Noviny Poprad č. 43 zo dňa 7. 11. 2018, ročník XXIX

Dnes je streda, 14. 11. 2018 | meniny má Irma

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 14. novembra 2018 si môžete prečítať:

* S akým pocitom prijal svoje zvolenie za nového primátora Popradu Anton Danko?

* Kto zasadne do mestského zastupiteľstva ako noví poslanci?

* Koho zvolili za starostov a primátorov v Popradskom okrese?

* Kde si môžete pozrieť originál obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Ako si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny v Spišskej Sobote?

* Kde vypustili balón šťastia?

* Aký bude cyklistický chodník od mestského úradu až po akvapark?

* Aké interpelácie predložili poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve?

* Aké zaujímavé výstavy sú v Scherfelovom dome a v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote?

* Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori, basketbalistky zdolali Slovan, aké boli preteky pre psov v Obedience a ďalšie správy zo športu.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

V centre je veľmi cenným územím areál pivovaru aj rieka

Víťaz verejnej anonymnej urbanisticko- architektonickej súťaže návrhov Širšieho centra a Námestia sv. Egídia v Poprade je známy. Je ním štvorica architektov Tomáš Bujna, Matúš Gibala, Marcel Šípka a Dušan Štefanič.
Súťaž vyhlásilo mesto Poprad ešte v júli, do lehoty 1. októbra 2018 bolo doručených 5 súťažných návrhov, z ktorých jeden nesplnil formálne podmienky účasti v súťaži. O výsledkoch rozhodovala súťažná porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory architektov, Českej komory architektov a zástupcov mesta Poprad. Konštatovala, že predložené súťažné návrhy boli spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Minulú stredu sa vo vestibule MsÚ uskutočnila vernisáž výstavy ocenených návrhov súťaže, ktoré budú v týchto priestoroch vystavené do 6. novembra. Následne poputujú do niektorých obchodných centier, aby si ich mohlo pozrieť „naživo“ čo najviac ľudí.
Jeden z autorov víťazného návrhu T. Bujna (na foto vľavo) ozrejmil: „Okrem centra mesta, ale tiež širšieho okolia, sme sa primárne venovali rieke a okrajovým častiam námestia zo západnej a východnej strany. Zisťovali sme, ktorá časť námestia je nejakým spôsobom zaujímavá a cenná. Z nášho pohľadu je plocha pivovaru akoby nedoceneným územím, pritom je to veľmi cenná plocha pre investorov a pre výstavbu. Na mieste pivovaru sme preto navrhli modernú akropolu mesta s novým magistrátom, novým administratívnym centrom a výškovými stavbami, ktoré toto územie znesie. Dôležitým prvkom bola pre nás i rieka, ktorú dnes vnímame skôr ako kanál, anonymne pretekajúci mestom. Chceli sme ju trošku pozdržať v meste a pritiahnuť k nej ľudí na oddych. Akoby rozšíriť to námestie do všetkých strán. Veď Poprad už dávno nie je malé mesto a staré historické námestie už dnešným Popradčanom nestačí. Hľadali sme teda cesty, ako expandovať do blízkeho okolia námestia.“
Ďalší z autorov M. Šípka pripojil: „Snažili sme sa vytvoriť identitu mesta, vytvoriť námestie, nejakú akropolu, kde bude kultúrne centrum, magistrát a tiež sprístupniť rieku, otvoriť tento priestor, aby si na jej brehy mohli ľudia sadnúť.“ Autori sa zaoberali aj riešením dopravy vrátane Štefánikovej ulice, zelene, peších a cykloťahov. Návrh je vskutku zaujímavý, ale i v ostatných troch boli naozaj pútavé prvky ako napr. španielske schody alebo lanovka.
Keďže ide o verejný priestor, primátor Popradu Jozef Švagerko považuje za vhodné zapojiť občanov, hlavne majiteľov domov a podnikateľov na námestí, do diskusie resp. referenda, kým v budúcnosti dôjde k rekonštrukcii širšieho centra mesta a námestia. Povedal: „Súťaž priniesla rôzne riešenia, ktoré bude potrebné dopracovať. Je ešte množstvo vecí, ktoré bude treba doriešiť z praktického hľadiska - či už vysporiadanie pozemkov, rokovania so štátom, súkromnými majiteľmi budov, myslím si tiež, že reduta by mala dostať významnejšie postavenie na námestí a samozrejme aj pivovar, ktorý je v súkromných rukách. Dôležité je tiež riešenie dopravy, či už jej odklonenie, alebo stacionárna doprava. Myslím si, že je to dobrá cesta, lebo to nie je len námestie Popradu, ale námestie okresného mesta, centra Vysokých Tatier a chceme ho dostať na vysokú úroveň.“ Predmetom ďalšieho postupu by malo byť využitie získaných návrhov a spracovanie Územného plánu zóny Centrum podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.
Člen poroty Tibor Haluška z odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ konštatoval: „Do diskusie, do ktorej by sa zapojila verejnosť, by mal vzniknúť nový koncept, ktorý by skĺbil všetky výhody z jednotlivých návrhov. Dominantnými prvkami návrhov bolo zapájanie rieky do organizmu centra mesta, skľudnenie komunikácie, ktorú dnes máme ako štvorprúdovú, vyriešenie možno nejakým obchvatom. A veľmi sa mi páči myšlienka rozšírenia územia o areál bývalého pivovaru a komunikácie, ktorá dnes predeľuje toto územie, čím by sme dostali pre mesto pridanú hodnotu.“