Noviny Poprad č. 26 zo dňa 10. 7. 2019, ročník XXX

Dnes je friday, 19. 7. 2019 | meniny má Dušana

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 27. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. júla 2019 si môžete prečítať:

* S akým nápadom prišli študenti popradskej priemyslovky a ako ich podporil úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu?

* Aké zaujímavé letné tábory pripravilo mesto Poprad pre deti zo sociálne odkázaných rodín aj deti zamestnaných rodičov?

* Na čo si treba dávať pozor pri tzv. črevnej chrípke, ktorá potrápila aj niektorých návštevníkov pod Tatrami?

* Ktorí umelci vystupovali minulý týždeň počas Popradského kultúrneho leta?

* Akú výstavu si môžete pozrieť v Galérii a múzeu Scherfelov dom?

* Aký bol Dištruktuálny deň evanjelickej cirkvi v Poprade?

* Aký bol tábor malých umelcov a malých čitateľov?

* Kto vyhral Turnaj Tepličiek

* V rubrike Retronávraty sa vraciame k niektorým príspevkom z minulých ročníkov novín Poprad a ďalšie.

Súťažte o rodinnú vstupenku na výstavu Terakotovej armády v Tatranskej galérii!

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Kontrola od chovu až po pult či stôl

Minulý týždeň vypukol škandál s poľským mäsom z chorého hovädzieho dobytka. Blízkosť nášho regiónu k hraniciam s Poľskom predstavuje väčšiu možnosť, že by sa takéto pochybné mäso mohlo vyskytnúť aj pod Tatrami.
Podľa informácií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa na Slovensku ročne vyprodukuje takmer 27 000 ton slovenského hovädzieho mäsa a vlani sa k nám doviezlo viac ako 12 000 ton hovädzieho mäsa najmä z Poľska, tiež Česka, Nemecka, Holandska a Írska. Na Slovensku je zavedený precízny systém kontroly potravín z fariem až na pult či stôl. Každé dochované zviera určené na bitúnok je prehliadnuté a je garantované, že je zdravé a vhodné na konzumáciu. Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná ihneď na situáciu reagovala. Boli spustené mimoriadne cielené kontroly bezchybnosti mäsa z hovädzieho dobytka pôvodom z Poľska so zameraním na bezpečnosť čerstvého, chladeného a zmrazeného hovädzieho mäsa. „Napriek ubezpečeniam poľských úradov, že závadné mäso sa mimo Poľska nenachádza, veterinárni inšpektori pri okamžitých kontrolách objavili mäso z inkriminovaného bitúnku v Poľsku u troch spracovateľov na východe Slovenska. Zároveň sa ukazuje, že v Poľsku sa tieto nehorázne praktiky diali aj v ďalších šiestich bitúnkoch. Spotrebiteľom preto odporúčam zastaviť konzumáciu poľskej hovädziny, vzhľadom na to, že dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je zdiskreditovaná. Siahnite radšej po slovenskom mäse, ktoré je plne pod kontrolou,“ uviedla minulý štvrtok ministerka.
Peter Žoldoš, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Poprade hneď po prepuknutí kauzy s hovädzím mäsom z nelegálnej porážky nevyhovujúcich zvierat z bitúnku v Poľsku uviedol: „Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVaPS) vydala pokyny pre regionálne správy, aby naši inšpektori vykonali cielené intenzívne kontroly s odberom vzoriek u predajcov mäsa, potenciálnych spracovateľov, vo veľkoobchodných skladoch, predajniach, ale aj na miestach, na ktorých by sa takéto mäso mohlo vyskytovať, teda v obciach pri ambulantnom predaji, ktorý praktizujú poľskí predajcovia. Naši inšpektori majú naše prevádzky pod stálou kontrolou, máme celoročný systém kontrol. Každý dovozca je povinný nahlásiť dovezenie mäsa z Poľska do nášho centrálneho systému zásielok do 24 hodín, aby mohlo byť pod naším dohľadom.“ Inšpektori tak vedia o každom legálne dovezenom mäse, ťažšie je už skontrolovať rôzne podomové, ambulantné predaje v obciach. RVPS pokračovala v cielených kontrolách aj počas víkendu. Našťastie, žiadne rizikové mäso z poľských jatiek neobjavila.
Intenzívne kontroly vykonáva aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Riaditeľka RÚVZ Mária Michalovičová dodala, že vykonávajú pravidelné kontroly v zariadeniach spoločného stravovania ako sú reštaurácie, hotely, penzióny, jedálne vrátane školských, nemocničných, v domovoch dôchodcov atď. Celkovo ich majú vo svojej pôsobnosti troch okresov približne 2 tisíc. Podotkla, že odhliadnuc od dnešnej situácie už od polovice októbra do polovice novembra minulého roku robili spoločne so ŠVPS mimoriadnu spoločnú kontrolu priamych dodávok mäsa na pohraničných úsekoch a jeho vysledovateľnosť až po chov. Vtedy nič závadného neobjavili. „Vo štvrtok ráno sme dostali informácie zo ŠVPS - rýchly výstražný systém ukázal, že v jednom zariadení v Kežmarskom a jednom v Levočskom okrese je priamo dodávka hovädzieho mäsa z Poľska. Ihneď sme sa vybrali na kontrolu. Kontrolujeme krajinu pôvodu, miesto určenia, šaržu, dodacie listy, dátum výroby, spotreby, množstvo, v čom je potravina zabalená atď.“ Do našej uzávierky sa žiadne zdravotne pochybné mäso z Poľska v našom regióne nepreukázalo. RÚVZ a RVPS prísne dbajú, aby sa k spotrebiteľom nedostali zdraviu škodlivé potraviny.