráni Trestný zákon. Ak dochádza k ich ohrozeniu alebo porušeniu, treba zasiahnuť. V prípadoch násilia má polícia okrem iného zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila od 1. 1. 2016 z pôvodných 48 hodín). Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. Ako uviedol PZ SR, v roku 2016 polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, v prvom polroku 2017 vykázala z obydlia 417 osôb.