Noviny Poprad č. 5 zo dňa 6. 2. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 18. 2. 2019 | meniny má Jaromír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 6. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. februára 2019, si môžete prečítať:

* Kto dostal titul Najlepší športovec mesta za rok 2018?

* O čom hovoril primátor mesta Anton Danko s predstaviteľmi cirkví v Poprade?

* Prečo treba zatvárať kontajnery po vysypaní smetí?

* Sú už deti z Materskej školy na Podtatranskej ul. vo svojich priestoroch po havarijnej situácii?

* Prečo je zákaz návštev v popradskej nemocnici?

* S akým projektom uspelo mesto v oblasti opatrovateľskej služby?

* Rozprávame sa o genealógii s vedúcou ŠA Prešov, pracoviska Archív Poprad Boženou Malovcovou

* Aké mäsožravé rastliny rastú v popradskom rašelinisku?

* Čo stvárajú vandali?

* Aký program pripravilo Centrum voľného času v Poprade počas jarných prázdnin?

* Kde v Poprade vznikne nová stredná športová škola?

* Kto zvíťazil v medzinárodnom hokejovom turnaji piatakov O pohár riaditeľky ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote? a ďalšie.

Súťažte o vstupenky na koncert Cigánskych Diablov a skupiny Desmod v Poprade!

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Problémy s dedičstvom

Otázka z mediačnej poradne

V rámci dedičského konania som sa so svojimi súrodencami a otcom dohodol na tom, že zdedím rodičovský dom, čím mi vznikla povinnosť vyplatiť každému z dedičov po 15 tisíc eur. Zároveň som sa zaviazal dochovať otca, ktorý má v dome zriadené vecné bremeno. S otcom som sa nepohodol a odišiel som z domu. O pár dní mi skončí lehota, dokedy musím súrodencom vyplatiť dedičstvo. Keďže stále nemám peniaze na zaplatenie, súrodenci chcú odo mňa, aby som dom predal, pretože sa teraz o otca nestarám. Z tohto dôvodu chcú, aby som im vyplatil každému, čo im z dedičstva patrí, ak by nedošlo k dohode, t.j. každý chce približne 50 tisíc eur. Musím predať dom, aby som ich vyplatil? A čo s mojím otcom, keďže on nechce aby som sa oňho staral. Určite to chcem vyriešiť a dať im ich podiel.
Odpovedá riaditeľka Mediačného centra v Poprade JUDr. Dagmar Tragalová:
„Uvádzate, že vám vznikla povinnosť vyplatiť dedičov, každého v sume 15 tisíc eur. Spôsob zaplatenia a forma záleží na vás ako dlžníkovi a ten si môžete dohodnúť aj v mediácii. Ak však nedôjde k dohode o splátkovom kalendári, alebo to neuhradíte po uplynutí lehoty určenej v uznesení o dedičstve, dedičia majú právo si svoje nároky vymáhať v 10-ročnej premlčacej lehote. Odkiaľ budete mať peniaze na zaplatenie tiež záleží len na vás a dedičia vás nemôžu nútiť predať váš majetok. Pokiaľ ide o vecné bremeno spočívajúce v osobnej starostlivosti o otca a otec nechce, aby ste sa oňho starali, tak treba podotknúť, že síce túto povinnosť máte, ale nikomu nemôžete nanútiť viac práv, ako chce sám. Nakoľko dedičské konanie bolo ukončené, nemožno pri nárokovaní si na dedičské podiely hovoriť o vyplatení podielov z dedičstva. Ak ste ochotný im vyplatiť viac ako je váš záväzok, je niekoľko možností ako to spraviť. Či už prevodom podielov na dome darovacou alebo kúpnou zmluvou, alebo zmenou záväzku. Odporúčam navštíviť mediačné centrum, ktoré vám zaručí, že výsledné dohody medzi „dedičmi“ vytvorené v mediácii budú v súlade so zákonom aj dobrými mravmi. Mediátor je povinný zo zákona dohodu podpísať a zodpovedá za jej obsah.“
Najbližšia bezplatná mediačná poradňa pre občanov mesta Poprad bude vo štvrtok 7. februára od 14. do 16. hod. v kancelárii MC na Okružnej ul. 25 v Poprade.