Noviny Poprad č. 14 zo dňa 10. 4. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 22. 4. 2019 | meniny má Slavomír

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 15. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. apríla 2019, si môžete prečítať:

* Aké zmeny nastanú v poplatkoch za parkovanie v Poprade?

* Ktorý vnútroblok sa bude revitalizovať?

* Aké zmeny sa dotknú letných terás?

* Odkedy bude Alžbetina ulica hlavnou cestou?

* Kto vytvoril vernú kópiu obrazu Madona s anjelmi z Popradu?

* Čo v prvom rade potrebuje mladá generácia?

* S novými trénermi za novou sezónou

* Basketbalistky skončili šieste

* Kadeti v príprave na domáci šampionát

* V Poprade sa stretnú dve akcie a ďalšie.

Uverejňujeme tiež bohoslužby vo všetkých popradských chrámoch počas veľkonočných sviatkov!

Súťažte o vstupenky do AquaCity!

Vystrihnite si voľnú vstupenku pre 1 osobu na výstavu Tatra Expo v Poprade!

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Problémy s dedičstvom

Otázka z mediačnej poradne

V rámci dedičského konania som sa so svojimi súrodencami a otcom dohodol na tom, že zdedím rodičovský dom, čím mi vznikla povinnosť vyplatiť každému z dedičov po 15 tisíc eur. Zároveň som sa zaviazal dochovať otca, ktorý má v dome zriadené vecné bremeno. S otcom som sa nepohodol a odišiel som z domu. O pár dní mi skončí lehota, dokedy musím súrodencom vyplatiť dedičstvo. Keďže stále nemám peniaze na zaplatenie, súrodenci chcú odo mňa, aby som dom predal, pretože sa teraz o otca nestarám. Z tohto dôvodu chcú, aby som im vyplatil každému, čo im z dedičstva patrí, ak by nedošlo k dohode, t.j. každý chce približne 50 tisíc eur. Musím predať dom, aby som ich vyplatil? A čo s mojím otcom, keďže on nechce aby som sa oňho staral. Určite to chcem vyriešiť a dať im ich podiel.
Odpovedá riaditeľka Mediačného centra v Poprade JUDr. Dagmar Tragalová:
„Uvádzate, že vám vznikla povinnosť vyplatiť dedičov, každého v sume 15 tisíc eur. Spôsob zaplatenia a forma záleží na vás ako dlžníkovi a ten si môžete dohodnúť aj v mediácii. Ak však nedôjde k dohode o splátkovom kalendári, alebo to neuhradíte po uplynutí lehoty určenej v uznesení o dedičstve, dedičia majú právo si svoje nároky vymáhať v 10-ročnej premlčacej lehote. Odkiaľ budete mať peniaze na zaplatenie tiež záleží len na vás a dedičia vás nemôžu nútiť predať váš majetok. Pokiaľ ide o vecné bremeno spočívajúce v osobnej starostlivosti o otca a otec nechce, aby ste sa oňho starali, tak treba podotknúť, že síce túto povinnosť máte, ale nikomu nemôžete nanútiť viac práv, ako chce sám. Nakoľko dedičské konanie bolo ukončené, nemožno pri nárokovaní si na dedičské podiely hovoriť o vyplatení podielov z dedičstva. Ak ste ochotný im vyplatiť viac ako je váš záväzok, je niekoľko možností ako to spraviť. Či už prevodom podielov na dome darovacou alebo kúpnou zmluvou, alebo zmenou záväzku. Odporúčam navštíviť mediačné centrum, ktoré vám zaručí, že výsledné dohody medzi „dedičmi“ vytvorené v mediácii budú v súlade so zákonom aj dobrými mravmi. Mediátor je povinný zo zákona dohodu podpísať a zodpovedá za jej obsah.“
Najbližšia bezplatná mediačná poradňa pre občanov mesta Poprad bude vo štvrtok 7. februára od 14. do 16. hod. v kancelárii MC na Okružnej ul. 25 v Poprade.