Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Počty žiakov v kraji sa budú redukovať

Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja.
V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl od 1. septembra t.r. už nepodlieha rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. „Táto právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí, že kraje určujú pre každú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok,“ vysvetľoval vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman a dodal: „Kritériá pre určovanie stredných škôl v územnej pôsobnosti kraja určuje ministerstvo školstva. Kraj však musí zohľadňovať najmä potreby trhu práce, požiadavky zamestnávateľov, štatistiky nezamestnaných absolventov, využitie kapacity škôl, ale aj demografický vývoj, ktorý má v ostatných rokoch v kraji klesajúci trend.“
Prešovský samosprávny kraj má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019 - 2020 na prerozdelenie 6 316 miest. Požiadavky stredných škôl sú ale podstatne vyššie, ako dovoľuje vyhláška. „Školy ponúkajú o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba a tak tomu bolo aj v minulosti. To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný. Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal J. Furman a doplnil, že je vysoko pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, ktoré si naplánovali. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra.
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 75 stredných škôl. Kraj pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných či cirkevných školách, ktorých je 34.
Konkrétne počty žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020 budú zverejnené na webovom sídle kraja v zmysle zákona do 30. novembra.